+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
Select a language
Bilgi Bankası

B

KELİME ANLAMI
Basic unit Temel Ünite ; Bir temel ünite; Güvenlik ile ilgili Donanımlarda özellikle bulunması gereken tüm fonksiyonları içeren Güvenlik ile ilgili anahtarlama cihazıdır.
Baud Rate Veri İletim Hızı ; Bit/Saniye olarak Veri İletim Hızını ifade eder.
BCD (Binary Coded Decimal) Binary Kod ; tek bir ondalık basamağın 4’lü bit ile kodlandığı ve  4 bitlik ünitenin müsaade edilen en küçük bilgi birimi olduğu Sayı Sistemidir.
Bi-directional Çift Yönlülük ; Bi-directional, Hareketin hangi yöne doğru olduğunun tanımlanmasına imkan kılan, encoderin çıkış kod formatını ifade eder.
Binary İkili ; Bu Terim 2’yi yada Tabanı 2 olan sayı Sistemini ifade eder.
Binary Code İkili Kodlama ; Bu kod ikili sayıları kullanır. Binary Code; Bir mesajı sembolik bir formdan diğerine çevirmek için kullanılan bir kuraldır. Bu sembolik formlarda her bir eleman, iki farklı durum,değer yada sayının biri yada diğeri ile gösterilir. Çoğunlukla Mutlak ölçüm sistemleri için kullanılır.
Bit Bit ; BInary DigiT Kelimelerinin kısaltılmış halidir. Bir Bit, Binary Sistem bilgisinin en küçük birimidir. Doğru İçin (1), yanlış İçin (0) Değerine sahiptir. (Var yada Yok)
Blanking Körletme(Geçici olarak devre dışı Bırakma) Işık Bariyerinde Bazı Işınların,Güvenlik sistemini aktif hale getirmeden Devre Dışı Bırakılabilmesidir. Örnek: Otomatik Beslemeli Bir Preste , Beslemenin Yapıldığı Noktadaki Işık Işınlarının yok sayılmasının Ayarlanması.
Bridge Fault Köprü Hatası (Cross-Fault) Bir köprü hatası , yalnızca iki kanallı bir kontrol devresi tertibatında meydana gelebilen ve iki kanal arasında oluşan bir kısa devredir.
Bridge Fault Detection (Cross Monitoring)(Cross-fault Detection) Köprü Hatası Tespiti (Çapraz Kısa Devre Denetlemesi) Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazının, iki kanal arası çapraz kısa devreleri derhal veya Kendi Kendini Kontrol Çevrimi sırasında Tespit etme yeteneği. Cihaz; arızanın Tespit edilmesinden sonra Güvenlik Konumuna geçer, yani aktif hale geçer ve bağlı olduğu sistemi durdurur ya da yeniden çalışmasını engeller.
Bumpers Tamponlar
BWS (CFPD)(Contact-free Protection Device) Temassız Çalışan Koruyucu Tertibat
Byte Bayt ; 8 Bitlik bir dizidir.
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
B
Bilgi Bankası

B

KELİME ANLAMI
Basic unit Temel Ünite ; Bir temel ünite; Güvenlik ile ilgili Donanımlarda özellikle bulunması gereken tüm fonksiyonları içeren Güvenlik ile ilgili anahtarlama cihazıdır.
Baud Rate Veri İletim Hızı ; Bit/Saniye olarak Veri İletim Hızını ifade eder.
BCD (Binary Coded Decimal) Binary Kod ; tek bir ondalık basamağın 4’lü bit ile kodlandığı ve  4 bitlik ünitenin müsaade edilen en küçük bilgi birimi olduğu Sayı Sistemidir.
Bi-directional Çift Yönlülük ; Bi-directional, Hareketin hangi yöne doğru olduğunun tanımlanmasına imkan kılan, encoderin çıkış kod formatını ifade eder.
Binary İkili ; Bu Terim 2’yi yada Tabanı 2 olan sayı Sistemini ifade eder.
Binary Code İkili Kodlama ; Bu kod ikili sayıları kullanır. Binary Code; Bir mesajı sembolik bir formdan diğerine çevirmek için kullanılan bir kuraldır. Bu sembolik formlarda her bir eleman, iki farklı durum,değer yada sayının biri yada diğeri ile gösterilir. Çoğunlukla Mutlak ölçüm sistemleri için kullanılır.
Bit Bit ; BInary DigiT Kelimelerinin kısaltılmış halidir. Bir Bit, Binary Sistem bilgisinin en küçük birimidir. Doğru İçin (1), yanlış İçin (0) Değerine sahiptir. (Var yada Yok)
Blanking Körletme(Geçici olarak devre dışı Bırakma) Işık Bariyerinde Bazı Işınların,Güvenlik sistemini aktif hale getirmeden Devre Dışı Bırakılabilmesidir. Örnek: Otomatik Beslemeli Bir Preste , Beslemenin Yapıldığı Noktadaki Işık Işınlarının yok sayılmasının Ayarlanması.
Bridge Fault Köprü Hatası (Cross-Fault) Bir köprü hatası , yalnızca iki kanallı bir kontrol devresi tertibatında meydana gelebilen ve iki kanal arasında oluşan bir kısa devredir.
Bridge Fault Detection (Cross Monitoring)(Cross-fault Detection) Köprü Hatası Tespiti (Çapraz Kısa Devre Denetlemesi) Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazının, iki kanal arası çapraz kısa devreleri derhal veya Kendi Kendini Kontrol Çevrimi sırasında Tespit etme yeteneği. Cihaz; arızanın Tespit edilmesinden sonra Güvenlik Konumuna geçer, yani aktif hale geçer ve bağlı olduğu sistemi durdurur ya da yeniden çalışmasını engeller.
Bumpers Tamponlar
BWS (CFPD)(Contact-free Protection Device) Temassız Çalışan Koruyucu Tertibat
Byte Bayt ; 8 Bitlik bir dizidir.
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

B
Bilgi Bankası

B

KELİME ANLAMI
Basic unit Temel Ünite ; Bir temel ünite; Güvenlik ile ilgili Donanımlarda özellikle bulunması gereken tüm fonksiyonları içeren Güvenlik ile ilgili anahtarlama cihazıdır.
Baud Rate Veri İletim Hızı ; Bit/Saniye olarak Veri İletim Hızını ifade eder.
BCD (Binary Coded Decimal) Binary Kod ; tek bir ondalık basamağın 4’lü bit ile kodlandığı ve  4 bitlik ünitenin müsaade edilen en küçük bilgi birimi olduğu Sayı Sistemidir.
Bi-directional Çift Yönlülük ; Bi-directional, Hareketin hangi yöne doğru olduğunun tanımlanmasına imkan kılan, encoderin çıkış kod formatını ifade eder.
Binary İkili ; Bu Terim 2’yi yada Tabanı 2 olan sayı Sistemini ifade eder.
Binary Code İkili Kodlama ; Bu kod ikili sayıları kullanır. Binary Code; Bir mesajı sembolik bir formdan diğerine çevirmek için kullanılan bir kuraldır. Bu sembolik formlarda her bir eleman, iki farklı durum,değer yada sayının biri yada diğeri ile gösterilir. Çoğunlukla Mutlak ölçüm sistemleri için kullanılır.
Bit Bit ; BInary DigiT Kelimelerinin kısaltılmış halidir. Bir Bit, Binary Sistem bilgisinin en küçük birimidir. Doğru İçin (1), yanlış İçin (0) Değerine sahiptir. (Var yada Yok)
Blanking Körletme(Geçici olarak devre dışı Bırakma) Işık Bariyerinde Bazı Işınların,Güvenlik sistemini aktif hale getirmeden Devre Dışı Bırakılabilmesidir. Örnek: Otomatik Beslemeli Bir Preste , Beslemenin Yapıldığı Noktadaki Işık Işınlarının yok sayılmasının Ayarlanması.
Bridge Fault Köprü Hatası (Cross-Fault) Bir köprü hatası , yalnızca iki kanallı bir kontrol devresi tertibatında meydana gelebilen ve iki kanal arasında oluşan bir kısa devredir.
Bridge Fault Detection (Cross Monitoring)(Cross-fault Detection) Köprü Hatası Tespiti (Çapraz Kısa Devre Denetlemesi) Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazının, iki kanal arası çapraz kısa devreleri derhal veya Kendi Kendini Kontrol Çevrimi sırasında Tespit etme yeteneği. Cihaz; arızanın Tespit edilmesinden sonra Güvenlik Konumuna geçer, yani aktif hale geçer ve bağlı olduğu sistemi durdurur ya da yeniden çalışmasını engeller.
Bumpers Tamponlar
BWS (CFPD)(Contact-free Protection Device) Temassız Çalışan Koruyucu Tertibat
Byte Bayt ; 8 Bitlik bir dizidir.
+90 (212) 661 87 42

B
Bilgi Bankası

B

KELİME ANLAMI
Basic unit Temel Ünite ; Bir temel ünite; Güvenlik ile ilgili Donanımlarda özellikle bulunması gereken tüm fonksiyonları içeren Güvenlik ile ilgili anahtarlama cihazıdır.
Baud Rate Veri İletim Hızı ; Bit/Saniye olarak Veri İletim Hızını ifade eder.
BCD (Binary Coded Decimal) Binary Kod ; tek bir ondalık basamağın 4’lü bit ile kodlandığı ve  4 bitlik ünitenin müsaade edilen en küçük bilgi birimi olduğu Sayı Sistemidir.
Bi-directional Çift Yönlülük ; Bi-directional, Hareketin hangi yöne doğru olduğunun tanımlanmasına imkan kılan, encoderin çıkış kod formatını ifade eder.
Binary İkili ; Bu Terim 2’yi yada Tabanı 2 olan sayı Sistemini ifade eder.
Binary Code İkili Kodlama ; Bu kod ikili sayıları kullanır. Binary Code; Bir mesajı sembolik bir formdan diğerine çevirmek için kullanılan bir kuraldır. Bu sembolik formlarda her bir eleman, iki farklı durum,değer yada sayının biri yada diğeri ile gösterilir. Çoğunlukla Mutlak ölçüm sistemleri için kullanılır.
Bit Bit ; BInary DigiT Kelimelerinin kısaltılmış halidir. Bir Bit, Binary Sistem bilgisinin en küçük birimidir. Doğru İçin (1), yanlış İçin (0) Değerine sahiptir. (Var yada Yok)
Blanking Körletme(Geçici olarak devre dışı Bırakma) Işık Bariyerinde Bazı Işınların,Güvenlik sistemini aktif hale getirmeden Devre Dışı Bırakılabilmesidir. Örnek: Otomatik Beslemeli Bir Preste , Beslemenin Yapıldığı Noktadaki Işık Işınlarının yok sayılmasının Ayarlanması.
Bridge Fault Köprü Hatası (Cross-Fault) Bir köprü hatası , yalnızca iki kanallı bir kontrol devresi tertibatında meydana gelebilen ve iki kanal arasında oluşan bir kısa devredir.
Bridge Fault Detection (Cross Monitoring)(Cross-fault Detection) Köprü Hatası Tespiti (Çapraz Kısa Devre Denetlemesi) Güvenlik ile ilgili bir anahtarlama cihazının, iki kanal arası çapraz kısa devreleri derhal veya Kendi Kendini Kontrol Çevrimi sırasında Tespit etme yeteneği. Cihaz; arızanın Tespit edilmesinden sonra Güvenlik Konumuna geçer, yani aktif hale geçer ve bağlı olduğu sistemi durdurur ya da yeniden çalışmasını engeller.
Bumpers Tamponlar
BWS (CFPD)(Contact-free Protection Device) Temassız Çalışan Koruyucu Tertibat
Byte Bayt ; 8 Bitlik bir dizidir.