+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
Select a language
Bilgi Bankası

S

KELİME ANLAMI
 Safety

Güvenlik

 Safety Bumper

Güvenlik Tamponu

 Safety Edge

Güvenlik Kenarlığı

 Safety Gate Monitor Güvenlik Kapakları Denetleme Ünitesi
Bir Güvenlik Kapakları Denetleme Ünitesi; ayırma işlemi yapan koruyucu bir elamandaki pozisyon anahtarlarının durumunu denetler. Eğer bu Güvenlik Kapağı kapalı ise, Denetleme Ünitesi, Güvenliğe yönelik bir çıkış sinyali üretir. Dolayısı ile Güvenlik Kapakları Denetleme Ünitesi, Kilitleme Donanımının bir parçasıdır.

Bu üniteler, Güvenlik kapıları devrelerinin ve bunların anahtarlarının güvenliğini sağlamaktadır. Güvenlik kapılarının açılış ve kapanışlarını gösteren iki sınır anahtarının (Limit Switch) hareketlerini kontrol etmektedirler. Bu üniteler, EN 60204 – 1 ve IEC 204 – 1 in gereklerini karşılamaktadır.

 Safety Light Barrier (SLB) Güvenlik Işık Bariyeri

Bir kural olarak, Güvenlik gerektiren alanlarda tek yollu ışık bariyerleri ( Alıcı-Verici Tip )kullanılır. Reflektörlü Tip Işık Bariyerlerinin Kullanılması Gereken uygulamalarda, Reflektörlü Tip Işık Bariyerlerinin, Reflektör için Hata-Güvenlikli Mesafe Denetleyicisine sahip olmaları gerekmektedir. Güvenlik Işık Bariyerleri gerektiğinde; Besleme Geriliminin Kesilmesi veya İlave edilmiş bir test girişinin aktif hale getirilmesi suretiyle test edilebilirler. Işık Bariyerlerinin EN 954-1’e uyumlu güvenlik kategorileri Aşağıdadır:

Kategori 2: Kontroller arasında güvenlik fonksiyonu kaybolabilir.
Hatalar dışsal test esnasında tespit edilir. Oluşan hata ve bir sonraki test süreci arasındaki zamanda kaza riski vardır.

Kategori 3: Sahip olduğu Tek hata Toleransı , güvenlik fonksiyonunun durdurma işleminde bir çıkış sinyali olarak halen üretilmesini sağlamaktadır.(örneğin koruma alanına bir el girdiği zaman).
Hem içsel bir kontrol ile hem de korunan bölgeye elin girmesi ile hata tespit edilir. Hataların birikimi güvenlik fonksiyonunda kayıplara neden olabilir. Sistem ;tek hatanın parçaların güvenlik fonksiyonunda eksikliğe yol açmayacağı şekilde tasarlanmalıdır.

Kategori 4 : Tek hata durumunda halen güvenlik fonksiyonunu sağlamaktadır.Güvenlik fonksiyonu; Kategori 3’e ek olarak hata birikimi durumunda da sağlanmaktadır.İçsel testler güvenlik cihazının cevap verme zamanı içerisine yapılıyor olmalıdır. Tek hata hemen güvenlik fonksiyonu talebinde veya bir dahaki güvenlik fonksiyonu talebinin hemen öncesinde tespit edilir. Tespit mümkün değil ise hataların birikimi güvenlik fonksiyonunda kayba neden olmamalıdır.

Işık perdesi Gereksinimleri:

Bir güç presinde ışık perdesi kullanımı verimlilik ve işçi yorgunluğunun azaltılmasında kayda değer yararlar sağlamaktadır. Bununla birlikte,bu cihazlar için belirli gereksinimlerin karşılanması aşağıdaki belirleyici özelliklere bağlı olarak sağlanmalıdır:
-Işık perdesi EN 61496-1 ‘e göre tip 4 (kategori 4) bir cihaz olmalıdır.
-Tehlike alanına geçiş sadece ışık perdesinin tespit bölgesinden yapılabilmelidir.
-Işık perdesi ve makine arasında durmak mümkün olmamalıdır.
-Tehlikeye sebebiyet verebilecek bir hareketi başlatmak vücudun herhangi bir parçası ışık perdesine kesiyorsa mümkün olmamalıdır.
-Sistem için Kullanılacak olan Reset Butonu tehlikeli bölgenin net olarak görülebileceği bir yere yerleştirilmelidir.
Eğer ışık perdesi bir makinenin başlatılmasında kullanılıyorsa aşağıdaki ilave gereksinimler de karşılanmalıdır:
-Pres tablasının yüksekliği işçinin yere bastığı seviyenin en az 750 mm yukarısında olmalıdır.
-Işık perdesine gerilim verildiğinde veya herhangi bir kesilme sonucu tekrar gerilim gelmesi halinde ışık perdesi ile makinenin başlatılması başlatma kilitlemesi Resetlenmeden mümkün olmamalıdır.
-Işık perdesi tehlikeye sebebiyet verebilecek hareket esnasında bir kez aktive edildiğinde makinenin başlatılması yeniden başlatma kilitlemesi Resetlenmeden mümkün olmamalıdır.
-Makinenin peş peşe çalıştırılması işlemi sadece limitli bir zaman dilimi içerisinde mümkün olmalıdır.
-Çift kesme durumu (Double Break Initiation) seçildiğinde,tek kesme(Single Break Initiation) sonrası başlatma komutu hiçbir olay veya harekette mümkün olmamalıdır.
-Eğer yukarıda bahsedilen limitli zaman süreci aşılırsa makinanın ileriki safhalarda başlatılması yeniden başlatma kilitlemesi Resetlenmeden mümkün olmamalıdır.
-Başlatma modu tekrar değiştirildiğinde, makinenin yeniden çalışması yeniden başlatma kitlemesi resetlenmeden mümkün olmamalıdır.

 Safety Light Grid - Safety Light Curtain  

Güvenlik Işık Çiti, Güvenlik Işık Perdesi

 

 Safety Mat  

Güvenlik Paspası

 Safety Measures  

Güvenlik Tedbirleri

 Safety Regulations  

Güvenlik Yönetmelikleri (Kuralları)

 Safety Relay  

Güvenlik Rölesi

 Safety switching device Emniyetle ilgili Anahtarlama Tertibatı
 Sampling frequency  

Örnekleme frekansı ;  Saniyedeki sinyal periyotlarının sayısıdır.Maximum örnekleme frekansı artımsal ölçüm sistemlerinin hızını sınırlandırır.

 Self Checking  

Kendi Kendini Kontrol

Kendi Kendini Kontrol, EN 954-1’e göre Güvenlik Kategorisi 4 ’ü tanımlayan bir terimdir.

 Semiconductor Switches  

Yarı İletken Anahtarlar

Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı, yarı iletken çıkışlı Bir Sinyal Verici tarafından tetiklenebilir. Güvenli ve sorunsuz bir işletme sağlamak için, bu sinyal vericilerin yarı iletken çıkışlarının elektriksel özelliklerinin (gerilim düşüşü, artık akım vb.) de dikkate alınması gerekir.

 

 Semi-Hollow Shaft  

Yarı-Delik Mili; encoderlerde (sinyal üreticiler) boydan boya değil de belli bir yere kadar delik milli tipler için kullanılan isim

 Sense  

Sensör; Sensör hatları( Sense VCC ve Sense GND) ; besleme akımı ve kablo direncine bağlı olarak gerilim düşümü ile kalitesinin bozulmaması için encoder geriliminin kontrolunu sağlar.

 Sensor  

Sensör;
Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatına çeşitli sensörler bağlanabilir.

 Separating Protective Equipment ( Installation )  

Ayırıcı Koruyucu Donanım (Tesisat);

Koruyucu Donanım veya Ayırıcı Koruyucu Donanım, makinenin, özellikle tehlikelere karşı koruma sağlamak için fiziksel bir engelleme devresi olarak kullanılan kısmıdır. Yapısına bağlı olarak bu koruyucu, bir çit, koruyucu bir kapı ,bir mahfaza, bir kapak, örtü, parmaklık, kalkan vb. olabilir.

 Set Screw Type

Setuskurlu Tip ;  kaplinleri mile sabitlemek için kullanılan bir bağlantı şekli, mile basmalı tip

 Sign Bit

İşaret Biti; İşaretlenmiş büyüklükler içinde,Pozitif Sayıları,Negatiflerden ayıran Bit dir.İşaret biti;Pozitifler için 1 ve Negatifler için 0 dır.

 Simultaneity Check

Eşzamanlılık (Senkronizasyon) Kontrolu

Koruyucu ekipmanın fonksiyonel Güvenliğini arttırmak için, Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı sinyal vericilerin eşzamanlılığını denetler. Eşzamanlılık; belirtilen zaman yani senkronizasyon süresi içinde Sinyal Vericilerin sinyal değişikliğini kontrol etmek sureti ile Denetlenir. Bu süre aşılacak olursa, “ Çalıştırma ” sinyali verilmez. Eşzamanlılık kontrolü belirli Güvenlik Donanımları için şart koşulmuştur (→ Çift-El (Two-Hand) kontrol)

 Single break initiation

Tek Kesme

Işik Perdesinin Bir Kez Kesilip/Normal Duruma Gelmesini Müteakkip, Işik Bariyerinin Koruma Fonksiyonuna

Geçmesi ve Sistemin Otomatik Olarak Devreye Girmesi Olayıdır.

Örneğin.Otomatik Beslemeli ve Manuel Tahliyeli Bir Preste Basılan Parçayı Almak Üzere Presin İçine Eğilen Operatör Işık Perdesini Kesip Geri Çekildiğinde “IŞIK BARİYERİ KORUMA FONKSİYONUNA GEÇER ve SİSTEM OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRER.”

 Single Channel

Tek Kanal; Tek kanallı Encoder’ler Artımsal tip bir çıkış üretir.Bu encoderler genellikle Takometrik uygulamalar için kullanılır.

 Single Fault Tolerance

Tek Hata Toleransı (Güvenliği)

Tek Hata Toleransı , EN 954-1’e uygun olarak Güvenlik Kategorisi 3’ü tanımlayan bir terimdir.

Öngörülebilir herhangi bir hatanın ( Çoklu Hata Değil ) güvenlik devresini etkisiz kılacak bir hataya neden olmadığı durumlarda, Güvenlik Devresi Tek hata toleransına sahip kabul edilir. İhtiyaç duyulduğunda bu tek hata anında veya bir sonraki çalıştırmadan önce tespit edilecektir.

Örneğin; Bir Acil Durdurma (Emergency Stop) Butonunun iki kontağından biri yapıştığında, makine çalışmaya devam eder, bir sonraki Restartta eğer kontak hale yapışık durumda ise çalışmaya izin verilmez.

 Solid Shaft

Milli ; encoderlerde (sinyal üreticiler) milli tipler için kullanılan isim

 SSI (Synchronous-serial Interface)

Senkron seri arayüz; Seri veri transferi için standardize edilmiş arayüzdür.

 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik

 Start ( Manuel or Automatic )

Başlatma (Manuel veya Otomatik)

Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatı Manuel veya Otomatik olarak çalışmaya başlatılabilir.

Manuel, yani elle başlatma durumunda, Reset kontağının anlık olarak anahtarlanması (Reset Butonuna bir an için basılması ), yalnızca Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının giriş sinyali ve dahili devresi dahili testten pozitif cevap alırsa bir “Çalıştırmayı Mümkün Kılma”(Enable) sinyali üretir. Bu fonksiyona “statik işletme” de denir ve Acil Durdurma ekipmanı için şart koşulur (EN 60204-1).

Otomatik başlatma durumunda , Manuel onaylama olmaksızın fakat yalnızca Güvenlikle ile ilgili anahtarlama tertibatının giriş sinyali ve dahili dahili testten pozitif cevap alırsa bir “Çalıştırmayı Mümkün Kılma”(Enable) sinyali üretilir. Bu fonksiyona “dinamik işletme” de denir, ve acil durdurma ekipmanı için izin verilmez.
 Starting Inhibiting Circiut

Başlatmayı Önleme Devresi
Başlatmayı önleme devresi, besleme gerilimi verildiğinde yada önce kesilip sonra tekrar verildiğinde Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının kendi kendine çalışmasını engeller.

 Start-up Test

İşletmeye Alma Testi
Besleme geriliminin Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatına uygulanmasından sonra Güvenlik kontrol sistemini test etmek için yapılan Manuel veya Otomatik testtir.
Örneğin, besleme geriliminin uygulanmasından sonra koruyucu bir izole edici Tesisatın elle açılıp kapatılmasıdır

 Statik strobe

Statik strobe;

Örnek:
Bit 0
Bit 1
Strobe (50μsec) 50 μsec. sabit bir zamandır
Strobe’un süresi, encoder’ın hızına bağlı değildir.

 Strobe

Strobe (Çıkış); Normalde, encoder ile kontrolun okumasını senkronize etmek için kullanılır.

 Switching Mats, Switching Strips, Switching Edges Anahtarlama Paspasları, Anahtarlama Şeritleri, Anahtarlama Kenarlıkları
 Switch-on Cycle

Devreye Girme Çevrimi

 Synchronism Time

Eş Zamanlılık Süresi
Bir çıkış sinyali üretmek için eşzamanlı çalıştırmanın gerçekleşmesi gereken süredir. (→Çift-El (Two-Hand) kontrolü)

+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
S
Bilgi Bankası

S

KELİME ANLAMI
 Safety

Güvenlik

 Safety Bumper

Güvenlik Tamponu

 Safety Edge

Güvenlik Kenarlığı

 Safety Gate Monitor Güvenlik Kapakları Denetleme Ünitesi
Bir Güvenlik Kapakları Denetleme Ünitesi; ayırma işlemi yapan koruyucu bir elamandaki pozisyon anahtarlarının durumunu denetler. Eğer bu Güvenlik Kapağı kapalı ise, Denetleme Ünitesi, Güvenliğe yönelik bir çıkış sinyali üretir. Dolayısı ile Güvenlik Kapakları Denetleme Ünitesi, Kilitleme Donanımının bir parçasıdır.

Bu üniteler, Güvenlik kapıları devrelerinin ve bunların anahtarlarının güvenliğini sağlamaktadır. Güvenlik kapılarının açılış ve kapanışlarını gösteren iki sınır anahtarının (Limit Switch) hareketlerini kontrol etmektedirler. Bu üniteler, EN 60204 – 1 ve IEC 204 – 1 in gereklerini karşılamaktadır.

 Safety Light Barrier (SLB) Güvenlik Işık Bariyeri

Bir kural olarak, Güvenlik gerektiren alanlarda tek yollu ışık bariyerleri ( Alıcı-Verici Tip )kullanılır. Reflektörlü Tip Işık Bariyerlerinin Kullanılması Gereken uygulamalarda, Reflektörlü Tip Işık Bariyerlerinin, Reflektör için Hata-Güvenlikli Mesafe Denetleyicisine sahip olmaları gerekmektedir. Güvenlik Işık Bariyerleri gerektiğinde; Besleme Geriliminin Kesilmesi veya İlave edilmiş bir test girişinin aktif hale getirilmesi suretiyle test edilebilirler. Işık Bariyerlerinin EN 954-1’e uyumlu güvenlik kategorileri Aşağıdadır:

Kategori 2: Kontroller arasında güvenlik fonksiyonu kaybolabilir.
Hatalar dışsal test esnasında tespit edilir. Oluşan hata ve bir sonraki test süreci arasındaki zamanda kaza riski vardır.

Kategori 3: Sahip olduğu Tek hata Toleransı , güvenlik fonksiyonunun durdurma işleminde bir çıkış sinyali olarak halen üretilmesini sağlamaktadır.(örneğin koruma alanına bir el girdiği zaman).
Hem içsel bir kontrol ile hem de korunan bölgeye elin girmesi ile hata tespit edilir. Hataların birikimi güvenlik fonksiyonunda kayıplara neden olabilir. Sistem ;tek hatanın parçaların güvenlik fonksiyonunda eksikliğe yol açmayacağı şekilde tasarlanmalıdır.

Kategori 4 : Tek hata durumunda halen güvenlik fonksiyonunu sağlamaktadır.Güvenlik fonksiyonu; Kategori 3’e ek olarak hata birikimi durumunda da sağlanmaktadır.İçsel testler güvenlik cihazının cevap verme zamanı içerisine yapılıyor olmalıdır. Tek hata hemen güvenlik fonksiyonu talebinde veya bir dahaki güvenlik fonksiyonu talebinin hemen öncesinde tespit edilir. Tespit mümkün değil ise hataların birikimi güvenlik fonksiyonunda kayba neden olmamalıdır.

Işık perdesi Gereksinimleri:

Bir güç presinde ışık perdesi kullanımı verimlilik ve işçi yorgunluğunun azaltılmasında kayda değer yararlar sağlamaktadır. Bununla birlikte,bu cihazlar için belirli gereksinimlerin karşılanması aşağıdaki belirleyici özelliklere bağlı olarak sağlanmalıdır:
-Işık perdesi EN 61496-1 ‘e göre tip 4 (kategori 4) bir cihaz olmalıdır.
-Tehlike alanına geçiş sadece ışık perdesinin tespit bölgesinden yapılabilmelidir.
-Işık perdesi ve makine arasında durmak mümkün olmamalıdır.
-Tehlikeye sebebiyet verebilecek bir hareketi başlatmak vücudun herhangi bir parçası ışık perdesine kesiyorsa mümkün olmamalıdır.
-Sistem için Kullanılacak olan Reset Butonu tehlikeli bölgenin net olarak görülebileceği bir yere yerleştirilmelidir.
Eğer ışık perdesi bir makinenin başlatılmasında kullanılıyorsa aşağıdaki ilave gereksinimler de karşılanmalıdır:
-Pres tablasının yüksekliği işçinin yere bastığı seviyenin en az 750 mm yukarısında olmalıdır.
-Işık perdesine gerilim verildiğinde veya herhangi bir kesilme sonucu tekrar gerilim gelmesi halinde ışık perdesi ile makinenin başlatılması başlatma kilitlemesi Resetlenmeden mümkün olmamalıdır.
-Işık perdesi tehlikeye sebebiyet verebilecek hareket esnasında bir kez aktive edildiğinde makinenin başlatılması yeniden başlatma kilitlemesi Resetlenmeden mümkün olmamalıdır.
-Makinenin peş peşe çalıştırılması işlemi sadece limitli bir zaman dilimi içerisinde mümkün olmalıdır.
-Çift kesme durumu (Double Break Initiation) seçildiğinde,tek kesme(Single Break Initiation) sonrası başlatma komutu hiçbir olay veya harekette mümkün olmamalıdır.
-Eğer yukarıda bahsedilen limitli zaman süreci aşılırsa makinanın ileriki safhalarda başlatılması yeniden başlatma kilitlemesi Resetlenmeden mümkün olmamalıdır.
-Başlatma modu tekrar değiştirildiğinde, makinenin yeniden çalışması yeniden başlatma kitlemesi resetlenmeden mümkün olmamalıdır.

 Safety Light Grid - Safety Light Curtain  

Güvenlik Işık Çiti, Güvenlik Işık Perdesi

 

 Safety Mat  

Güvenlik Paspası

 Safety Measures  

Güvenlik Tedbirleri

 Safety Regulations  

Güvenlik Yönetmelikleri (Kuralları)

 Safety Relay  

Güvenlik Rölesi

 Safety switching device Emniyetle ilgili Anahtarlama Tertibatı
 Sampling frequency  

Örnekleme frekansı ;  Saniyedeki sinyal periyotlarının sayısıdır.Maximum örnekleme frekansı artımsal ölçüm sistemlerinin hızını sınırlandırır.

 Self Checking  

Kendi Kendini Kontrol

Kendi Kendini Kontrol, EN 954-1’e göre Güvenlik Kategorisi 4 ’ü tanımlayan bir terimdir.

 Semiconductor Switches  

Yarı İletken Anahtarlar

Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı, yarı iletken çıkışlı Bir Sinyal Verici tarafından tetiklenebilir. Güvenli ve sorunsuz bir işletme sağlamak için, bu sinyal vericilerin yarı iletken çıkışlarının elektriksel özelliklerinin (gerilim düşüşü, artık akım vb.) de dikkate alınması gerekir.

 

 Semi-Hollow Shaft  

Yarı-Delik Mili; encoderlerde (sinyal üreticiler) boydan boya değil de belli bir yere kadar delik milli tipler için kullanılan isim

 Sense  

Sensör; Sensör hatları( Sense VCC ve Sense GND) ; besleme akımı ve kablo direncine bağlı olarak gerilim düşümü ile kalitesinin bozulmaması için encoder geriliminin kontrolunu sağlar.

 Sensor  

Sensör;
Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatına çeşitli sensörler bağlanabilir.

 Separating Protective Equipment ( Installation )  

Ayırıcı Koruyucu Donanım (Tesisat);

Koruyucu Donanım veya Ayırıcı Koruyucu Donanım, makinenin, özellikle tehlikelere karşı koruma sağlamak için fiziksel bir engelleme devresi olarak kullanılan kısmıdır. Yapısına bağlı olarak bu koruyucu, bir çit, koruyucu bir kapı ,bir mahfaza, bir kapak, örtü, parmaklık, kalkan vb. olabilir.

 Set Screw Type

Setuskurlu Tip ;  kaplinleri mile sabitlemek için kullanılan bir bağlantı şekli, mile basmalı tip

 Sign Bit

İşaret Biti; İşaretlenmiş büyüklükler içinde,Pozitif Sayıları,Negatiflerden ayıran Bit dir.İşaret biti;Pozitifler için 1 ve Negatifler için 0 dır.

 Simultaneity Check

Eşzamanlılık (Senkronizasyon) Kontrolu

Koruyucu ekipmanın fonksiyonel Güvenliğini arttırmak için, Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı sinyal vericilerin eşzamanlılığını denetler. Eşzamanlılık; belirtilen zaman yani senkronizasyon süresi içinde Sinyal Vericilerin sinyal değişikliğini kontrol etmek sureti ile Denetlenir. Bu süre aşılacak olursa, “ Çalıştırma ” sinyali verilmez. Eşzamanlılık kontrolü belirli Güvenlik Donanımları için şart koşulmuştur (→ Çift-El (Two-Hand) kontrol)

 Single break initiation

Tek Kesme

Işik Perdesinin Bir Kez Kesilip/Normal Duruma Gelmesini Müteakkip, Işik Bariyerinin Koruma Fonksiyonuna

Geçmesi ve Sistemin Otomatik Olarak Devreye Girmesi Olayıdır.

Örneğin.Otomatik Beslemeli ve Manuel Tahliyeli Bir Preste Basılan Parçayı Almak Üzere Presin İçine Eğilen Operatör Işık Perdesini Kesip Geri Çekildiğinde “IŞIK BARİYERİ KORUMA FONKSİYONUNA GEÇER ve SİSTEM OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRER.”

 Single Channel

Tek Kanal; Tek kanallı Encoder’ler Artımsal tip bir çıkış üretir.Bu encoderler genellikle Takometrik uygulamalar için kullanılır.

 Single Fault Tolerance

Tek Hata Toleransı (Güvenliği)

Tek Hata Toleransı , EN 954-1’e uygun olarak Güvenlik Kategorisi 3’ü tanımlayan bir terimdir.

Öngörülebilir herhangi bir hatanın ( Çoklu Hata Değil ) güvenlik devresini etkisiz kılacak bir hataya neden olmadığı durumlarda, Güvenlik Devresi Tek hata toleransına sahip kabul edilir. İhtiyaç duyulduğunda bu tek hata anında veya bir sonraki çalıştırmadan önce tespit edilecektir.

Örneğin; Bir Acil Durdurma (Emergency Stop) Butonunun iki kontağından biri yapıştığında, makine çalışmaya devam eder, bir sonraki Restartta eğer kontak hale yapışık durumda ise çalışmaya izin verilmez.

 Solid Shaft

Milli ; encoderlerde (sinyal üreticiler) milli tipler için kullanılan isim

 SSI (Synchronous-serial Interface)

Senkron seri arayüz; Seri veri transferi için standardize edilmiş arayüzdür.

 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik

 Start ( Manuel or Automatic )

Başlatma (Manuel veya Otomatik)

Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatı Manuel veya Otomatik olarak çalışmaya başlatılabilir.

Manuel, yani elle başlatma durumunda, Reset kontağının anlık olarak anahtarlanması (Reset Butonuna bir an için basılması ), yalnızca Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının giriş sinyali ve dahili devresi dahili testten pozitif cevap alırsa bir “Çalıştırmayı Mümkün Kılma”(Enable) sinyali üretir. Bu fonksiyona “statik işletme” de denir ve Acil Durdurma ekipmanı için şart koşulur (EN 60204-1).

Otomatik başlatma durumunda , Manuel onaylama olmaksızın fakat yalnızca Güvenlikle ile ilgili anahtarlama tertibatının giriş sinyali ve dahili dahili testten pozitif cevap alırsa bir “Çalıştırmayı Mümkün Kılma”(Enable) sinyali üretilir. Bu fonksiyona “dinamik işletme” de denir, ve acil durdurma ekipmanı için izin verilmez.
 Starting Inhibiting Circiut

Başlatmayı Önleme Devresi
Başlatmayı önleme devresi, besleme gerilimi verildiğinde yada önce kesilip sonra tekrar verildiğinde Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının kendi kendine çalışmasını engeller.

 Start-up Test

İşletmeye Alma Testi
Besleme geriliminin Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatına uygulanmasından sonra Güvenlik kontrol sistemini test etmek için yapılan Manuel veya Otomatik testtir.
Örneğin, besleme geriliminin uygulanmasından sonra koruyucu bir izole edici Tesisatın elle açılıp kapatılmasıdır

 Statik strobe

Statik strobe;

Örnek:
Bit 0
Bit 1
Strobe (50μsec) 50 μsec. sabit bir zamandır
Strobe’un süresi, encoder’ın hızına bağlı değildir.

 Strobe

Strobe (Çıkış); Normalde, encoder ile kontrolun okumasını senkronize etmek için kullanılır.

 Switching Mats, Switching Strips, Switching Edges Anahtarlama Paspasları, Anahtarlama Şeritleri, Anahtarlama Kenarlıkları
 Switch-on Cycle

Devreye Girme Çevrimi

 Synchronism Time

Eş Zamanlılık Süresi
Bir çıkış sinyali üretmek için eşzamanlı çalıştırmanın gerçekleşmesi gereken süredir. (→Çift-El (Two-Hand) kontrolü)

+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

S
Bilgi Bankası

S

KELİME ANLAMI
 Safety

Güvenlik

 Safety Bumper

Güvenlik Tamponu

 Safety Edge

Güvenlik Kenarlığı

 Safety Gate Monitor Güvenlik Kapakları Denetleme Ünitesi
Bir Güvenlik Kapakları Denetleme Ünitesi; ayırma işlemi yapan koruyucu bir elamandaki pozisyon anahtarlarının durumunu denetler. Eğer bu Güvenlik Kapağı kapalı ise, Denetleme Ünitesi, Güvenliğe yönelik bir çıkış sinyali üretir. Dolayısı ile Güvenlik Kapakları Denetleme Ünitesi, Kilitleme Donanımının bir parçasıdır.

Bu üniteler, Güvenlik kapıları devrelerinin ve bunların anahtarlarının güvenliğini sağlamaktadır. Güvenlik kapılarının açılış ve kapanışlarını gösteren iki sınır anahtarının (Limit Switch) hareketlerini kontrol etmektedirler. Bu üniteler, EN 60204 – 1 ve IEC 204 – 1 in gereklerini karşılamaktadır.

 Safety Light Barrier (SLB) Güvenlik Işık Bariyeri

Bir kural olarak, Güvenlik gerektiren alanlarda tek yollu ışık bariyerleri ( Alıcı-Verici Tip )kullanılır. Reflektörlü Tip Işık Bariyerlerinin Kullanılması Gereken uygulamalarda, Reflektörlü Tip Işık Bariyerlerinin, Reflektör için Hata-Güvenlikli Mesafe Denetleyicisine sahip olmaları gerekmektedir. Güvenlik Işık Bariyerleri gerektiğinde; Besleme Geriliminin Kesilmesi veya İlave edilmiş bir test girişinin aktif hale getirilmesi suretiyle test edilebilirler. Işık Bariyerlerinin EN 954-1’e uyumlu güvenlik kategorileri Aşağıdadır:

Kategori 2: Kontroller arasında güvenlik fonksiyonu kaybolabilir.
Hatalar dışsal test esnasında tespit edilir. Oluşan hata ve bir sonraki test süreci arasındaki zamanda kaza riski vardır.

Kategori 3: Sahip olduğu Tek hata Toleransı , güvenlik fonksiyonunun durdurma işleminde bir çıkış sinyali olarak halen üretilmesini sağlamaktadır.(örneğin koruma alanına bir el girdiği zaman).
Hem içsel bir kontrol ile hem de korunan bölgeye elin girmesi ile hata tespit edilir. Hataların birikimi güvenlik fonksiyonunda kayıplara neden olabilir. Sistem ;tek hatanın parçaların güvenlik fonksiyonunda eksikliğe yol açmayacağı şekilde tasarlanmalıdır.

Kategori 4 : Tek hata durumunda halen güvenlik fonksiyonunu sağlamaktadır.Güvenlik fonksiyonu; Kategori 3’e ek olarak hata birikimi durumunda da sağlanmaktadır.İçsel testler güvenlik cihazının cevap verme zamanı içerisine yapılıyor olmalıdır. Tek hata hemen güvenlik fonksiyonu talebinde veya bir dahaki güvenlik fonksiyonu talebinin hemen öncesinde tespit edilir. Tespit mümkün değil ise hataların birikimi güvenlik fonksiyonunda kayba neden olmamalıdır.

Işık perdesi Gereksinimleri:

Bir güç presinde ışık perdesi kullanımı verimlilik ve işçi yorgunluğunun azaltılmasında kayda değer yararlar sağlamaktadır. Bununla birlikte,bu cihazlar için belirli gereksinimlerin karşılanması aşağıdaki belirleyici özelliklere bağlı olarak sağlanmalıdır:
-Işık perdesi EN 61496-1 ‘e göre tip 4 (kategori 4) bir cihaz olmalıdır.
-Tehlike alanına geçiş sadece ışık perdesinin tespit bölgesinden yapılabilmelidir.
-Işık perdesi ve makine arasında durmak mümkün olmamalıdır.
-Tehlikeye sebebiyet verebilecek bir hareketi başlatmak vücudun herhangi bir parçası ışık perdesine kesiyorsa mümkün olmamalıdır.
-Sistem için Kullanılacak olan Reset Butonu tehlikeli bölgenin net olarak görülebileceği bir yere yerleştirilmelidir.
Eğer ışık perdesi bir makinenin başlatılmasında kullanılıyorsa aşağıdaki ilave gereksinimler de karşılanmalıdır:
-Pres tablasının yüksekliği işçinin yere bastığı seviyenin en az 750 mm yukarısında olmalıdır.
-Işık perdesine gerilim verildiğinde veya herhangi bir kesilme sonucu tekrar gerilim gelmesi halinde ışık perdesi ile makinenin başlatılması başlatma kilitlemesi Resetlenmeden mümkün olmamalıdır.
-Işık perdesi tehlikeye sebebiyet verebilecek hareket esnasında bir kez aktive edildiğinde makinenin başlatılması yeniden başlatma kilitlemesi Resetlenmeden mümkün olmamalıdır.
-Makinenin peş peşe çalıştırılması işlemi sadece limitli bir zaman dilimi içerisinde mümkün olmalıdır.
-Çift kesme durumu (Double Break Initiation) seçildiğinde,tek kesme(Single Break Initiation) sonrası başlatma komutu hiçbir olay veya harekette mümkün olmamalıdır.
-Eğer yukarıda bahsedilen limitli zaman süreci aşılırsa makinanın ileriki safhalarda başlatılması yeniden başlatma kilitlemesi Resetlenmeden mümkün olmamalıdır.
-Başlatma modu tekrar değiştirildiğinde, makinenin yeniden çalışması yeniden başlatma kitlemesi resetlenmeden mümkün olmamalıdır.

 Safety Light Grid - Safety Light Curtain  

Güvenlik Işık Çiti, Güvenlik Işık Perdesi

 

 Safety Mat  

Güvenlik Paspası

 Safety Measures  

Güvenlik Tedbirleri

 Safety Regulations  

Güvenlik Yönetmelikleri (Kuralları)

 Safety Relay  

Güvenlik Rölesi

 Safety switching device Emniyetle ilgili Anahtarlama Tertibatı
 Sampling frequency  

Örnekleme frekansı ;  Saniyedeki sinyal periyotlarının sayısıdır.Maximum örnekleme frekansı artımsal ölçüm sistemlerinin hızını sınırlandırır.

 Self Checking  

Kendi Kendini Kontrol

Kendi Kendini Kontrol, EN 954-1’e göre Güvenlik Kategorisi 4 ’ü tanımlayan bir terimdir.

 Semiconductor Switches  

Yarı İletken Anahtarlar

Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı, yarı iletken çıkışlı Bir Sinyal Verici tarafından tetiklenebilir. Güvenli ve sorunsuz bir işletme sağlamak için, bu sinyal vericilerin yarı iletken çıkışlarının elektriksel özelliklerinin (gerilim düşüşü, artık akım vb.) de dikkate alınması gerekir.

 

 Semi-Hollow Shaft  

Yarı-Delik Mili; encoderlerde (sinyal üreticiler) boydan boya değil de belli bir yere kadar delik milli tipler için kullanılan isim

 Sense  

Sensör; Sensör hatları( Sense VCC ve Sense GND) ; besleme akımı ve kablo direncine bağlı olarak gerilim düşümü ile kalitesinin bozulmaması için encoder geriliminin kontrolunu sağlar.

 Sensor  

Sensör;
Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatına çeşitli sensörler bağlanabilir.

 Separating Protective Equipment ( Installation )  

Ayırıcı Koruyucu Donanım (Tesisat);

Koruyucu Donanım veya Ayırıcı Koruyucu Donanım, makinenin, özellikle tehlikelere karşı koruma sağlamak için fiziksel bir engelleme devresi olarak kullanılan kısmıdır. Yapısına bağlı olarak bu koruyucu, bir çit, koruyucu bir kapı ,bir mahfaza, bir kapak, örtü, parmaklık, kalkan vb. olabilir.

 Set Screw Type

Setuskurlu Tip ;  kaplinleri mile sabitlemek için kullanılan bir bağlantı şekli, mile basmalı tip

 Sign Bit

İşaret Biti; İşaretlenmiş büyüklükler içinde,Pozitif Sayıları,Negatiflerden ayıran Bit dir.İşaret biti;Pozitifler için 1 ve Negatifler için 0 dır.

 Simultaneity Check

Eşzamanlılık (Senkronizasyon) Kontrolu

Koruyucu ekipmanın fonksiyonel Güvenliğini arttırmak için, Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı sinyal vericilerin eşzamanlılığını denetler. Eşzamanlılık; belirtilen zaman yani senkronizasyon süresi içinde Sinyal Vericilerin sinyal değişikliğini kontrol etmek sureti ile Denetlenir. Bu süre aşılacak olursa, “ Çalıştırma ” sinyali verilmez. Eşzamanlılık kontrolü belirli Güvenlik Donanımları için şart koşulmuştur (→ Çift-El (Two-Hand) kontrol)

 Single break initiation

Tek Kesme

Işik Perdesinin Bir Kez Kesilip/Normal Duruma Gelmesini Müteakkip, Işik Bariyerinin Koruma Fonksiyonuna

Geçmesi ve Sistemin Otomatik Olarak Devreye Girmesi Olayıdır.

Örneğin.Otomatik Beslemeli ve Manuel Tahliyeli Bir Preste Basılan Parçayı Almak Üzere Presin İçine Eğilen Operatör Işık Perdesini Kesip Geri Çekildiğinde “IŞIK BARİYERİ KORUMA FONKSİYONUNA GEÇER ve SİSTEM OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRER.”

 Single Channel

Tek Kanal; Tek kanallı Encoder’ler Artımsal tip bir çıkış üretir.Bu encoderler genellikle Takometrik uygulamalar için kullanılır.

 Single Fault Tolerance

Tek Hata Toleransı (Güvenliği)

Tek Hata Toleransı , EN 954-1’e uygun olarak Güvenlik Kategorisi 3’ü tanımlayan bir terimdir.

Öngörülebilir herhangi bir hatanın ( Çoklu Hata Değil ) güvenlik devresini etkisiz kılacak bir hataya neden olmadığı durumlarda, Güvenlik Devresi Tek hata toleransına sahip kabul edilir. İhtiyaç duyulduğunda bu tek hata anında veya bir sonraki çalıştırmadan önce tespit edilecektir.

Örneğin; Bir Acil Durdurma (Emergency Stop) Butonunun iki kontağından biri yapıştığında, makine çalışmaya devam eder, bir sonraki Restartta eğer kontak hale yapışık durumda ise çalışmaya izin verilmez.

 Solid Shaft

Milli ; encoderlerde (sinyal üreticiler) milli tipler için kullanılan isim

 SSI (Synchronous-serial Interface)

Senkron seri arayüz; Seri veri transferi için standardize edilmiş arayüzdür.

 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik

 Start ( Manuel or Automatic )

Başlatma (Manuel veya Otomatik)

Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatı Manuel veya Otomatik olarak çalışmaya başlatılabilir.

Manuel, yani elle başlatma durumunda, Reset kontağının anlık olarak anahtarlanması (Reset Butonuna bir an için basılması ), yalnızca Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının giriş sinyali ve dahili devresi dahili testten pozitif cevap alırsa bir “Çalıştırmayı Mümkün Kılma”(Enable) sinyali üretir. Bu fonksiyona “statik işletme” de denir ve Acil Durdurma ekipmanı için şart koşulur (EN 60204-1).

Otomatik başlatma durumunda , Manuel onaylama olmaksızın fakat yalnızca Güvenlikle ile ilgili anahtarlama tertibatının giriş sinyali ve dahili dahili testten pozitif cevap alırsa bir “Çalıştırmayı Mümkün Kılma”(Enable) sinyali üretilir. Bu fonksiyona “dinamik işletme” de denir, ve acil durdurma ekipmanı için izin verilmez.
 Starting Inhibiting Circiut

Başlatmayı Önleme Devresi
Başlatmayı önleme devresi, besleme gerilimi verildiğinde yada önce kesilip sonra tekrar verildiğinde Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının kendi kendine çalışmasını engeller.

 Start-up Test

İşletmeye Alma Testi
Besleme geriliminin Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatına uygulanmasından sonra Güvenlik kontrol sistemini test etmek için yapılan Manuel veya Otomatik testtir.
Örneğin, besleme geriliminin uygulanmasından sonra koruyucu bir izole edici Tesisatın elle açılıp kapatılmasıdır

 Statik strobe

Statik strobe;

Örnek:
Bit 0
Bit 1
Strobe (50μsec) 50 μsec. sabit bir zamandır
Strobe’un süresi, encoder’ın hızına bağlı değildir.

 Strobe

Strobe (Çıkış); Normalde, encoder ile kontrolun okumasını senkronize etmek için kullanılır.

 Switching Mats, Switching Strips, Switching Edges Anahtarlama Paspasları, Anahtarlama Şeritleri, Anahtarlama Kenarlıkları
 Switch-on Cycle

Devreye Girme Çevrimi

 Synchronism Time

Eş Zamanlılık Süresi
Bir çıkış sinyali üretmek için eşzamanlı çalıştırmanın gerçekleşmesi gereken süredir. (→Çift-El (Two-Hand) kontrolü)

+90 (212) 661 87 42

S
Bilgi Bankası

S

KELİME ANLAMI
 Safety

Güvenlik

 Safety Bumper

Güvenlik Tamponu

 Safety Edge

Güvenlik Kenarlığı

 Safety Gate Monitor Güvenlik Kapakları Denetleme Ünitesi
Bir Güvenlik Kapakları Denetleme Ünitesi; ayırma işlemi yapan koruyucu bir elamandaki pozisyon anahtarlarının durumunu denetler. Eğer bu Güvenlik Kapağı kapalı ise, Denetleme Ünitesi, Güvenliğe yönelik bir çıkış sinyali üretir. Dolayısı ile Güvenlik Kapakları Denetleme Ünitesi, Kilitleme Donanımının bir parçasıdır.

Bu üniteler, Güvenlik kapıları devrelerinin ve bunların anahtarlarının güvenliğini sağlamaktadır. Güvenlik kapılarının açılış ve kapanışlarını gösteren iki sınır anahtarının (Limit Switch) hareketlerini kontrol etmektedirler. Bu üniteler, EN 60204 – 1 ve IEC 204 – 1 in gereklerini karşılamaktadır.

 Safety Light Barrier (SLB) Güvenlik Işık Bariyeri

Bir kural olarak, Güvenlik gerektiren alanlarda tek yollu ışık bariyerleri ( Alıcı-Verici Tip )kullanılır. Reflektörlü Tip Işık Bariyerlerinin Kullanılması Gereken uygulamalarda, Reflektörlü Tip Işık Bariyerlerinin, Reflektör için Hata-Güvenlikli Mesafe Denetleyicisine sahip olmaları gerekmektedir. Güvenlik Işık Bariyerleri gerektiğinde; Besleme Geriliminin Kesilmesi veya İlave edilmiş bir test girişinin aktif hale getirilmesi suretiyle test edilebilirler. Işık Bariyerlerinin EN 954-1’e uyumlu güvenlik kategorileri Aşağıdadır:

Kategori 2: Kontroller arasında güvenlik fonksiyonu kaybolabilir.
Hatalar dışsal test esnasında tespit edilir. Oluşan hata ve bir sonraki test süreci arasındaki zamanda kaza riski vardır.

Kategori 3: Sahip olduğu Tek hata Toleransı , güvenlik fonksiyonunun durdurma işleminde bir çıkış sinyali olarak halen üretilmesini sağlamaktadır.(örneğin koruma alanına bir el girdiği zaman).
Hem içsel bir kontrol ile hem de korunan bölgeye elin girmesi ile hata tespit edilir. Hataların birikimi güvenlik fonksiyonunda kayıplara neden olabilir. Sistem ;tek hatanın parçaların güvenlik fonksiyonunda eksikliğe yol açmayacağı şekilde tasarlanmalıdır.

Kategori 4 : Tek hata durumunda halen güvenlik fonksiyonunu sağlamaktadır.Güvenlik fonksiyonu; Kategori 3’e ek olarak hata birikimi durumunda da sağlanmaktadır.İçsel testler güvenlik cihazının cevap verme zamanı içerisine yapılıyor olmalıdır. Tek hata hemen güvenlik fonksiyonu talebinde veya bir dahaki güvenlik fonksiyonu talebinin hemen öncesinde tespit edilir. Tespit mümkün değil ise hataların birikimi güvenlik fonksiyonunda kayba neden olmamalıdır.

Işık perdesi Gereksinimleri:

Bir güç presinde ışık perdesi kullanımı verimlilik ve işçi yorgunluğunun azaltılmasında kayda değer yararlar sağlamaktadır. Bununla birlikte,bu cihazlar için belirli gereksinimlerin karşılanması aşağıdaki belirleyici özelliklere bağlı olarak sağlanmalıdır:
-Işık perdesi EN 61496-1 ‘e göre tip 4 (kategori 4) bir cihaz olmalıdır.
-Tehlike alanına geçiş sadece ışık perdesinin tespit bölgesinden yapılabilmelidir.
-Işık perdesi ve makine arasında durmak mümkün olmamalıdır.
-Tehlikeye sebebiyet verebilecek bir hareketi başlatmak vücudun herhangi bir parçası ışık perdesine kesiyorsa mümkün olmamalıdır.
-Sistem için Kullanılacak olan Reset Butonu tehlikeli bölgenin net olarak görülebileceği bir yere yerleştirilmelidir.
Eğer ışık perdesi bir makinenin başlatılmasında kullanılıyorsa aşağıdaki ilave gereksinimler de karşılanmalıdır:
-Pres tablasının yüksekliği işçinin yere bastığı seviyenin en az 750 mm yukarısında olmalıdır.
-Işık perdesine gerilim verildiğinde veya herhangi bir kesilme sonucu tekrar gerilim gelmesi halinde ışık perdesi ile makinenin başlatılması başlatma kilitlemesi Resetlenmeden mümkün olmamalıdır.
-Işık perdesi tehlikeye sebebiyet verebilecek hareket esnasında bir kez aktive edildiğinde makinenin başlatılması yeniden başlatma kilitlemesi Resetlenmeden mümkün olmamalıdır.
-Makinenin peş peşe çalıştırılması işlemi sadece limitli bir zaman dilimi içerisinde mümkün olmalıdır.
-Çift kesme durumu (Double Break Initiation) seçildiğinde,tek kesme(Single Break Initiation) sonrası başlatma komutu hiçbir olay veya harekette mümkün olmamalıdır.
-Eğer yukarıda bahsedilen limitli zaman süreci aşılırsa makinanın ileriki safhalarda başlatılması yeniden başlatma kilitlemesi Resetlenmeden mümkün olmamalıdır.
-Başlatma modu tekrar değiştirildiğinde, makinenin yeniden çalışması yeniden başlatma kitlemesi resetlenmeden mümkün olmamalıdır.

 Safety Light Grid - Safety Light Curtain  

Güvenlik Işık Çiti, Güvenlik Işık Perdesi

 

 Safety Mat  

Güvenlik Paspası

 Safety Measures  

Güvenlik Tedbirleri

 Safety Regulations  

Güvenlik Yönetmelikleri (Kuralları)

 Safety Relay  

Güvenlik Rölesi

 Safety switching device Emniyetle ilgili Anahtarlama Tertibatı
 Sampling frequency  

Örnekleme frekansı ;  Saniyedeki sinyal periyotlarının sayısıdır.Maximum örnekleme frekansı artımsal ölçüm sistemlerinin hızını sınırlandırır.

 Self Checking  

Kendi Kendini Kontrol

Kendi Kendini Kontrol, EN 954-1’e göre Güvenlik Kategorisi 4 ’ü tanımlayan bir terimdir.

 Semiconductor Switches  

Yarı İletken Anahtarlar

Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı, yarı iletken çıkışlı Bir Sinyal Verici tarafından tetiklenebilir. Güvenli ve sorunsuz bir işletme sağlamak için, bu sinyal vericilerin yarı iletken çıkışlarının elektriksel özelliklerinin (gerilim düşüşü, artık akım vb.) de dikkate alınması gerekir.

 

 Semi-Hollow Shaft  

Yarı-Delik Mili; encoderlerde (sinyal üreticiler) boydan boya değil de belli bir yere kadar delik milli tipler için kullanılan isim

 Sense  

Sensör; Sensör hatları( Sense VCC ve Sense GND) ; besleme akımı ve kablo direncine bağlı olarak gerilim düşümü ile kalitesinin bozulmaması için encoder geriliminin kontrolunu sağlar.

 Sensor  

Sensör;
Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatına çeşitli sensörler bağlanabilir.

 Separating Protective Equipment ( Installation )  

Ayırıcı Koruyucu Donanım (Tesisat);

Koruyucu Donanım veya Ayırıcı Koruyucu Donanım, makinenin, özellikle tehlikelere karşı koruma sağlamak için fiziksel bir engelleme devresi olarak kullanılan kısmıdır. Yapısına bağlı olarak bu koruyucu, bir çit, koruyucu bir kapı ,bir mahfaza, bir kapak, örtü, parmaklık, kalkan vb. olabilir.

 Set Screw Type

Setuskurlu Tip ;  kaplinleri mile sabitlemek için kullanılan bir bağlantı şekli, mile basmalı tip

 Sign Bit

İşaret Biti; İşaretlenmiş büyüklükler içinde,Pozitif Sayıları,Negatiflerden ayıran Bit dir.İşaret biti;Pozitifler için 1 ve Negatifler için 0 dır.

 Simultaneity Check

Eşzamanlılık (Senkronizasyon) Kontrolu

Koruyucu ekipmanın fonksiyonel Güvenliğini arttırmak için, Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı sinyal vericilerin eşzamanlılığını denetler. Eşzamanlılık; belirtilen zaman yani senkronizasyon süresi içinde Sinyal Vericilerin sinyal değişikliğini kontrol etmek sureti ile Denetlenir. Bu süre aşılacak olursa, “ Çalıştırma ” sinyali verilmez. Eşzamanlılık kontrolü belirli Güvenlik Donanımları için şart koşulmuştur (→ Çift-El (Two-Hand) kontrol)

 Single break initiation

Tek Kesme

Işik Perdesinin Bir Kez Kesilip/Normal Duruma Gelmesini Müteakkip, Işik Bariyerinin Koruma Fonksiyonuna

Geçmesi ve Sistemin Otomatik Olarak Devreye Girmesi Olayıdır.

Örneğin.Otomatik Beslemeli ve Manuel Tahliyeli Bir Preste Basılan Parçayı Almak Üzere Presin İçine Eğilen Operatör Işık Perdesini Kesip Geri Çekildiğinde “IŞIK BARİYERİ KORUMA FONKSİYONUNA GEÇER ve SİSTEM OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRER.”

 Single Channel

Tek Kanal; Tek kanallı Encoder’ler Artımsal tip bir çıkış üretir.Bu encoderler genellikle Takometrik uygulamalar için kullanılır.

 Single Fault Tolerance

Tek Hata Toleransı (Güvenliği)

Tek Hata Toleransı , EN 954-1’e uygun olarak Güvenlik Kategorisi 3’ü tanımlayan bir terimdir.

Öngörülebilir herhangi bir hatanın ( Çoklu Hata Değil ) güvenlik devresini etkisiz kılacak bir hataya neden olmadığı durumlarda, Güvenlik Devresi Tek hata toleransına sahip kabul edilir. İhtiyaç duyulduğunda bu tek hata anında veya bir sonraki çalıştırmadan önce tespit edilecektir.

Örneğin; Bir Acil Durdurma (Emergency Stop) Butonunun iki kontağından biri yapıştığında, makine çalışmaya devam eder, bir sonraki Restartta eğer kontak hale yapışık durumda ise çalışmaya izin verilmez.

 Solid Shaft

Milli ; encoderlerde (sinyal üreticiler) milli tipler için kullanılan isim

 SSI (Synchronous-serial Interface)

Senkron seri arayüz; Seri veri transferi için standardize edilmiş arayüzdür.

 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik

 Start ( Manuel or Automatic )

Başlatma (Manuel veya Otomatik)

Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatı Manuel veya Otomatik olarak çalışmaya başlatılabilir.

Manuel, yani elle başlatma durumunda, Reset kontağının anlık olarak anahtarlanması (Reset Butonuna bir an için basılması ), yalnızca Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının giriş sinyali ve dahili devresi dahili testten pozitif cevap alırsa bir “Çalıştırmayı Mümkün Kılma”(Enable) sinyali üretir. Bu fonksiyona “statik işletme” de denir ve Acil Durdurma ekipmanı için şart koşulur (EN 60204-1).

Otomatik başlatma durumunda , Manuel onaylama olmaksızın fakat yalnızca Güvenlikle ile ilgili anahtarlama tertibatının giriş sinyali ve dahili dahili testten pozitif cevap alırsa bir “Çalıştırmayı Mümkün Kılma”(Enable) sinyali üretilir. Bu fonksiyona “dinamik işletme” de denir, ve acil durdurma ekipmanı için izin verilmez.
 Starting Inhibiting Circiut

Başlatmayı Önleme Devresi
Başlatmayı önleme devresi, besleme gerilimi verildiğinde yada önce kesilip sonra tekrar verildiğinde Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının kendi kendine çalışmasını engeller.

 Start-up Test

İşletmeye Alma Testi
Besleme geriliminin Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatına uygulanmasından sonra Güvenlik kontrol sistemini test etmek için yapılan Manuel veya Otomatik testtir.
Örneğin, besleme geriliminin uygulanmasından sonra koruyucu bir izole edici Tesisatın elle açılıp kapatılmasıdır

 Statik strobe

Statik strobe;

Örnek:
Bit 0
Bit 1
Strobe (50μsec) 50 μsec. sabit bir zamandır
Strobe’un süresi, encoder’ın hızına bağlı değildir.

 Strobe

Strobe (Çıkış); Normalde, encoder ile kontrolun okumasını senkronize etmek için kullanılır.

 Switching Mats, Switching Strips, Switching Edges Anahtarlama Paspasları, Anahtarlama Şeritleri, Anahtarlama Kenarlıkları
 Switch-on Cycle

Devreye Girme Çevrimi

 Synchronism Time

Eş Zamanlılık Süresi
Bir çıkış sinyali üretmek için eşzamanlı çalıştırmanın gerçekleşmesi gereken süredir. (→Çift-El (Two-Hand) kontrolü)