+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
Select a language
Bilgi Bankası

C

KELİME ANLAMI
Categorizes Stop Functions Stop Fonksiyonu Kategorileri
EN 60204 – 1 madde 9.2.2
Stop 0: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün aniden kesilmesi suretiyle makinenin durdurulması. (Kontrolsüz Durdurma. Bkz. Madde 3.59, EN 60204 – 1) Gücün kesilmesi, bağlantısı sabit iletkenle yapılmış elektro-mekanik araçların kullanılması ile sağlanır. Buna ek olarak Durdurma fonksiyonu Yazılıma (software) veya elektronik mantığa (Electronic Logic) bağlı olmamalıdır. 
Stop 0 kontrolsüz bir durdurmadır ve güç kesilmesinin, hızlı ve güvenli bir durdurmayı sağlamada yeterli olmasını amaçlamıştır.
Stop 1: Önce durdurmanın gerçekleştirilip daha sonra Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kesildiği kontrollü bir durdurma şeklidir ( Bkz. Madde 3.12 ,EN 60204 – 1 ) Stop 1 durdurma fonksiyonu kullanıldığında gücün nihai kesilmesi elektro-mekanik anahtarlama tertibatınca sağlanmalıdır.
Stop 2: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kontrollü bir şekilde kesilerek, Hareketin durdurulmasıdır .
Gerçekte, bütün makineler bir stop 0 stop fonksiyonu ile donatılmalıdır, fakat Güvenliğin veya fonksiyonel gereksinimlerin gerektirdiği durumlarda, stop 1 veya 2 sağlanmalıdır. Stop 0 ve 1 kategorileri, diğer bütün makine fonksiyonlarına göre önceliğe sahiptir
Yukarıdaki tanımlamalar genel bir özellik taşımaktadır ve endüstriyel makinelerin çoğunluğunda kullanılmaktadır. Temel olarak, Kompleks işlemler ve Petro - Kimya Donanımlarında; elektronik ve yazılım kullanımına izin verildiğinde bazı istisnalar vardır, ancak bu sistemler PES ( Programlanabilir Elektronik Sistemler )’e uygunluk göstermelidir. Bu Güvenlik uygulamalarında, ortak hata sebeplerine karşı koruma oluşturma amacıyla farklı ve çeşitli çipler ile farklı yazılım stratejileri kullanılması anlamına gelmektedir. Hata sebepleri ne kadar kayda değer ve önemli ise daha fazla çeşitlilik ve fazlalığa ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin bazı kritik nükleer sistemler 6. seviyeye kadar fazlalık seviyesine gereksinim duymaktadır.
 CE Mark CE İşareti(Avrupa Uygunluğu) ; Belirli ürün grupları içinde gerekli ortak sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak amacıyla Avrupa Direktiflerince belirlenmiş olan ortak bir zorunlu Avrupa Pazarı işaretidir. CE harfleri “Conformitee Europeenee” yani Avrupa Uygunluğu anlamına gelmektedir.
 Channel Kanal ; Bir (1) yada Sıfır Olarak Çıkışlandırılmış Sinyal Hatlarıdır.Her kanal Artımsal tip encoderin benzeri olmayan bir çıkışıdır.
 Clamp Style Çeneli Tip ; kaplinleri mile sabitlemek için kullanılan bir bağlantı şekli, yandan sıkmalı tip.
 Code Kod ; İletilen Bilgilerin Formatıdır. Verilen Sayı Sistemindeki her bir pozisyonu tanımlamak için;İkili Sayı Sistemindeki Rakamların benzersiz olarak Düzenlenmesidir.
 Command Units Kumanda Üniteleri
 Complemantary Tümleyici/Tamamlayıcı ; Complementary terimi,Elektriksel olarak biri diğerinin tersi olan özdeş , periyodik iki sinyali ifade eder. Tamamlayıcı sinyaller ; tipik olarak bir kanalın elektrik çıkışının tersine çevrilmesi ile oluşturulur.Elektriksel olarak 1/0 seviyeleri iki hat arasında ,gerilim farkları olarak gönderilir. Parazitler genellikle her iki hattı da eşit olarak etkilediğinden, Bu sayede bilgi sinyalleri bozulmadan iletilir .
 Control Circuit Kontrol Devresi (Tetikleme Devresi)
Tek Kanallı Kontrol Devresi (Single Channel Control Circuit):
Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazı, tek bir Sinyal Verici kontağı veya çıkışı ile Aktif hale getirilir.Bu tip bir kontrol devresinde , Güvenlik cihazı EN 954-1’e göre en çok Güvenlik Kategorisi 2’ye girer.
(Örnek; Tek kontaklı Acil-Durdurma Butonu ile Tetikleme.)
Çift Kanallı Kontrol Devresi (Dual Channel Control Circuit) :
Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazı iki Sinyal Verici kontağı veya çıkışı ile Aktif hale getirilir. Bu tip bir kontrol devresinde, Güvenlik cihazı EN 954-1’e göre en çok Güvenlik Kategorisi 3’e girer.
(Örnek; Birer uçları köprülenmiş, Çift kontaklı Acil-Durdurma Butonu ile Tetikleme.)
Çapraz Kısa Devre Algılamalı, Çift Kanallı Kontrol Devresi (Dual Channel Control Circuit With Cross Monitoring):
Çapraz Kısa Devre Algılamalı, Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazı; iki Sinyal Verici kontağı veya çıkışı ile Aktif hale getirilir. Bu tip bir kontrol devresinde, Güvenlik cihazı EN 954-1’e göre en çok Güvenlik Kategorisi 4’e girer. Arızalar meydana gelecek olursa, Güvenlik fonksiyonu her zaman çalışır durumda kalır. Güvenlik fonksiyonunun kaybolmasını önlemek için, arızalar uygun zamanda tespit edilir.
(Örnek; Birbirlerinden bağımsız ,Çift kontaklı Acil-Durdurma Butonu ile Tetikleme.)
 Control Contact Kontrol Kontağı ; Alarm Akımı Yolu
 Coupling Kaplin ; iki mil arasındaki hizasızlığı karşılarken aynı zamanda tork iletimini sağlayan ürünler. Örn. motor-makina bağlantısı veya encoder-motor bağlantısı için kullanılabilirler.
 Cross Monitoring Çapraz Kısa-Devrelerin Denetlenmesi ; Köprü Hatası (Çapraz Kısa-Devrelerin) Tespiti.
 Current Akım
 Cyclic Monitoring Tekrarlayan Denetleme Çevrimi
Bu terim; içerisinde bir sistemin tüm fonksiyonlarının doğru ve hiçbir hata olmadan çalıştığını kontrol eden bir prosedürü / işlemi /yöntemi tanımlar.
Eğer bir hata tespit edilirse , bu bilgi, sistemin güvenlik fonksiyonunu aktif hale getirmek / başlatmak /çalıştırmak için kullanılabilir. Tekrarlayan Denetleme Çevrimi , belli zaman aralıklarında veya her yeniden çalıştırma sürecinde yapılan bir testtir.
 Cyclic Self – Checking Tekrarlayan Kendi Kendini Kontrol Çevrimi
Hata; bir sonraki Güvenlik fonksiyonuna ihtiyaç duyulmadan önce ya da bu ihtiyaç sırasında Tespit edilir. ( Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatının her anahtarlanmasında, otomatik olarak Hata tespiti yapılır.)
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
C
Bilgi Bankası

C

KELİME ANLAMI
Categorizes Stop Functions Stop Fonksiyonu Kategorileri
EN 60204 – 1 madde 9.2.2
Stop 0: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün aniden kesilmesi suretiyle makinenin durdurulması. (Kontrolsüz Durdurma. Bkz. Madde 3.59, EN 60204 – 1) Gücün kesilmesi, bağlantısı sabit iletkenle yapılmış elektro-mekanik araçların kullanılması ile sağlanır. Buna ek olarak Durdurma fonksiyonu Yazılıma (software) veya elektronik mantığa (Electronic Logic) bağlı olmamalıdır. 
Stop 0 kontrolsüz bir durdurmadır ve güç kesilmesinin, hızlı ve güvenli bir durdurmayı sağlamada yeterli olmasını amaçlamıştır.
Stop 1: Önce durdurmanın gerçekleştirilip daha sonra Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kesildiği kontrollü bir durdurma şeklidir ( Bkz. Madde 3.12 ,EN 60204 – 1 ) Stop 1 durdurma fonksiyonu kullanıldığında gücün nihai kesilmesi elektro-mekanik anahtarlama tertibatınca sağlanmalıdır.
Stop 2: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kontrollü bir şekilde kesilerek, Hareketin durdurulmasıdır .
Gerçekte, bütün makineler bir stop 0 stop fonksiyonu ile donatılmalıdır, fakat Güvenliğin veya fonksiyonel gereksinimlerin gerektirdiği durumlarda, stop 1 veya 2 sağlanmalıdır. Stop 0 ve 1 kategorileri, diğer bütün makine fonksiyonlarına göre önceliğe sahiptir
Yukarıdaki tanımlamalar genel bir özellik taşımaktadır ve endüstriyel makinelerin çoğunluğunda kullanılmaktadır. Temel olarak, Kompleks işlemler ve Petro - Kimya Donanımlarında; elektronik ve yazılım kullanımına izin verildiğinde bazı istisnalar vardır, ancak bu sistemler PES ( Programlanabilir Elektronik Sistemler )’e uygunluk göstermelidir. Bu Güvenlik uygulamalarında, ortak hata sebeplerine karşı koruma oluşturma amacıyla farklı ve çeşitli çipler ile farklı yazılım stratejileri kullanılması anlamına gelmektedir. Hata sebepleri ne kadar kayda değer ve önemli ise daha fazla çeşitlilik ve fazlalığa ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin bazı kritik nükleer sistemler 6. seviyeye kadar fazlalık seviyesine gereksinim duymaktadır.
 CE Mark CE İşareti(Avrupa Uygunluğu) ; Belirli ürün grupları içinde gerekli ortak sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak amacıyla Avrupa Direktiflerince belirlenmiş olan ortak bir zorunlu Avrupa Pazarı işaretidir. CE harfleri “Conformitee Europeenee” yani Avrupa Uygunluğu anlamına gelmektedir.
 Channel Kanal ; Bir (1) yada Sıfır Olarak Çıkışlandırılmış Sinyal Hatlarıdır.Her kanal Artımsal tip encoderin benzeri olmayan bir çıkışıdır.
 Clamp Style Çeneli Tip ; kaplinleri mile sabitlemek için kullanılan bir bağlantı şekli, yandan sıkmalı tip.
 Code Kod ; İletilen Bilgilerin Formatıdır. Verilen Sayı Sistemindeki her bir pozisyonu tanımlamak için;İkili Sayı Sistemindeki Rakamların benzersiz olarak Düzenlenmesidir.
 Command Units Kumanda Üniteleri
 Complemantary Tümleyici/Tamamlayıcı ; Complementary terimi,Elektriksel olarak biri diğerinin tersi olan özdeş , periyodik iki sinyali ifade eder. Tamamlayıcı sinyaller ; tipik olarak bir kanalın elektrik çıkışının tersine çevrilmesi ile oluşturulur.Elektriksel olarak 1/0 seviyeleri iki hat arasında ,gerilim farkları olarak gönderilir. Parazitler genellikle her iki hattı da eşit olarak etkilediğinden, Bu sayede bilgi sinyalleri bozulmadan iletilir .
 Control Circuit Kontrol Devresi (Tetikleme Devresi)
Tek Kanallı Kontrol Devresi (Single Channel Control Circuit):
Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazı, tek bir Sinyal Verici kontağı veya çıkışı ile Aktif hale getirilir.Bu tip bir kontrol devresinde , Güvenlik cihazı EN 954-1’e göre en çok Güvenlik Kategorisi 2’ye girer.
(Örnek; Tek kontaklı Acil-Durdurma Butonu ile Tetikleme.)
Çift Kanallı Kontrol Devresi (Dual Channel Control Circuit) :
Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazı iki Sinyal Verici kontağı veya çıkışı ile Aktif hale getirilir. Bu tip bir kontrol devresinde, Güvenlik cihazı EN 954-1’e göre en çok Güvenlik Kategorisi 3’e girer.
(Örnek; Birer uçları köprülenmiş, Çift kontaklı Acil-Durdurma Butonu ile Tetikleme.)
Çapraz Kısa Devre Algılamalı, Çift Kanallı Kontrol Devresi (Dual Channel Control Circuit With Cross Monitoring):
Çapraz Kısa Devre Algılamalı, Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazı; iki Sinyal Verici kontağı veya çıkışı ile Aktif hale getirilir. Bu tip bir kontrol devresinde, Güvenlik cihazı EN 954-1’e göre en çok Güvenlik Kategorisi 4’e girer. Arızalar meydana gelecek olursa, Güvenlik fonksiyonu her zaman çalışır durumda kalır. Güvenlik fonksiyonunun kaybolmasını önlemek için, arızalar uygun zamanda tespit edilir.
(Örnek; Birbirlerinden bağımsız ,Çift kontaklı Acil-Durdurma Butonu ile Tetikleme.)
 Control Contact Kontrol Kontağı ; Alarm Akımı Yolu
 Coupling Kaplin ; iki mil arasındaki hizasızlığı karşılarken aynı zamanda tork iletimini sağlayan ürünler. Örn. motor-makina bağlantısı veya encoder-motor bağlantısı için kullanılabilirler.
 Cross Monitoring Çapraz Kısa-Devrelerin Denetlenmesi ; Köprü Hatası (Çapraz Kısa-Devrelerin) Tespiti.
 Current Akım
 Cyclic Monitoring Tekrarlayan Denetleme Çevrimi
Bu terim; içerisinde bir sistemin tüm fonksiyonlarının doğru ve hiçbir hata olmadan çalıştığını kontrol eden bir prosedürü / işlemi /yöntemi tanımlar.
Eğer bir hata tespit edilirse , bu bilgi, sistemin güvenlik fonksiyonunu aktif hale getirmek / başlatmak /çalıştırmak için kullanılabilir. Tekrarlayan Denetleme Çevrimi , belli zaman aralıklarında veya her yeniden çalıştırma sürecinde yapılan bir testtir.
 Cyclic Self – Checking Tekrarlayan Kendi Kendini Kontrol Çevrimi
Hata; bir sonraki Güvenlik fonksiyonuna ihtiyaç duyulmadan önce ya da bu ihtiyaç sırasında Tespit edilir. ( Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatının her anahtarlanmasında, otomatik olarak Hata tespiti yapılır.)
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

C
Bilgi Bankası

C

KELİME ANLAMI
Categorizes Stop Functions Stop Fonksiyonu Kategorileri
EN 60204 – 1 madde 9.2.2
Stop 0: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün aniden kesilmesi suretiyle makinenin durdurulması. (Kontrolsüz Durdurma. Bkz. Madde 3.59, EN 60204 – 1) Gücün kesilmesi, bağlantısı sabit iletkenle yapılmış elektro-mekanik araçların kullanılması ile sağlanır. Buna ek olarak Durdurma fonksiyonu Yazılıma (software) veya elektronik mantığa (Electronic Logic) bağlı olmamalıdır. 
Stop 0 kontrolsüz bir durdurmadır ve güç kesilmesinin, hızlı ve güvenli bir durdurmayı sağlamada yeterli olmasını amaçlamıştır.
Stop 1: Önce durdurmanın gerçekleştirilip daha sonra Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kesildiği kontrollü bir durdurma şeklidir ( Bkz. Madde 3.12 ,EN 60204 – 1 ) Stop 1 durdurma fonksiyonu kullanıldığında gücün nihai kesilmesi elektro-mekanik anahtarlama tertibatınca sağlanmalıdır.
Stop 2: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kontrollü bir şekilde kesilerek, Hareketin durdurulmasıdır .
Gerçekte, bütün makineler bir stop 0 stop fonksiyonu ile donatılmalıdır, fakat Güvenliğin veya fonksiyonel gereksinimlerin gerektirdiği durumlarda, stop 1 veya 2 sağlanmalıdır. Stop 0 ve 1 kategorileri, diğer bütün makine fonksiyonlarına göre önceliğe sahiptir
Yukarıdaki tanımlamalar genel bir özellik taşımaktadır ve endüstriyel makinelerin çoğunluğunda kullanılmaktadır. Temel olarak, Kompleks işlemler ve Petro - Kimya Donanımlarında; elektronik ve yazılım kullanımına izin verildiğinde bazı istisnalar vardır, ancak bu sistemler PES ( Programlanabilir Elektronik Sistemler )’e uygunluk göstermelidir. Bu Güvenlik uygulamalarında, ortak hata sebeplerine karşı koruma oluşturma amacıyla farklı ve çeşitli çipler ile farklı yazılım stratejileri kullanılması anlamına gelmektedir. Hata sebepleri ne kadar kayda değer ve önemli ise daha fazla çeşitlilik ve fazlalığa ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin bazı kritik nükleer sistemler 6. seviyeye kadar fazlalık seviyesine gereksinim duymaktadır.
 CE Mark CE İşareti(Avrupa Uygunluğu) ; Belirli ürün grupları içinde gerekli ortak sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak amacıyla Avrupa Direktiflerince belirlenmiş olan ortak bir zorunlu Avrupa Pazarı işaretidir. CE harfleri “Conformitee Europeenee” yani Avrupa Uygunluğu anlamına gelmektedir.
 Channel Kanal ; Bir (1) yada Sıfır Olarak Çıkışlandırılmış Sinyal Hatlarıdır.Her kanal Artımsal tip encoderin benzeri olmayan bir çıkışıdır.
 Clamp Style Çeneli Tip ; kaplinleri mile sabitlemek için kullanılan bir bağlantı şekli, yandan sıkmalı tip.
 Code Kod ; İletilen Bilgilerin Formatıdır. Verilen Sayı Sistemindeki her bir pozisyonu tanımlamak için;İkili Sayı Sistemindeki Rakamların benzersiz olarak Düzenlenmesidir.
 Command Units Kumanda Üniteleri
 Complemantary Tümleyici/Tamamlayıcı ; Complementary terimi,Elektriksel olarak biri diğerinin tersi olan özdeş , periyodik iki sinyali ifade eder. Tamamlayıcı sinyaller ; tipik olarak bir kanalın elektrik çıkışının tersine çevrilmesi ile oluşturulur.Elektriksel olarak 1/0 seviyeleri iki hat arasında ,gerilim farkları olarak gönderilir. Parazitler genellikle her iki hattı da eşit olarak etkilediğinden, Bu sayede bilgi sinyalleri bozulmadan iletilir .
 Control Circuit Kontrol Devresi (Tetikleme Devresi)
Tek Kanallı Kontrol Devresi (Single Channel Control Circuit):
Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazı, tek bir Sinyal Verici kontağı veya çıkışı ile Aktif hale getirilir.Bu tip bir kontrol devresinde , Güvenlik cihazı EN 954-1’e göre en çok Güvenlik Kategorisi 2’ye girer.
(Örnek; Tek kontaklı Acil-Durdurma Butonu ile Tetikleme.)
Çift Kanallı Kontrol Devresi (Dual Channel Control Circuit) :
Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazı iki Sinyal Verici kontağı veya çıkışı ile Aktif hale getirilir. Bu tip bir kontrol devresinde, Güvenlik cihazı EN 954-1’e göre en çok Güvenlik Kategorisi 3’e girer.
(Örnek; Birer uçları köprülenmiş, Çift kontaklı Acil-Durdurma Butonu ile Tetikleme.)
Çapraz Kısa Devre Algılamalı, Çift Kanallı Kontrol Devresi (Dual Channel Control Circuit With Cross Monitoring):
Çapraz Kısa Devre Algılamalı, Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazı; iki Sinyal Verici kontağı veya çıkışı ile Aktif hale getirilir. Bu tip bir kontrol devresinde, Güvenlik cihazı EN 954-1’e göre en çok Güvenlik Kategorisi 4’e girer. Arızalar meydana gelecek olursa, Güvenlik fonksiyonu her zaman çalışır durumda kalır. Güvenlik fonksiyonunun kaybolmasını önlemek için, arızalar uygun zamanda tespit edilir.
(Örnek; Birbirlerinden bağımsız ,Çift kontaklı Acil-Durdurma Butonu ile Tetikleme.)
 Control Contact Kontrol Kontağı ; Alarm Akımı Yolu
 Coupling Kaplin ; iki mil arasındaki hizasızlığı karşılarken aynı zamanda tork iletimini sağlayan ürünler. Örn. motor-makina bağlantısı veya encoder-motor bağlantısı için kullanılabilirler.
 Cross Monitoring Çapraz Kısa-Devrelerin Denetlenmesi ; Köprü Hatası (Çapraz Kısa-Devrelerin) Tespiti.
 Current Akım
 Cyclic Monitoring Tekrarlayan Denetleme Çevrimi
Bu terim; içerisinde bir sistemin tüm fonksiyonlarının doğru ve hiçbir hata olmadan çalıştığını kontrol eden bir prosedürü / işlemi /yöntemi tanımlar.
Eğer bir hata tespit edilirse , bu bilgi, sistemin güvenlik fonksiyonunu aktif hale getirmek / başlatmak /çalıştırmak için kullanılabilir. Tekrarlayan Denetleme Çevrimi , belli zaman aralıklarında veya her yeniden çalıştırma sürecinde yapılan bir testtir.
 Cyclic Self – Checking Tekrarlayan Kendi Kendini Kontrol Çevrimi
Hata; bir sonraki Güvenlik fonksiyonuna ihtiyaç duyulmadan önce ya da bu ihtiyaç sırasında Tespit edilir. ( Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatının her anahtarlanmasında, otomatik olarak Hata tespiti yapılır.)
+90 (212) 661 87 42

C
Bilgi Bankası

C

KELİME ANLAMI
Categorizes Stop Functions Stop Fonksiyonu Kategorileri
EN 60204 – 1 madde 9.2.2
Stop 0: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün aniden kesilmesi suretiyle makinenin durdurulması. (Kontrolsüz Durdurma. Bkz. Madde 3.59, EN 60204 – 1) Gücün kesilmesi, bağlantısı sabit iletkenle yapılmış elektro-mekanik araçların kullanılması ile sağlanır. Buna ek olarak Durdurma fonksiyonu Yazılıma (software) veya elektronik mantığa (Electronic Logic) bağlı olmamalıdır. 
Stop 0 kontrolsüz bir durdurmadır ve güç kesilmesinin, hızlı ve güvenli bir durdurmayı sağlamada yeterli olmasını amaçlamıştır.
Stop 1: Önce durdurmanın gerçekleştirilip daha sonra Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kesildiği kontrollü bir durdurma şeklidir ( Bkz. Madde 3.12 ,EN 60204 – 1 ) Stop 1 durdurma fonksiyonu kullanıldığında gücün nihai kesilmesi elektro-mekanik anahtarlama tertibatınca sağlanmalıdır.
Stop 2: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kontrollü bir şekilde kesilerek, Hareketin durdurulmasıdır .
Gerçekte, bütün makineler bir stop 0 stop fonksiyonu ile donatılmalıdır, fakat Güvenliğin veya fonksiyonel gereksinimlerin gerektirdiği durumlarda, stop 1 veya 2 sağlanmalıdır. Stop 0 ve 1 kategorileri, diğer bütün makine fonksiyonlarına göre önceliğe sahiptir
Yukarıdaki tanımlamalar genel bir özellik taşımaktadır ve endüstriyel makinelerin çoğunluğunda kullanılmaktadır. Temel olarak, Kompleks işlemler ve Petro - Kimya Donanımlarında; elektronik ve yazılım kullanımına izin verildiğinde bazı istisnalar vardır, ancak bu sistemler PES ( Programlanabilir Elektronik Sistemler )’e uygunluk göstermelidir. Bu Güvenlik uygulamalarında, ortak hata sebeplerine karşı koruma oluşturma amacıyla farklı ve çeşitli çipler ile farklı yazılım stratejileri kullanılması anlamına gelmektedir. Hata sebepleri ne kadar kayda değer ve önemli ise daha fazla çeşitlilik ve fazlalığa ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin bazı kritik nükleer sistemler 6. seviyeye kadar fazlalık seviyesine gereksinim duymaktadır.
 CE Mark CE İşareti(Avrupa Uygunluğu) ; Belirli ürün grupları içinde gerekli ortak sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak amacıyla Avrupa Direktiflerince belirlenmiş olan ortak bir zorunlu Avrupa Pazarı işaretidir. CE harfleri “Conformitee Europeenee” yani Avrupa Uygunluğu anlamına gelmektedir.
 Channel Kanal ; Bir (1) yada Sıfır Olarak Çıkışlandırılmış Sinyal Hatlarıdır.Her kanal Artımsal tip encoderin benzeri olmayan bir çıkışıdır.
 Clamp Style Çeneli Tip ; kaplinleri mile sabitlemek için kullanılan bir bağlantı şekli, yandan sıkmalı tip.
 Code Kod ; İletilen Bilgilerin Formatıdır. Verilen Sayı Sistemindeki her bir pozisyonu tanımlamak için;İkili Sayı Sistemindeki Rakamların benzersiz olarak Düzenlenmesidir.
 Command Units Kumanda Üniteleri
 Complemantary Tümleyici/Tamamlayıcı ; Complementary terimi,Elektriksel olarak biri diğerinin tersi olan özdeş , periyodik iki sinyali ifade eder. Tamamlayıcı sinyaller ; tipik olarak bir kanalın elektrik çıkışının tersine çevrilmesi ile oluşturulur.Elektriksel olarak 1/0 seviyeleri iki hat arasında ,gerilim farkları olarak gönderilir. Parazitler genellikle her iki hattı da eşit olarak etkilediğinden, Bu sayede bilgi sinyalleri bozulmadan iletilir .
 Control Circuit Kontrol Devresi (Tetikleme Devresi)
Tek Kanallı Kontrol Devresi (Single Channel Control Circuit):
Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazı, tek bir Sinyal Verici kontağı veya çıkışı ile Aktif hale getirilir.Bu tip bir kontrol devresinde , Güvenlik cihazı EN 954-1’e göre en çok Güvenlik Kategorisi 2’ye girer.
(Örnek; Tek kontaklı Acil-Durdurma Butonu ile Tetikleme.)
Çift Kanallı Kontrol Devresi (Dual Channel Control Circuit) :
Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazı iki Sinyal Verici kontağı veya çıkışı ile Aktif hale getirilir. Bu tip bir kontrol devresinde, Güvenlik cihazı EN 954-1’e göre en çok Güvenlik Kategorisi 3’e girer.
(Örnek; Birer uçları köprülenmiş, Çift kontaklı Acil-Durdurma Butonu ile Tetikleme.)
Çapraz Kısa Devre Algılamalı, Çift Kanallı Kontrol Devresi (Dual Channel Control Circuit With Cross Monitoring):
Çapraz Kısa Devre Algılamalı, Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazı; iki Sinyal Verici kontağı veya çıkışı ile Aktif hale getirilir. Bu tip bir kontrol devresinde, Güvenlik cihazı EN 954-1’e göre en çok Güvenlik Kategorisi 4’e girer. Arızalar meydana gelecek olursa, Güvenlik fonksiyonu her zaman çalışır durumda kalır. Güvenlik fonksiyonunun kaybolmasını önlemek için, arızalar uygun zamanda tespit edilir.
(Örnek; Birbirlerinden bağımsız ,Çift kontaklı Acil-Durdurma Butonu ile Tetikleme.)
 Control Contact Kontrol Kontağı ; Alarm Akımı Yolu
 Coupling Kaplin ; iki mil arasındaki hizasızlığı karşılarken aynı zamanda tork iletimini sağlayan ürünler. Örn. motor-makina bağlantısı veya encoder-motor bağlantısı için kullanılabilirler.
 Cross Monitoring Çapraz Kısa-Devrelerin Denetlenmesi ; Köprü Hatası (Çapraz Kısa-Devrelerin) Tespiti.
 Current Akım
 Cyclic Monitoring Tekrarlayan Denetleme Çevrimi
Bu terim; içerisinde bir sistemin tüm fonksiyonlarının doğru ve hiçbir hata olmadan çalıştığını kontrol eden bir prosedürü / işlemi /yöntemi tanımlar.
Eğer bir hata tespit edilirse , bu bilgi, sistemin güvenlik fonksiyonunu aktif hale getirmek / başlatmak /çalıştırmak için kullanılabilir. Tekrarlayan Denetleme Çevrimi , belli zaman aralıklarında veya her yeniden çalıştırma sürecinde yapılan bir testtir.
 Cyclic Self – Checking Tekrarlayan Kendi Kendini Kontrol Çevrimi
Hata; bir sonraki Güvenlik fonksiyonuna ihtiyaç duyulmadan önce ya da bu ihtiyaç sırasında Tespit edilir. ( Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatının her anahtarlanmasında, otomatik olarak Hata tespiti yapılır.)