+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
Select a language
Bilgi Bankası

E

KELİME ANLAMI
Emergency-Stop Button Acil Durdurma Butonu
 Emergency-Stop Equipment Acil Durdurma Donanımları
Acil durdurma Donanımları , Acil bir durumda çalışan koruyucu Donanımlardır . Bu EN 60204-1 ve EN 418’de açıklanmıştır.

Her makine, tam bir durdurma güvenliğinin sağlanması amacıyla bir kontrol ile uygun hale getirilmelidir. Karmaşık bir makinede, her çalışma istasyonu bir acil durdurma tertibatı ile uygun hale getirilmeli bu sayede hareketli parçaların tümü veya bir kısmı güvenli hale getirilmelidir. Makine karmaşık hareketlere sahipse veya yüksek atalet durumu söz konusu ise, makinenin durdurma fonksiyonu zarara neden olmamalı veya zararlı bir duruma sebebiyet vermemelidir. Bu anlamda makinenin hangi koşulda güvenli bir duruma getirildiği hayati önem taşımaktadır. Makinenin çalıştırıcılarına (actuators) giden enerji beslemesi durdurma gerçekleştiğinde kesilmelidir.

EN 60204-1’in 9’uncu bölümünde Stop fonksiyonları şöyle kategorize etmiştir:

Stop 0: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün aniden kesilmesi suretiyle makinenin durdurulması. ( Kontrolsüz Durdurma. Bkz. Madde 3.59 , EN 60204 – 1) Gücün kesilmesi , bağlantısı sabit iletkenle yapılmış elektro-mekanik araçların kullanılması ile sağlanır. Buna ek olarak Durdurma fonksiyonu Yazılıma (software) veya elektronik mantığa (Electronic Logic) bağlı olmamalıdır. Kategori 0 kontrolsüz bir durdurmadır ve güç kesilmesinin, hızlı ve güvenli bir durdurmayı sağlamada yeterli olmasını amaçlamıştır.

Stop 1: Önce durdurmanın gerçekleştirilip daha sonra Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kesildiği kontrollü bir durdurma şeklidir ( Bkz. Madde 3.12 ,EN 60204 – 1 ) Kategori 1 durdurma fonksiyonu kullanıldığında gücün nihai kesilmesi elektro-mekanik anahtarlama tertibatınca sağlanmalıdır.

Stop 2: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kontrollü bir şekilde kesilerek hareketin durdurulmasıdır .

Gerçekte, bütün makineler bir stop 0 durdurma fonksiyonu ile donatılmalıdır, fakat Güvenlikin veya fonksiyonel gereksinimlerin gerektirdiği durumlarda, stop 1 veya 2 sağlanmalıdır. Stop 0 ve 1 kategorileri, diğer bütün makine fonksiyonlarına göre önceliğe sahiptir .

Yukarıdaki tanımlamalar genel bir özellik taşımaktadır ve endüstriyel makinelerin çoğunluğunda kullanılmaktadır. Temel olarak , Kompleks işlemler ve Petro-Kimya Donanımlarında ; elektronik ve yazılım kullanımına izin verildiğinde bazı istisnalar vardır , ancak bu sistemler PES-Programlanabilir Elektronik Sistemler ’e uygunluk göstermelidir.

Bu Güvenlik uygulamalarında , ortak hata sebeplerine karşı koruma oluşturma amacıyla farklı ve çeşitli çipler ile farklı yazılım stratejileri kullanılması anlamına gelmektedir.

Hata sebepleri ne kadar kayda değer ve önemli ise daha fazla çeşitlilik ve fazlalığa ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin bazı kritik nükleer sistemler 6. seviyeye kadar fazlalık seviyesine gereksinim duymaktadır.
 Emergency-Stop Function

Acil Durdurma Fonksiyonu
Bu fonksiyonun, henüz başlamakta olan veya mevcut tehlikelerin, insanlara, makinelere veya iş malzemelerine zarar gelmesini önlemesi veya azaltması gerekir. Belli Başlı Tehlikeler şunlardır: Fonksiyonel düzensizlikler, makine arızaları, işlenmekte olan malzemenin beklenmedik özellikleri, ve insan hataları.

 Emergency-Stop Method of Operation

Acil-Durdurmanın İşleyiş Metodu
Acil durdurma fonksiyonu, personelin tek bir hareketliyle tetiklenir. EN 954-1’e göre, bu fonksiyon her zaman hazır ve işler durumda olmalıdır. Makinenin Çalıştırma Modu (Manuel, Otomatik, Yarı Otomatik vb.) burada hesaba katılmamaktadır.

 Enabling Current Path (Safety Contact)

Çalıştırmayı Mümkün Kılma Akım Yolu; (Güvenlik Kontağı)
Çalıştırmayı Mümkün kılma Akım Yolu, Güvenliğe yönelik bir çıkış sinyalini üretmek için kullanılır. Çalıştırmayı Mümkün kılma Akım Yolları, normalde açık kontaklar olarak dizayn edilmiştir. Çalıştırmayı Mümkün kılma Akım Yolları, Alarm amacı için de kullanılabilir.

 Enabling Switch Çalıştırmayı Mümkün Kılan Anahtar
 Encoder (shaft type) Şaft tipi encoder ; Bir encoder ; mekanik bir hareketi (pozisyon,hız,hızlanma,yön vb.) elektrik sinyallerine dönüştüren elektro mekanik bir cihazdır.
 ENKODER Sinyal Üretici ; bir encoder mekanik bir hareketi (pozisyon, hız, hızlanma, yön, vb.) elektrik sinyallerine dönüştüren elektromekanik bir cihazdır.
 Equipment Donanım , Ekipman
 Expansion Unit   Genişletme Ünitesi ; Bir genişleme  ünitesi, kontak sayısını arttırmak veya kapanmayı geciktirmek için yalnızca bir temel ünite ile birlikte kullanılabilen güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatıdır.
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
E
Bilgi Bankası

E

KELİME ANLAMI
Emergency-Stop Button Acil Durdurma Butonu
 Emergency-Stop Equipment Acil Durdurma Donanımları
Acil durdurma Donanımları , Acil bir durumda çalışan koruyucu Donanımlardır . Bu EN 60204-1 ve EN 418’de açıklanmıştır.

Her makine, tam bir durdurma güvenliğinin sağlanması amacıyla bir kontrol ile uygun hale getirilmelidir. Karmaşık bir makinede, her çalışma istasyonu bir acil durdurma tertibatı ile uygun hale getirilmeli bu sayede hareketli parçaların tümü veya bir kısmı güvenli hale getirilmelidir. Makine karmaşık hareketlere sahipse veya yüksek atalet durumu söz konusu ise, makinenin durdurma fonksiyonu zarara neden olmamalı veya zararlı bir duruma sebebiyet vermemelidir. Bu anlamda makinenin hangi koşulda güvenli bir duruma getirildiği hayati önem taşımaktadır. Makinenin çalıştırıcılarına (actuators) giden enerji beslemesi durdurma gerçekleştiğinde kesilmelidir.

EN 60204-1’in 9’uncu bölümünde Stop fonksiyonları şöyle kategorize etmiştir:

Stop 0: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün aniden kesilmesi suretiyle makinenin durdurulması. ( Kontrolsüz Durdurma. Bkz. Madde 3.59 , EN 60204 – 1) Gücün kesilmesi , bağlantısı sabit iletkenle yapılmış elektro-mekanik araçların kullanılması ile sağlanır. Buna ek olarak Durdurma fonksiyonu Yazılıma (software) veya elektronik mantığa (Electronic Logic) bağlı olmamalıdır. Kategori 0 kontrolsüz bir durdurmadır ve güç kesilmesinin, hızlı ve güvenli bir durdurmayı sağlamada yeterli olmasını amaçlamıştır.

Stop 1: Önce durdurmanın gerçekleştirilip daha sonra Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kesildiği kontrollü bir durdurma şeklidir ( Bkz. Madde 3.12 ,EN 60204 – 1 ) Kategori 1 durdurma fonksiyonu kullanıldığında gücün nihai kesilmesi elektro-mekanik anahtarlama tertibatınca sağlanmalıdır.

Stop 2: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kontrollü bir şekilde kesilerek hareketin durdurulmasıdır .

Gerçekte, bütün makineler bir stop 0 durdurma fonksiyonu ile donatılmalıdır, fakat Güvenlikin veya fonksiyonel gereksinimlerin gerektirdiği durumlarda, stop 1 veya 2 sağlanmalıdır. Stop 0 ve 1 kategorileri, diğer bütün makine fonksiyonlarına göre önceliğe sahiptir .

Yukarıdaki tanımlamalar genel bir özellik taşımaktadır ve endüstriyel makinelerin çoğunluğunda kullanılmaktadır. Temel olarak , Kompleks işlemler ve Petro-Kimya Donanımlarında ; elektronik ve yazılım kullanımına izin verildiğinde bazı istisnalar vardır , ancak bu sistemler PES-Programlanabilir Elektronik Sistemler ’e uygunluk göstermelidir.

Bu Güvenlik uygulamalarında , ortak hata sebeplerine karşı koruma oluşturma amacıyla farklı ve çeşitli çipler ile farklı yazılım stratejileri kullanılması anlamına gelmektedir.

Hata sebepleri ne kadar kayda değer ve önemli ise daha fazla çeşitlilik ve fazlalığa ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin bazı kritik nükleer sistemler 6. seviyeye kadar fazlalık seviyesine gereksinim duymaktadır.
 Emergency-Stop Function

Acil Durdurma Fonksiyonu
Bu fonksiyonun, henüz başlamakta olan veya mevcut tehlikelerin, insanlara, makinelere veya iş malzemelerine zarar gelmesini önlemesi veya azaltması gerekir. Belli Başlı Tehlikeler şunlardır: Fonksiyonel düzensizlikler, makine arızaları, işlenmekte olan malzemenin beklenmedik özellikleri, ve insan hataları.

 Emergency-Stop Method of Operation

Acil-Durdurmanın İşleyiş Metodu
Acil durdurma fonksiyonu, personelin tek bir hareketliyle tetiklenir. EN 954-1’e göre, bu fonksiyon her zaman hazır ve işler durumda olmalıdır. Makinenin Çalıştırma Modu (Manuel, Otomatik, Yarı Otomatik vb.) burada hesaba katılmamaktadır.

 Enabling Current Path (Safety Contact)

Çalıştırmayı Mümkün Kılma Akım Yolu; (Güvenlik Kontağı)
Çalıştırmayı Mümkün kılma Akım Yolu, Güvenliğe yönelik bir çıkış sinyalini üretmek için kullanılır. Çalıştırmayı Mümkün kılma Akım Yolları, normalde açık kontaklar olarak dizayn edilmiştir. Çalıştırmayı Mümkün kılma Akım Yolları, Alarm amacı için de kullanılabilir.

 Enabling Switch Çalıştırmayı Mümkün Kılan Anahtar
 Encoder (shaft type) Şaft tipi encoder ; Bir encoder ; mekanik bir hareketi (pozisyon,hız,hızlanma,yön vb.) elektrik sinyallerine dönüştüren elektro mekanik bir cihazdır.
 ENKODER Sinyal Üretici ; bir encoder mekanik bir hareketi (pozisyon, hız, hızlanma, yön, vb.) elektrik sinyallerine dönüştüren elektromekanik bir cihazdır.
 Equipment Donanım , Ekipman
 Expansion Unit   Genişletme Ünitesi ; Bir genişleme  ünitesi, kontak sayısını arttırmak veya kapanmayı geciktirmek için yalnızca bir temel ünite ile birlikte kullanılabilen güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatıdır.
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

E
Bilgi Bankası

E

KELİME ANLAMI
Emergency-Stop Button Acil Durdurma Butonu
 Emergency-Stop Equipment Acil Durdurma Donanımları
Acil durdurma Donanımları , Acil bir durumda çalışan koruyucu Donanımlardır . Bu EN 60204-1 ve EN 418’de açıklanmıştır.

Her makine, tam bir durdurma güvenliğinin sağlanması amacıyla bir kontrol ile uygun hale getirilmelidir. Karmaşık bir makinede, her çalışma istasyonu bir acil durdurma tertibatı ile uygun hale getirilmeli bu sayede hareketli parçaların tümü veya bir kısmı güvenli hale getirilmelidir. Makine karmaşık hareketlere sahipse veya yüksek atalet durumu söz konusu ise, makinenin durdurma fonksiyonu zarara neden olmamalı veya zararlı bir duruma sebebiyet vermemelidir. Bu anlamda makinenin hangi koşulda güvenli bir duruma getirildiği hayati önem taşımaktadır. Makinenin çalıştırıcılarına (actuators) giden enerji beslemesi durdurma gerçekleştiğinde kesilmelidir.

EN 60204-1’in 9’uncu bölümünde Stop fonksiyonları şöyle kategorize etmiştir:

Stop 0: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün aniden kesilmesi suretiyle makinenin durdurulması. ( Kontrolsüz Durdurma. Bkz. Madde 3.59 , EN 60204 – 1) Gücün kesilmesi , bağlantısı sabit iletkenle yapılmış elektro-mekanik araçların kullanılması ile sağlanır. Buna ek olarak Durdurma fonksiyonu Yazılıma (software) veya elektronik mantığa (Electronic Logic) bağlı olmamalıdır. Kategori 0 kontrolsüz bir durdurmadır ve güç kesilmesinin, hızlı ve güvenli bir durdurmayı sağlamada yeterli olmasını amaçlamıştır.

Stop 1: Önce durdurmanın gerçekleştirilip daha sonra Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kesildiği kontrollü bir durdurma şeklidir ( Bkz. Madde 3.12 ,EN 60204 – 1 ) Kategori 1 durdurma fonksiyonu kullanıldığında gücün nihai kesilmesi elektro-mekanik anahtarlama tertibatınca sağlanmalıdır.

Stop 2: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kontrollü bir şekilde kesilerek hareketin durdurulmasıdır .

Gerçekte, bütün makineler bir stop 0 durdurma fonksiyonu ile donatılmalıdır, fakat Güvenlikin veya fonksiyonel gereksinimlerin gerektirdiği durumlarda, stop 1 veya 2 sağlanmalıdır. Stop 0 ve 1 kategorileri, diğer bütün makine fonksiyonlarına göre önceliğe sahiptir .

Yukarıdaki tanımlamalar genel bir özellik taşımaktadır ve endüstriyel makinelerin çoğunluğunda kullanılmaktadır. Temel olarak , Kompleks işlemler ve Petro-Kimya Donanımlarında ; elektronik ve yazılım kullanımına izin verildiğinde bazı istisnalar vardır , ancak bu sistemler PES-Programlanabilir Elektronik Sistemler ’e uygunluk göstermelidir.

Bu Güvenlik uygulamalarında , ortak hata sebeplerine karşı koruma oluşturma amacıyla farklı ve çeşitli çipler ile farklı yazılım stratejileri kullanılması anlamına gelmektedir.

Hata sebepleri ne kadar kayda değer ve önemli ise daha fazla çeşitlilik ve fazlalığa ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin bazı kritik nükleer sistemler 6. seviyeye kadar fazlalık seviyesine gereksinim duymaktadır.
 Emergency-Stop Function

Acil Durdurma Fonksiyonu
Bu fonksiyonun, henüz başlamakta olan veya mevcut tehlikelerin, insanlara, makinelere veya iş malzemelerine zarar gelmesini önlemesi veya azaltması gerekir. Belli Başlı Tehlikeler şunlardır: Fonksiyonel düzensizlikler, makine arızaları, işlenmekte olan malzemenin beklenmedik özellikleri, ve insan hataları.

 Emergency-Stop Method of Operation

Acil-Durdurmanın İşleyiş Metodu
Acil durdurma fonksiyonu, personelin tek bir hareketliyle tetiklenir. EN 954-1’e göre, bu fonksiyon her zaman hazır ve işler durumda olmalıdır. Makinenin Çalıştırma Modu (Manuel, Otomatik, Yarı Otomatik vb.) burada hesaba katılmamaktadır.

 Enabling Current Path (Safety Contact)

Çalıştırmayı Mümkün Kılma Akım Yolu; (Güvenlik Kontağı)
Çalıştırmayı Mümkün kılma Akım Yolu, Güvenliğe yönelik bir çıkış sinyalini üretmek için kullanılır. Çalıştırmayı Mümkün kılma Akım Yolları, normalde açık kontaklar olarak dizayn edilmiştir. Çalıştırmayı Mümkün kılma Akım Yolları, Alarm amacı için de kullanılabilir.

 Enabling Switch Çalıştırmayı Mümkün Kılan Anahtar
 Encoder (shaft type) Şaft tipi encoder ; Bir encoder ; mekanik bir hareketi (pozisyon,hız,hızlanma,yön vb.) elektrik sinyallerine dönüştüren elektro mekanik bir cihazdır.
 ENKODER Sinyal Üretici ; bir encoder mekanik bir hareketi (pozisyon, hız, hızlanma, yön, vb.) elektrik sinyallerine dönüştüren elektromekanik bir cihazdır.
 Equipment Donanım , Ekipman
 Expansion Unit   Genişletme Ünitesi ; Bir genişleme  ünitesi, kontak sayısını arttırmak veya kapanmayı geciktirmek için yalnızca bir temel ünite ile birlikte kullanılabilen güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatıdır.
+90 (212) 661 87 42

E
Bilgi Bankası

E

KELİME ANLAMI
Emergency-Stop Button Acil Durdurma Butonu
 Emergency-Stop Equipment Acil Durdurma Donanımları
Acil durdurma Donanımları , Acil bir durumda çalışan koruyucu Donanımlardır . Bu EN 60204-1 ve EN 418’de açıklanmıştır.

Her makine, tam bir durdurma güvenliğinin sağlanması amacıyla bir kontrol ile uygun hale getirilmelidir. Karmaşık bir makinede, her çalışma istasyonu bir acil durdurma tertibatı ile uygun hale getirilmeli bu sayede hareketli parçaların tümü veya bir kısmı güvenli hale getirilmelidir. Makine karmaşık hareketlere sahipse veya yüksek atalet durumu söz konusu ise, makinenin durdurma fonksiyonu zarara neden olmamalı veya zararlı bir duruma sebebiyet vermemelidir. Bu anlamda makinenin hangi koşulda güvenli bir duruma getirildiği hayati önem taşımaktadır. Makinenin çalıştırıcılarına (actuators) giden enerji beslemesi durdurma gerçekleştiğinde kesilmelidir.

EN 60204-1’in 9’uncu bölümünde Stop fonksiyonları şöyle kategorize etmiştir:

Stop 0: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün aniden kesilmesi suretiyle makinenin durdurulması. ( Kontrolsüz Durdurma. Bkz. Madde 3.59 , EN 60204 – 1) Gücün kesilmesi , bağlantısı sabit iletkenle yapılmış elektro-mekanik araçların kullanılması ile sağlanır. Buna ek olarak Durdurma fonksiyonu Yazılıma (software) veya elektronik mantığa (Electronic Logic) bağlı olmamalıdır. Kategori 0 kontrolsüz bir durdurmadır ve güç kesilmesinin, hızlı ve güvenli bir durdurmayı sağlamada yeterli olmasını amaçlamıştır.

Stop 1: Önce durdurmanın gerçekleştirilip daha sonra Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kesildiği kontrollü bir durdurma şeklidir ( Bkz. Madde 3.12 ,EN 60204 – 1 ) Kategori 1 durdurma fonksiyonu kullanıldığında gücün nihai kesilmesi elektro-mekanik anahtarlama tertibatınca sağlanmalıdır.

Stop 2: Makine hareketini sağlayan mekanizmalar için sağlanan gücün kontrollü bir şekilde kesilerek hareketin durdurulmasıdır .

Gerçekte, bütün makineler bir stop 0 durdurma fonksiyonu ile donatılmalıdır, fakat Güvenlikin veya fonksiyonel gereksinimlerin gerektirdiği durumlarda, stop 1 veya 2 sağlanmalıdır. Stop 0 ve 1 kategorileri, diğer bütün makine fonksiyonlarına göre önceliğe sahiptir .

Yukarıdaki tanımlamalar genel bir özellik taşımaktadır ve endüstriyel makinelerin çoğunluğunda kullanılmaktadır. Temel olarak , Kompleks işlemler ve Petro-Kimya Donanımlarında ; elektronik ve yazılım kullanımına izin verildiğinde bazı istisnalar vardır , ancak bu sistemler PES-Programlanabilir Elektronik Sistemler ’e uygunluk göstermelidir.

Bu Güvenlik uygulamalarında , ortak hata sebeplerine karşı koruma oluşturma amacıyla farklı ve çeşitli çipler ile farklı yazılım stratejileri kullanılması anlamına gelmektedir.

Hata sebepleri ne kadar kayda değer ve önemli ise daha fazla çeşitlilik ve fazlalığa ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin bazı kritik nükleer sistemler 6. seviyeye kadar fazlalık seviyesine gereksinim duymaktadır.
 Emergency-Stop Function

Acil Durdurma Fonksiyonu
Bu fonksiyonun, henüz başlamakta olan veya mevcut tehlikelerin, insanlara, makinelere veya iş malzemelerine zarar gelmesini önlemesi veya azaltması gerekir. Belli Başlı Tehlikeler şunlardır: Fonksiyonel düzensizlikler, makine arızaları, işlenmekte olan malzemenin beklenmedik özellikleri, ve insan hataları.

 Emergency-Stop Method of Operation

Acil-Durdurmanın İşleyiş Metodu
Acil durdurma fonksiyonu, personelin tek bir hareketliyle tetiklenir. EN 954-1’e göre, bu fonksiyon her zaman hazır ve işler durumda olmalıdır. Makinenin Çalıştırma Modu (Manuel, Otomatik, Yarı Otomatik vb.) burada hesaba katılmamaktadır.

 Enabling Current Path (Safety Contact)

Çalıştırmayı Mümkün Kılma Akım Yolu; (Güvenlik Kontağı)
Çalıştırmayı Mümkün kılma Akım Yolu, Güvenliğe yönelik bir çıkış sinyalini üretmek için kullanılır. Çalıştırmayı Mümkün kılma Akım Yolları, normalde açık kontaklar olarak dizayn edilmiştir. Çalıştırmayı Mümkün kılma Akım Yolları, Alarm amacı için de kullanılabilir.

 Enabling Switch Çalıştırmayı Mümkün Kılan Anahtar
 Encoder (shaft type) Şaft tipi encoder ; Bir encoder ; mekanik bir hareketi (pozisyon,hız,hızlanma,yön vb.) elektrik sinyallerine dönüştüren elektro mekanik bir cihazdır.
 ENKODER Sinyal Üretici ; bir encoder mekanik bir hareketi (pozisyon, hız, hızlanma, yön, vb.) elektrik sinyallerine dönüştüren elektromekanik bir cihazdır.
 Equipment Donanım , Ekipman
 Expansion Unit   Genişletme Ünitesi ; Bir genişleme  ünitesi, kontak sayısını arttırmak veya kapanmayı geciktirmek için yalnızca bir temel ünite ile birlikte kullanılabilen güvenlik ile ilgili bir anahtarlama tertibatıdır.