+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
Select a language
Bilgi Bankası

P

KELİME ANLAMI
Parity ( output )

Parite ; Data transferi sırasında hata tespiti için kullanılan kontrol bitidir.

Phase

Faz ; İki encoder çıkışı arasındaki yer değiştirmenin elektriksel derecesidir. Tipik olarak quadrature encoderlerde bu değer aynı frekans ve dolga formunda 90˚dir.

PLC (Programmable Logic Controller)

PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör)

PNP input/output

PNP giriş/çıkış ; Transistör giriş/çıkış devresi bir PNP transistörden oluşmuştur ve bu yüzden pozitif anahtarlamalıdır.

Position Error

Pozisyon Hatası ;  Pozisyon hatası;Teorik olarak doğru şaft pozisyonu ve onun Encoder sinyal sayıcısı tarafından gösterilen pozisyonu arasındaki farktır.

Position Monitoring

Pozisyon Denetleme ;  Koruyucu Tesisatların (Örn. Güvenlik kapısı) pozisyonunu, uygun Sinyal Vericiler ve Güvenlik ile ilgili Anahtarlama Tertibatları vasıtası ile denetlemektir.

Position Switch

Pozisyon Anahtarı

Positive Going Pulse

Pozitife çeken Sinyal ; Düşük seviye yada mantıksal Sıfır (0) durumunda hareketsiz konumdadır.Aktive edildiği zaman Yüksek seviyeye yada mantıksal Bir’e (1) gider.Bu Pozitife çeken yönde bir geçiştir.

Positive Opening (Forced Opening)

Pozitif Açılma (Cebri Açılma)

DIN EN 60204-1’e göre Pozitif Açılma; Kontakları Birbirine Mekanik Olarak Bağlayan Elastik Olmayan(sert) Parçaya bir kuvvet uygulandığı zaman oluşan sabit/değişmeyen hareketin direkt sonucu olarak, Anahtarlama Cihazının Hareketli Parçalarının(Kontakların) sabit parçalarından ayrılması(kontak açılması) olayıdır.

Burada elastik olmayan parçanın hareketi, kaçınılmaz olarak Normalde Kapalı (NC) kontakları açar. Makinelerin elektrikli ekipmanı için, Normalde Kapalı(NC) kontakların bütün Güvenlik devrelerinde güvenilir şekilde açılmalarının gerekli olduğu özelikle şart koşulur.

IEC 947-5-1-3’e göre, pozitif açılma, bir devre diyagramında ( §§ ) sembolü ile gösterilir(personel koruma fonksiyonu).

Positively Driven Contacts(Forced Contacts)

Pozitif Kılavuzlanmış Kontaklar (Cebri Kontaklar)

Kontaklar, normalde kapalı bir kontakla normalde açık bir kontak aynı anda kapanmaları asla mümkün olmayacak bir şekilde birbirlerine mekanik olarak bağlandıklarında , pozitif tahrik mevcuttur. NC Kontaklar açılmadan , NO Kontaklar Kapanmamalıdır.

Pozitif Tahrik için; Tüm hizmet ömrü boyunca, arıza şartları altında bile (kontak kaynaması vb.), kontak aralığının minimum 0.5mm. olması sağlanmalıdır.

Preset

Yeniden Kurma (input) ;
Programlanabilir Mutlak Encoderler içindir.Saymayı başlamak için belirli bir pozisyon seçin. Programlanmış sayısal değer çıkış değeri olarak kabul edilmiştir.(Çıkış Değeri = Preset Değeri)

Proximity Switch

Yaklaşım Anahtarı 

Pull-up Resistor

Pull-up Direnci; Bu direnç Encoderin içine,çıkış transistörünün kollektörü ile pozitif gerilim arasına bağlandığında pull-up devresi ortaya çıkar. Bu devre sinyal çıkışı olarak da bilinir.

Pulses Per Revolution

Dönüş Başına Sinyal Sayısı ;  Encoder şaftının bir dönüşünde üretilen sinyallerin sayısıdır.

Push-Pull Output

Push pull çıkışı ;

Hem akım üreten hemde akım tüketen çıkış devresi. Bu tip çıkış konfigürasyonu önceki elektronik yapılara göre performansı daha çok arttırmak için kullanılır. Aslında NPN veya PNP elektroniğinin temel sınırlamaları, transistore göre çok yüksek empedans gösteren direnç kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu olumsuzlukların üstesinden gelmek için, push-pull tip elektronikte, çıkışın pozitif veya sıfıra doğru değişimlerinde düşük empedans olması için tamamlayıcı diğer bir transistor kullanılır. Bu çözüm frekans performansını arttırır; böylece sinyalin uzun mesafelere taşınmasın ve yüksek hızlarda optimum veri iletimine olanak sağlanır.

Push-pull elektroniği herhangi bir durumda NPN veya PNP alıcılara da sorunsuzca uygulanabilir.

+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
P
Bilgi Bankası

P

KELİME ANLAMI
Parity ( output )

Parite ; Data transferi sırasında hata tespiti için kullanılan kontrol bitidir.

Phase

Faz ; İki encoder çıkışı arasındaki yer değiştirmenin elektriksel derecesidir. Tipik olarak quadrature encoderlerde bu değer aynı frekans ve dolga formunda 90˚dir.

PLC (Programmable Logic Controller)

PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör)

PNP input/output

PNP giriş/çıkış ; Transistör giriş/çıkış devresi bir PNP transistörden oluşmuştur ve bu yüzden pozitif anahtarlamalıdır.

Position Error

Pozisyon Hatası ;  Pozisyon hatası;Teorik olarak doğru şaft pozisyonu ve onun Encoder sinyal sayıcısı tarafından gösterilen pozisyonu arasındaki farktır.

Position Monitoring

Pozisyon Denetleme ;  Koruyucu Tesisatların (Örn. Güvenlik kapısı) pozisyonunu, uygun Sinyal Vericiler ve Güvenlik ile ilgili Anahtarlama Tertibatları vasıtası ile denetlemektir.

Position Switch

Pozisyon Anahtarı

Positive Going Pulse

Pozitife çeken Sinyal ; Düşük seviye yada mantıksal Sıfır (0) durumunda hareketsiz konumdadır.Aktive edildiği zaman Yüksek seviyeye yada mantıksal Bir’e (1) gider.Bu Pozitife çeken yönde bir geçiştir.

Positive Opening (Forced Opening)

Pozitif Açılma (Cebri Açılma)

DIN EN 60204-1’e göre Pozitif Açılma; Kontakları Birbirine Mekanik Olarak Bağlayan Elastik Olmayan(sert) Parçaya bir kuvvet uygulandığı zaman oluşan sabit/değişmeyen hareketin direkt sonucu olarak, Anahtarlama Cihazının Hareketli Parçalarının(Kontakların) sabit parçalarından ayrılması(kontak açılması) olayıdır.

Burada elastik olmayan parçanın hareketi, kaçınılmaz olarak Normalde Kapalı (NC) kontakları açar. Makinelerin elektrikli ekipmanı için, Normalde Kapalı(NC) kontakların bütün Güvenlik devrelerinde güvenilir şekilde açılmalarının gerekli olduğu özelikle şart koşulur.

IEC 947-5-1-3’e göre, pozitif açılma, bir devre diyagramında ( §§ ) sembolü ile gösterilir(personel koruma fonksiyonu).

Positively Driven Contacts(Forced Contacts)

Pozitif Kılavuzlanmış Kontaklar (Cebri Kontaklar)

Kontaklar, normalde kapalı bir kontakla normalde açık bir kontak aynı anda kapanmaları asla mümkün olmayacak bir şekilde birbirlerine mekanik olarak bağlandıklarında , pozitif tahrik mevcuttur. NC Kontaklar açılmadan , NO Kontaklar Kapanmamalıdır.

Pozitif Tahrik için; Tüm hizmet ömrü boyunca, arıza şartları altında bile (kontak kaynaması vb.), kontak aralığının minimum 0.5mm. olması sağlanmalıdır.

Preset

Yeniden Kurma (input) ;
Programlanabilir Mutlak Encoderler içindir.Saymayı başlamak için belirli bir pozisyon seçin. Programlanmış sayısal değer çıkış değeri olarak kabul edilmiştir.(Çıkış Değeri = Preset Değeri)

Proximity Switch

Yaklaşım Anahtarı 

Pull-up Resistor

Pull-up Direnci; Bu direnç Encoderin içine,çıkış transistörünün kollektörü ile pozitif gerilim arasına bağlandığında pull-up devresi ortaya çıkar. Bu devre sinyal çıkışı olarak da bilinir.

Pulses Per Revolution

Dönüş Başına Sinyal Sayısı ;  Encoder şaftının bir dönüşünde üretilen sinyallerin sayısıdır.

Push-Pull Output

Push pull çıkışı ;

Hem akım üreten hemde akım tüketen çıkış devresi. Bu tip çıkış konfigürasyonu önceki elektronik yapılara göre performansı daha çok arttırmak için kullanılır. Aslında NPN veya PNP elektroniğinin temel sınırlamaları, transistore göre çok yüksek empedans gösteren direnç kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu olumsuzlukların üstesinden gelmek için, push-pull tip elektronikte, çıkışın pozitif veya sıfıra doğru değişimlerinde düşük empedans olması için tamamlayıcı diğer bir transistor kullanılır. Bu çözüm frekans performansını arttırır; böylece sinyalin uzun mesafelere taşınmasın ve yüksek hızlarda optimum veri iletimine olanak sağlanır.

Push-pull elektroniği herhangi bir durumda NPN veya PNP alıcılara da sorunsuzca uygulanabilir.

+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

P
Bilgi Bankası

P

KELİME ANLAMI
Parity ( output )

Parite ; Data transferi sırasında hata tespiti için kullanılan kontrol bitidir.

Phase

Faz ; İki encoder çıkışı arasındaki yer değiştirmenin elektriksel derecesidir. Tipik olarak quadrature encoderlerde bu değer aynı frekans ve dolga formunda 90˚dir.

PLC (Programmable Logic Controller)

PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör)

PNP input/output

PNP giriş/çıkış ; Transistör giriş/çıkış devresi bir PNP transistörden oluşmuştur ve bu yüzden pozitif anahtarlamalıdır.

Position Error

Pozisyon Hatası ;  Pozisyon hatası;Teorik olarak doğru şaft pozisyonu ve onun Encoder sinyal sayıcısı tarafından gösterilen pozisyonu arasındaki farktır.

Position Monitoring

Pozisyon Denetleme ;  Koruyucu Tesisatların (Örn. Güvenlik kapısı) pozisyonunu, uygun Sinyal Vericiler ve Güvenlik ile ilgili Anahtarlama Tertibatları vasıtası ile denetlemektir.

Position Switch

Pozisyon Anahtarı

Positive Going Pulse

Pozitife çeken Sinyal ; Düşük seviye yada mantıksal Sıfır (0) durumunda hareketsiz konumdadır.Aktive edildiği zaman Yüksek seviyeye yada mantıksal Bir’e (1) gider.Bu Pozitife çeken yönde bir geçiştir.

Positive Opening (Forced Opening)

Pozitif Açılma (Cebri Açılma)

DIN EN 60204-1’e göre Pozitif Açılma; Kontakları Birbirine Mekanik Olarak Bağlayan Elastik Olmayan(sert) Parçaya bir kuvvet uygulandığı zaman oluşan sabit/değişmeyen hareketin direkt sonucu olarak, Anahtarlama Cihazının Hareketli Parçalarının(Kontakların) sabit parçalarından ayrılması(kontak açılması) olayıdır.

Burada elastik olmayan parçanın hareketi, kaçınılmaz olarak Normalde Kapalı (NC) kontakları açar. Makinelerin elektrikli ekipmanı için, Normalde Kapalı(NC) kontakların bütün Güvenlik devrelerinde güvenilir şekilde açılmalarının gerekli olduğu özelikle şart koşulur.

IEC 947-5-1-3’e göre, pozitif açılma, bir devre diyagramında ( §§ ) sembolü ile gösterilir(personel koruma fonksiyonu).

Positively Driven Contacts(Forced Contacts)

Pozitif Kılavuzlanmış Kontaklar (Cebri Kontaklar)

Kontaklar, normalde kapalı bir kontakla normalde açık bir kontak aynı anda kapanmaları asla mümkün olmayacak bir şekilde birbirlerine mekanik olarak bağlandıklarında , pozitif tahrik mevcuttur. NC Kontaklar açılmadan , NO Kontaklar Kapanmamalıdır.

Pozitif Tahrik için; Tüm hizmet ömrü boyunca, arıza şartları altında bile (kontak kaynaması vb.), kontak aralığının minimum 0.5mm. olması sağlanmalıdır.

Preset

Yeniden Kurma (input) ;
Programlanabilir Mutlak Encoderler içindir.Saymayı başlamak için belirli bir pozisyon seçin. Programlanmış sayısal değer çıkış değeri olarak kabul edilmiştir.(Çıkış Değeri = Preset Değeri)

Proximity Switch

Yaklaşım Anahtarı 

Pull-up Resistor

Pull-up Direnci; Bu direnç Encoderin içine,çıkış transistörünün kollektörü ile pozitif gerilim arasına bağlandığında pull-up devresi ortaya çıkar. Bu devre sinyal çıkışı olarak da bilinir.

Pulses Per Revolution

Dönüş Başına Sinyal Sayısı ;  Encoder şaftının bir dönüşünde üretilen sinyallerin sayısıdır.

Push-Pull Output

Push pull çıkışı ;

Hem akım üreten hemde akım tüketen çıkış devresi. Bu tip çıkış konfigürasyonu önceki elektronik yapılara göre performansı daha çok arttırmak için kullanılır. Aslında NPN veya PNP elektroniğinin temel sınırlamaları, transistore göre çok yüksek empedans gösteren direnç kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu olumsuzlukların üstesinden gelmek için, push-pull tip elektronikte, çıkışın pozitif veya sıfıra doğru değişimlerinde düşük empedans olması için tamamlayıcı diğer bir transistor kullanılır. Bu çözüm frekans performansını arttırır; böylece sinyalin uzun mesafelere taşınmasın ve yüksek hızlarda optimum veri iletimine olanak sağlanır.

Push-pull elektroniği herhangi bir durumda NPN veya PNP alıcılara da sorunsuzca uygulanabilir.

+90 (212) 661 87 42

P
Bilgi Bankası

P

KELİME ANLAMI
Parity ( output )

Parite ; Data transferi sırasında hata tespiti için kullanılan kontrol bitidir.

Phase

Faz ; İki encoder çıkışı arasındaki yer değiştirmenin elektriksel derecesidir. Tipik olarak quadrature encoderlerde bu değer aynı frekans ve dolga formunda 90˚dir.

PLC (Programmable Logic Controller)

PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör)

PNP input/output

PNP giriş/çıkış ; Transistör giriş/çıkış devresi bir PNP transistörden oluşmuştur ve bu yüzden pozitif anahtarlamalıdır.

Position Error

Pozisyon Hatası ;  Pozisyon hatası;Teorik olarak doğru şaft pozisyonu ve onun Encoder sinyal sayıcısı tarafından gösterilen pozisyonu arasındaki farktır.

Position Monitoring

Pozisyon Denetleme ;  Koruyucu Tesisatların (Örn. Güvenlik kapısı) pozisyonunu, uygun Sinyal Vericiler ve Güvenlik ile ilgili Anahtarlama Tertibatları vasıtası ile denetlemektir.

Position Switch

Pozisyon Anahtarı

Positive Going Pulse

Pozitife çeken Sinyal ; Düşük seviye yada mantıksal Sıfır (0) durumunda hareketsiz konumdadır.Aktive edildiği zaman Yüksek seviyeye yada mantıksal Bir’e (1) gider.Bu Pozitife çeken yönde bir geçiştir.

Positive Opening (Forced Opening)

Pozitif Açılma (Cebri Açılma)

DIN EN 60204-1’e göre Pozitif Açılma; Kontakları Birbirine Mekanik Olarak Bağlayan Elastik Olmayan(sert) Parçaya bir kuvvet uygulandığı zaman oluşan sabit/değişmeyen hareketin direkt sonucu olarak, Anahtarlama Cihazının Hareketli Parçalarının(Kontakların) sabit parçalarından ayrılması(kontak açılması) olayıdır.

Burada elastik olmayan parçanın hareketi, kaçınılmaz olarak Normalde Kapalı (NC) kontakları açar. Makinelerin elektrikli ekipmanı için, Normalde Kapalı(NC) kontakların bütün Güvenlik devrelerinde güvenilir şekilde açılmalarının gerekli olduğu özelikle şart koşulur.

IEC 947-5-1-3’e göre, pozitif açılma, bir devre diyagramında ( §§ ) sembolü ile gösterilir(personel koruma fonksiyonu).

Positively Driven Contacts(Forced Contacts)

Pozitif Kılavuzlanmış Kontaklar (Cebri Kontaklar)

Kontaklar, normalde kapalı bir kontakla normalde açık bir kontak aynı anda kapanmaları asla mümkün olmayacak bir şekilde birbirlerine mekanik olarak bağlandıklarında , pozitif tahrik mevcuttur. NC Kontaklar açılmadan , NO Kontaklar Kapanmamalıdır.

Pozitif Tahrik için; Tüm hizmet ömrü boyunca, arıza şartları altında bile (kontak kaynaması vb.), kontak aralığının minimum 0.5mm. olması sağlanmalıdır.

Preset

Yeniden Kurma (input) ;
Programlanabilir Mutlak Encoderler içindir.Saymayı başlamak için belirli bir pozisyon seçin. Programlanmış sayısal değer çıkış değeri olarak kabul edilmiştir.(Çıkış Değeri = Preset Değeri)

Proximity Switch

Yaklaşım Anahtarı 

Pull-up Resistor

Pull-up Direnci; Bu direnç Encoderin içine,çıkış transistörünün kollektörü ile pozitif gerilim arasına bağlandığında pull-up devresi ortaya çıkar. Bu devre sinyal çıkışı olarak da bilinir.

Pulses Per Revolution

Dönüş Başına Sinyal Sayısı ;  Encoder şaftının bir dönüşünde üretilen sinyallerin sayısıdır.

Push-Pull Output

Push pull çıkışı ;

Hem akım üreten hemde akım tüketen çıkış devresi. Bu tip çıkış konfigürasyonu önceki elektronik yapılara göre performansı daha çok arttırmak için kullanılır. Aslında NPN veya PNP elektroniğinin temel sınırlamaları, transistore göre çok yüksek empedans gösteren direnç kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu olumsuzlukların üstesinden gelmek için, push-pull tip elektronikte, çıkışın pozitif veya sıfıra doğru değişimlerinde düşük empedans olması için tamamlayıcı diğer bir transistor kullanılır. Bu çözüm frekans performansını arttırır; böylece sinyalin uzun mesafelere taşınmasın ve yüksek hızlarda optimum veri iletimine olanak sağlanır.

Push-pull elektroniği herhangi bir durumda NPN veya PNP alıcılara da sorunsuzca uygulanabilir.