+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
Select a language
Bilgi Bankası

R

KELİME ANLAMI
 Radial  

Yanal

 Radial Load  

Radyal Yük; Dönüş eksenine dik olarak Encoder şaftının belli bir noktasına uygulanan güçtür.
Not: Cantilever effect ‘e bağlı olarak gücün şaftın hangi noktasına uygulandığının not edilmesi önemlidir.

 Radial Load (maximum)  

Maksimum Radyal Yük ;  Encoderin çalışma ömründe veya performansında azalmaya neden olmayacak şekilde şafta dik olarak uygulanabilecek olan maksimum yük miktarıdır.

 Redundancy  

Fazlalık

Fazlalık; basit olarak bir makinenin çalışmasına yetecek birimlerden daha fazlasına sahip olması durumunu ifade etmektedir. Örneğin bir teçhizatı bir tanesi yetecek iken iki PLC ile kontrol etmek. İki farklı fazlalık tipi mevcuttur; Homojen (Redundancy) ve Çeşitli (Diversity) Tip Fazlalık.

Homojen Fazlalık(Redundancy); Fazlalığı sağlamak için özdeş metotlar kullanmaktadır. Örneğin, bir teçhizatın kontrolünde %100 özdeş olan iki veya daha fazla sistem kullanmak (iki kanallı kurulum).

Çeşitli Fazlalık(Diversity); Fazlalığı sağlamak için farklı metotlar kullanmaktadır. Örneğin, bir teçhizatın kontrolünde iki veya daha fazla farklı sistem kullanılması gibi (örneğin mikro işlemciler). Çeşitli fazlalık sistematik hataları tespit edebilme avantajına sahiptir.

 Reset  

Sifirlama(input);Encoder’ın pozisyonunu 0’a getirir. Örneğin; Encoder pozisyonu 256,257,258 RESET 0 Pozisyon 1,2,3…..

 Reset Push-button  

Reset (Kurma) Butonu

 Reset Push-button Monitoring  

Reset (Kurma) Butonunun Denetlenmesi

Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatı ancak, Reset Push-buttonuna bir anlık basılıp bırakıldığında, aktif hale gelir. Böylece aşağıdaki durumlarda sistemin çalışması engellenmiş olur;

Reset Button Devresindeki Bir Kısa-Devre olması,

Daha önceden Basılmış (Aktive edilmiş ) bir Acil Durdurma Butonunun Kaldırılması (Deaktive Edilmesi) suretiyle Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının devreye girmesi

 Resolution  

Çözünürlük ;  Encoderlerde diski üzerindeki artım sayısıdır. Artımsal Tip(incremental) encoderlerde çözünürlük bir turdaki sinyal sayısını tanımlar.Işık bariyerlerinde ise çözünürlük, ışınlar arası mesafeyi ifade etmektedir.

 Restart Inhibiting Circuit  

Yeniden Başlatmayı Önleme Devresi;

Bir yeniden başlatmayı önleme devresi, bir Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının kapatıldıktan sonra tekrar çalışır hale gelmesini önler. Yeniden başlamayı önleme devresi, yalnızca harici bir komut ile (Örneğin Reset Push-Buttonu) iptal edilir.

 Risk Evaluation  

Risk Değerlendirmesi

EN 292 – 1 ve EN 1050 deki açıklayıcı bilgileri izleyerek, makinenin değişik modlarda çalışması sırasında ve makinenin bütün basamak anlarında gözlenen tehlikeleri tanımlayınız. Bu tehlikelerden dolayı kaynaklanabilecek riskleri tayin ediniz ve bu uygulamaya ilişkin EN 292 – 1 ve EN 1050’ye göre riskin azaltılması için uygulanması gerekenleri saptayınız.

Risk tayinini sağlamadaki bir çok tekniğin ortak özellikleri şunlardır:

1.Makinenin limitlerini belirleyin:
Makinenin kullanımındaki amacı belirleyin, performans limitleri,boşluk gereksinimleri ,makine hareketlerinin kapsamı,kurulum için gerekli olan boşluk ve Makine ömrünün öngörülebilir zaman limitleri veya gerekli ise bazı parçaların kullanımını tayin edin ( Maske , aletler veya kontrol Donanımları )

2.Tehlikeleri tanımlayarak riskleri tayin edin:
Bu durum makinenin ömrü boyunca bütün safhalarda düşünülmesi gereken bir durumdur , üretimde,taşımada,kurulumda ,normal kullanımda,öngörülebilir yanlış kullanımda, parçaları sökme veya imha etmede. Tekrar,yaralanmanın derecesi ve oluşma ihtimali bu noktalarda tekrar tayin edilmelidir.

3.Tehlike ve riski olabildiğince aza indirgeyin ve riskleri ortadan kaldırın:
Bu duruma hızı ve gücü azaltan kapanların alınması ve iyi bir ergonominin hatasızlık prensiplerine bağlı olarak sağlanması yoluyla ulaşılır.

4.Güvenlik korumalarında artakalan risk karşısında tasarım:
Tehlikelerin makine dışında tutulamayacağı yerlerde güvenlik korumaları makinenin içinde tutulmalıdır. Bunlar içten kilitli korumalar,ışık perdeleri ,güvenlik paspası ,çift el kontrolleri , tetikleme tertibatı vs. olabilir.

5.Kullanıcıyı artakalan risk konusunda bilgilendirin ve uyarın:
Çalıştırıcı ,kurucu ve bakım elemanları için bu; işaretler,semboller (görsel ve işitsel)halinde olabilir.

6.Diğer önlemleri düşünün:
Bu seviyede,tasarımcı,tüm personeli göz önüne alarak ek gereksinimler veya gereklilikleri karşılayacak şekilde karar vermelidir.

 RS 422   RS 422 ; tek yönlü ,noktadan noktaya bağlantılar için standardize arayüz.
 RS 422/485  

RS 422/485 ; EIA standartlarına uygun olarak seri veri transferi için arayüzler.

 RS 485  

RS 485; RS 422 gibi fakat çift yönlü Bus veri yolu arayüzü.

+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
R
Bilgi Bankası

R

KELİME ANLAMI
 Radial  

Yanal

 Radial Load  

Radyal Yük; Dönüş eksenine dik olarak Encoder şaftının belli bir noktasına uygulanan güçtür.
Not: Cantilever effect ‘e bağlı olarak gücün şaftın hangi noktasına uygulandığının not edilmesi önemlidir.

 Radial Load (maximum)  

Maksimum Radyal Yük ;  Encoderin çalışma ömründe veya performansında azalmaya neden olmayacak şekilde şafta dik olarak uygulanabilecek olan maksimum yük miktarıdır.

 Redundancy  

Fazlalık

Fazlalık; basit olarak bir makinenin çalışmasına yetecek birimlerden daha fazlasına sahip olması durumunu ifade etmektedir. Örneğin bir teçhizatı bir tanesi yetecek iken iki PLC ile kontrol etmek. İki farklı fazlalık tipi mevcuttur; Homojen (Redundancy) ve Çeşitli (Diversity) Tip Fazlalık.

Homojen Fazlalık(Redundancy); Fazlalığı sağlamak için özdeş metotlar kullanmaktadır. Örneğin, bir teçhizatın kontrolünde %100 özdeş olan iki veya daha fazla sistem kullanmak (iki kanallı kurulum).

Çeşitli Fazlalık(Diversity); Fazlalığı sağlamak için farklı metotlar kullanmaktadır. Örneğin, bir teçhizatın kontrolünde iki veya daha fazla farklı sistem kullanılması gibi (örneğin mikro işlemciler). Çeşitli fazlalık sistematik hataları tespit edebilme avantajına sahiptir.

 Reset  

Sifirlama(input);Encoder’ın pozisyonunu 0’a getirir. Örneğin; Encoder pozisyonu 256,257,258 RESET 0 Pozisyon 1,2,3…..

 Reset Push-button  

Reset (Kurma) Butonu

 Reset Push-button Monitoring  

Reset (Kurma) Butonunun Denetlenmesi

Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatı ancak, Reset Push-buttonuna bir anlık basılıp bırakıldığında, aktif hale gelir. Böylece aşağıdaki durumlarda sistemin çalışması engellenmiş olur;

Reset Button Devresindeki Bir Kısa-Devre olması,

Daha önceden Basılmış (Aktive edilmiş ) bir Acil Durdurma Butonunun Kaldırılması (Deaktive Edilmesi) suretiyle Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının devreye girmesi

 Resolution  

Çözünürlük ;  Encoderlerde diski üzerindeki artım sayısıdır. Artımsal Tip(incremental) encoderlerde çözünürlük bir turdaki sinyal sayısını tanımlar.Işık bariyerlerinde ise çözünürlük, ışınlar arası mesafeyi ifade etmektedir.

 Restart Inhibiting Circuit  

Yeniden Başlatmayı Önleme Devresi;

Bir yeniden başlatmayı önleme devresi, bir Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının kapatıldıktan sonra tekrar çalışır hale gelmesini önler. Yeniden başlamayı önleme devresi, yalnızca harici bir komut ile (Örneğin Reset Push-Buttonu) iptal edilir.

 Risk Evaluation  

Risk Değerlendirmesi

EN 292 – 1 ve EN 1050 deki açıklayıcı bilgileri izleyerek, makinenin değişik modlarda çalışması sırasında ve makinenin bütün basamak anlarında gözlenen tehlikeleri tanımlayınız. Bu tehlikelerden dolayı kaynaklanabilecek riskleri tayin ediniz ve bu uygulamaya ilişkin EN 292 – 1 ve EN 1050’ye göre riskin azaltılması için uygulanması gerekenleri saptayınız.

Risk tayinini sağlamadaki bir çok tekniğin ortak özellikleri şunlardır:

1.Makinenin limitlerini belirleyin:
Makinenin kullanımındaki amacı belirleyin, performans limitleri,boşluk gereksinimleri ,makine hareketlerinin kapsamı,kurulum için gerekli olan boşluk ve Makine ömrünün öngörülebilir zaman limitleri veya gerekli ise bazı parçaların kullanımını tayin edin ( Maske , aletler veya kontrol Donanımları )

2.Tehlikeleri tanımlayarak riskleri tayin edin:
Bu durum makinenin ömrü boyunca bütün safhalarda düşünülmesi gereken bir durumdur , üretimde,taşımada,kurulumda ,normal kullanımda,öngörülebilir yanlış kullanımda, parçaları sökme veya imha etmede. Tekrar,yaralanmanın derecesi ve oluşma ihtimali bu noktalarda tekrar tayin edilmelidir.

3.Tehlike ve riski olabildiğince aza indirgeyin ve riskleri ortadan kaldırın:
Bu duruma hızı ve gücü azaltan kapanların alınması ve iyi bir ergonominin hatasızlık prensiplerine bağlı olarak sağlanması yoluyla ulaşılır.

4.Güvenlik korumalarında artakalan risk karşısında tasarım:
Tehlikelerin makine dışında tutulamayacağı yerlerde güvenlik korumaları makinenin içinde tutulmalıdır. Bunlar içten kilitli korumalar,ışık perdeleri ,güvenlik paspası ,çift el kontrolleri , tetikleme tertibatı vs. olabilir.

5.Kullanıcıyı artakalan risk konusunda bilgilendirin ve uyarın:
Çalıştırıcı ,kurucu ve bakım elemanları için bu; işaretler,semboller (görsel ve işitsel)halinde olabilir.

6.Diğer önlemleri düşünün:
Bu seviyede,tasarımcı,tüm personeli göz önüne alarak ek gereksinimler veya gereklilikleri karşılayacak şekilde karar vermelidir.

 RS 422   RS 422 ; tek yönlü ,noktadan noktaya bağlantılar için standardize arayüz.
 RS 422/485  

RS 422/485 ; EIA standartlarına uygun olarak seri veri transferi için arayüzler.

 RS 485  

RS 485; RS 422 gibi fakat çift yönlü Bus veri yolu arayüzü.

+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

R
Bilgi Bankası

R

KELİME ANLAMI
 Radial  

Yanal

 Radial Load  

Radyal Yük; Dönüş eksenine dik olarak Encoder şaftının belli bir noktasına uygulanan güçtür.
Not: Cantilever effect ‘e bağlı olarak gücün şaftın hangi noktasına uygulandığının not edilmesi önemlidir.

 Radial Load (maximum)  

Maksimum Radyal Yük ;  Encoderin çalışma ömründe veya performansında azalmaya neden olmayacak şekilde şafta dik olarak uygulanabilecek olan maksimum yük miktarıdır.

 Redundancy  

Fazlalık

Fazlalık; basit olarak bir makinenin çalışmasına yetecek birimlerden daha fazlasına sahip olması durumunu ifade etmektedir. Örneğin bir teçhizatı bir tanesi yetecek iken iki PLC ile kontrol etmek. İki farklı fazlalık tipi mevcuttur; Homojen (Redundancy) ve Çeşitli (Diversity) Tip Fazlalık.

Homojen Fazlalık(Redundancy); Fazlalığı sağlamak için özdeş metotlar kullanmaktadır. Örneğin, bir teçhizatın kontrolünde %100 özdeş olan iki veya daha fazla sistem kullanmak (iki kanallı kurulum).

Çeşitli Fazlalık(Diversity); Fazlalığı sağlamak için farklı metotlar kullanmaktadır. Örneğin, bir teçhizatın kontrolünde iki veya daha fazla farklı sistem kullanılması gibi (örneğin mikro işlemciler). Çeşitli fazlalık sistematik hataları tespit edebilme avantajına sahiptir.

 Reset  

Sifirlama(input);Encoder’ın pozisyonunu 0’a getirir. Örneğin; Encoder pozisyonu 256,257,258 RESET 0 Pozisyon 1,2,3…..

 Reset Push-button  

Reset (Kurma) Butonu

 Reset Push-button Monitoring  

Reset (Kurma) Butonunun Denetlenmesi

Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatı ancak, Reset Push-buttonuna bir anlık basılıp bırakıldığında, aktif hale gelir. Böylece aşağıdaki durumlarda sistemin çalışması engellenmiş olur;

Reset Button Devresindeki Bir Kısa-Devre olması,

Daha önceden Basılmış (Aktive edilmiş ) bir Acil Durdurma Butonunun Kaldırılması (Deaktive Edilmesi) suretiyle Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının devreye girmesi

 Resolution  

Çözünürlük ;  Encoderlerde diski üzerindeki artım sayısıdır. Artımsal Tip(incremental) encoderlerde çözünürlük bir turdaki sinyal sayısını tanımlar.Işık bariyerlerinde ise çözünürlük, ışınlar arası mesafeyi ifade etmektedir.

 Restart Inhibiting Circuit  

Yeniden Başlatmayı Önleme Devresi;

Bir yeniden başlatmayı önleme devresi, bir Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının kapatıldıktan sonra tekrar çalışır hale gelmesini önler. Yeniden başlamayı önleme devresi, yalnızca harici bir komut ile (Örneğin Reset Push-Buttonu) iptal edilir.

 Risk Evaluation  

Risk Değerlendirmesi

EN 292 – 1 ve EN 1050 deki açıklayıcı bilgileri izleyerek, makinenin değişik modlarda çalışması sırasında ve makinenin bütün basamak anlarında gözlenen tehlikeleri tanımlayınız. Bu tehlikelerden dolayı kaynaklanabilecek riskleri tayin ediniz ve bu uygulamaya ilişkin EN 292 – 1 ve EN 1050’ye göre riskin azaltılması için uygulanması gerekenleri saptayınız.

Risk tayinini sağlamadaki bir çok tekniğin ortak özellikleri şunlardır:

1.Makinenin limitlerini belirleyin:
Makinenin kullanımındaki amacı belirleyin, performans limitleri,boşluk gereksinimleri ,makine hareketlerinin kapsamı,kurulum için gerekli olan boşluk ve Makine ömrünün öngörülebilir zaman limitleri veya gerekli ise bazı parçaların kullanımını tayin edin ( Maske , aletler veya kontrol Donanımları )

2.Tehlikeleri tanımlayarak riskleri tayin edin:
Bu durum makinenin ömrü boyunca bütün safhalarda düşünülmesi gereken bir durumdur , üretimde,taşımada,kurulumda ,normal kullanımda,öngörülebilir yanlış kullanımda, parçaları sökme veya imha etmede. Tekrar,yaralanmanın derecesi ve oluşma ihtimali bu noktalarda tekrar tayin edilmelidir.

3.Tehlike ve riski olabildiğince aza indirgeyin ve riskleri ortadan kaldırın:
Bu duruma hızı ve gücü azaltan kapanların alınması ve iyi bir ergonominin hatasızlık prensiplerine bağlı olarak sağlanması yoluyla ulaşılır.

4.Güvenlik korumalarında artakalan risk karşısında tasarım:
Tehlikelerin makine dışında tutulamayacağı yerlerde güvenlik korumaları makinenin içinde tutulmalıdır. Bunlar içten kilitli korumalar,ışık perdeleri ,güvenlik paspası ,çift el kontrolleri , tetikleme tertibatı vs. olabilir.

5.Kullanıcıyı artakalan risk konusunda bilgilendirin ve uyarın:
Çalıştırıcı ,kurucu ve bakım elemanları için bu; işaretler,semboller (görsel ve işitsel)halinde olabilir.

6.Diğer önlemleri düşünün:
Bu seviyede,tasarımcı,tüm personeli göz önüne alarak ek gereksinimler veya gereklilikleri karşılayacak şekilde karar vermelidir.

 RS 422   RS 422 ; tek yönlü ,noktadan noktaya bağlantılar için standardize arayüz.
 RS 422/485  

RS 422/485 ; EIA standartlarına uygun olarak seri veri transferi için arayüzler.

 RS 485  

RS 485; RS 422 gibi fakat çift yönlü Bus veri yolu arayüzü.

+90 (212) 661 87 42

R
Bilgi Bankası

R

KELİME ANLAMI
 Radial  

Yanal

 Radial Load  

Radyal Yük; Dönüş eksenine dik olarak Encoder şaftının belli bir noktasına uygulanan güçtür.
Not: Cantilever effect ‘e bağlı olarak gücün şaftın hangi noktasına uygulandığının not edilmesi önemlidir.

 Radial Load (maximum)  

Maksimum Radyal Yük ;  Encoderin çalışma ömründe veya performansında azalmaya neden olmayacak şekilde şafta dik olarak uygulanabilecek olan maksimum yük miktarıdır.

 Redundancy  

Fazlalık

Fazlalık; basit olarak bir makinenin çalışmasına yetecek birimlerden daha fazlasına sahip olması durumunu ifade etmektedir. Örneğin bir teçhizatı bir tanesi yetecek iken iki PLC ile kontrol etmek. İki farklı fazlalık tipi mevcuttur; Homojen (Redundancy) ve Çeşitli (Diversity) Tip Fazlalık.

Homojen Fazlalık(Redundancy); Fazlalığı sağlamak için özdeş metotlar kullanmaktadır. Örneğin, bir teçhizatın kontrolünde %100 özdeş olan iki veya daha fazla sistem kullanmak (iki kanallı kurulum).

Çeşitli Fazlalık(Diversity); Fazlalığı sağlamak için farklı metotlar kullanmaktadır. Örneğin, bir teçhizatın kontrolünde iki veya daha fazla farklı sistem kullanılması gibi (örneğin mikro işlemciler). Çeşitli fazlalık sistematik hataları tespit edebilme avantajına sahiptir.

 Reset  

Sifirlama(input);Encoder’ın pozisyonunu 0’a getirir. Örneğin; Encoder pozisyonu 256,257,258 RESET 0 Pozisyon 1,2,3…..

 Reset Push-button  

Reset (Kurma) Butonu

 Reset Push-button Monitoring  

Reset (Kurma) Butonunun Denetlenmesi

Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatı ancak, Reset Push-buttonuna bir anlık basılıp bırakıldığında, aktif hale gelir. Böylece aşağıdaki durumlarda sistemin çalışması engellenmiş olur;

Reset Button Devresindeki Bir Kısa-Devre olması,

Daha önceden Basılmış (Aktive edilmiş ) bir Acil Durdurma Butonunun Kaldırılması (Deaktive Edilmesi) suretiyle Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının devreye girmesi

 Resolution  

Çözünürlük ;  Encoderlerde diski üzerindeki artım sayısıdır. Artımsal Tip(incremental) encoderlerde çözünürlük bir turdaki sinyal sayısını tanımlar.Işık bariyerlerinde ise çözünürlük, ışınlar arası mesafeyi ifade etmektedir.

 Restart Inhibiting Circuit  

Yeniden Başlatmayı Önleme Devresi;

Bir yeniden başlatmayı önleme devresi, bir Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatının kapatıldıktan sonra tekrar çalışır hale gelmesini önler. Yeniden başlamayı önleme devresi, yalnızca harici bir komut ile (Örneğin Reset Push-Buttonu) iptal edilir.

 Risk Evaluation  

Risk Değerlendirmesi

EN 292 – 1 ve EN 1050 deki açıklayıcı bilgileri izleyerek, makinenin değişik modlarda çalışması sırasında ve makinenin bütün basamak anlarında gözlenen tehlikeleri tanımlayınız. Bu tehlikelerden dolayı kaynaklanabilecek riskleri tayin ediniz ve bu uygulamaya ilişkin EN 292 – 1 ve EN 1050’ye göre riskin azaltılması için uygulanması gerekenleri saptayınız.

Risk tayinini sağlamadaki bir çok tekniğin ortak özellikleri şunlardır:

1.Makinenin limitlerini belirleyin:
Makinenin kullanımındaki amacı belirleyin, performans limitleri,boşluk gereksinimleri ,makine hareketlerinin kapsamı,kurulum için gerekli olan boşluk ve Makine ömrünün öngörülebilir zaman limitleri veya gerekli ise bazı parçaların kullanımını tayin edin ( Maske , aletler veya kontrol Donanımları )

2.Tehlikeleri tanımlayarak riskleri tayin edin:
Bu durum makinenin ömrü boyunca bütün safhalarda düşünülmesi gereken bir durumdur , üretimde,taşımada,kurulumda ,normal kullanımda,öngörülebilir yanlış kullanımda, parçaları sökme veya imha etmede. Tekrar,yaralanmanın derecesi ve oluşma ihtimali bu noktalarda tekrar tayin edilmelidir.

3.Tehlike ve riski olabildiğince aza indirgeyin ve riskleri ortadan kaldırın:
Bu duruma hızı ve gücü azaltan kapanların alınması ve iyi bir ergonominin hatasızlık prensiplerine bağlı olarak sağlanması yoluyla ulaşılır.

4.Güvenlik korumalarında artakalan risk karşısında tasarım:
Tehlikelerin makine dışında tutulamayacağı yerlerde güvenlik korumaları makinenin içinde tutulmalıdır. Bunlar içten kilitli korumalar,ışık perdeleri ,güvenlik paspası ,çift el kontrolleri , tetikleme tertibatı vs. olabilir.

5.Kullanıcıyı artakalan risk konusunda bilgilendirin ve uyarın:
Çalıştırıcı ,kurucu ve bakım elemanları için bu; işaretler,semboller (görsel ve işitsel)halinde olabilir.

6.Diğer önlemleri düşünün:
Bu seviyede,tasarımcı,tüm personeli göz önüne alarak ek gereksinimler veya gereklilikleri karşılayacak şekilde karar vermelidir.

 RS 422   RS 422 ; tek yönlü ,noktadan noktaya bağlantılar için standardize arayüz.
 RS 422/485  

RS 422/485 ; EIA standartlarına uygun olarak seri veri transferi için arayüzler.

 RS 485  

RS 485; RS 422 gibi fakat çift yönlü Bus veri yolu arayüzü.