+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
Select a language

Muting Fonksiyonu

A)Işık Bariyerlerinde Muting Özelliği
muting sessizleştirme (geçici olarak devre dışı bırakma) nedir:

Geçici olarak devre dışı bırakma ( şöntleme ) fonksiyonu (en 91946-1’den) ; kişileri ve nesneleri birbirinden ayırt edebilmek için, ilave sensör donanımı kullanılarak emniyet fonksiyonunun zaman sınırlı  ve otomatik olarak devre dışı bırakılmasıdır(şöntlenmesidir).

Örneğin; paletleme sistemlerinde ;  palet , tehlikeli  paletleme bölgesine girerken  yada çıkarken sistemin durmaması için, muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerine bağlı 2 yada 3  fotosel  yada switch’in(ilave sensör donanımı)  bu geçiş esnasında aktif hale getirilerek, geçiş süresi boyunca  ışık bariyerinin koruma  fonksiyonunun devre dışı bırakılması  gerekir.

Koruma cihazlarındaki muting özelliği güvenliğin kurulumunda aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi olası bir problem ortaya çıkartmaktadır.

Örneğin; en 415-4 (paletleyici ve palet çözücüler) paletlenmiş yüklerin tamamen ve otomatik olarak makine tarafından yönlendirildiği paketleme makineleri ile ilgilidir.

Normal çalışma koşulları altında iç bölgenin hem girişinde hem de çıkışında bir risk söz konusudur.  Koruma cihazı ( örnek.ışık bariyeri ) paletin geçtiği anda devre dışı bırakılmalıdır (muting), fakat aynı zamanda bir operatöründe varlığı tespit edilebilmelidir. Bu sebeple muting sistemi palet ve operatör arasında bir ayrım yapabilmelidir.

En 415-4 ‘e göre tanımlanan muting koşulları aşağıdaki verilmiştir.

- Muting işlemi; çalıştırma çevrimi esnasında yüklü palet tehlikeli bölgeye girişi engellediğinde oluşmalıdır.
- Muting otomatik olmalıdır.
- Muting tek bir elektrik sinyaline bağlı olmamalıdır.
- Muting tamamıyle yazılım (software)  sinyallerine bağlı olmamalıdır.
- Eğer muting sinyalleri geçersiz bir kombinasyonun parçası olarak oluşuyorsa (örn.sinyallerin geliş sıralaması farklı ise), sinyaller bir muting

Durumuna izin  vermemelidir , ya da makinenin kilitlenmesini sağlamaları gerekmektedir.
- Muting durumu ,  palet tespit bölgesini geçer geçmez  deaktive edilmelidir (ortadan kaldırılmalıdır).
- Muting durumunun oluştuğu, makine operatörü ve diğer çalışanlara görsel olarak da bildirilmelidir.sarı ışık(muting lambası) muting fonksiyonunun başladığını

Yani makinada koruma sensörlerinin yada makine güvenliğinin geçici olarak devre dışı olduğunu göstermeli ve bu sebeple; muting lambasının sağlamlığı muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerleri tarafından kontrol edilmelidir.

B.Muting İle İlgili Genel Kavramlar

1.Otomatik veya manuel yeniden başlatma/çalıştırma seçeneği
Muting durumu oluşmadan ışık bariyerinin kesilmesi makinanın durmasına neden olacağından;  makinayı yeniden başlama için otomatik veya manuel çalıştırma seçenekleri mevcuttur.
Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

2.Time-out seçeneği
Zaman aşımı süresi(time-out); muting süresini belirleyen zamanlama fonksiyonudur.
Hangi muting süresinin (time-out) kullanılacağına, fotoseller arasındaki mesafenin ve override’nin ne olacağına sistemin fiziksel durumu ve isletmenin gereksinimlerine göre karar verilmesi gerekmektedir.
İlave sensör donanımının her iki ya da üç sensörünün kesilmesi ile başlayan muting fonksiyonunun maksimum süresi; elektriksel  bağlantılar yada sofware ile 30s., sonsuz(ınfinite) ya da muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin müsaade ettiği zamanlara ayarlanabilir ve zaman aşımı süresi (time-out) dolduktan sonra, ya da sensörlerden biri yada her ikisinin ışınlarının kesilmesi durumu ortadan kalktığında ışık perdesi kesilirse; ısık barıyerı’nin ossd çıkısları kesilir (off durumuna geçer) yani makine duruşa geçer.

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

3.Override(yığılma problemini giderme)seçeneği
Override fonksiyonu, korunan girişin malzeme yığılması sebebiyle hatalı muting aktivasyon sıralamasının ortaya çıkması ve dolayısıyla makinenin durması
Durumunda kullanılmalıdır. Korunan girişin malzeme yığılması sebebiyle hatalı muting aktivasyon sıralamasının ortaya çıkması durumuda, ısık barıyerı’nin ossd çıkısları aktif degildir çünkü ısık bariyeri ve/veya en az bir muting sensörü kesilmemiştir. Bu durumda muting lambası yanıp/söner(override talebi).

Bu fonksiyon ısık barıyerı’nin ossd çıkıslarını aktive eder bu sayade korunmus bölgenin engellenmesine neden olan malzeme yığılmalarının temizlenmesine olanak sağlar.
Overrıde fonksiyonunun aktif olduğu tüm evre süresince, muting ışığı yanıp söner. Periyodik olarak bu ışığın etkinligini kontrol edin. (muting ve override evreleri süresince) zaman aşımı fonksiyonu(time-out) ile entegre yığılma problemi giderme fonksiyonu (override) iki farklı şekilde başlatılabilir.

 1.puls komutlu(bir start butonu vasıtası ile otomatik kitleme)
 2. Manuel komutlu (yay geri dönüşlü bir anahtar vasıtasıyle )

Uyarı!! Puls komutlu override otomatik olarak ısık bariyeri çıkıslarını aktive eder (hem ısık bariyeri hem muting sensörleri, ışınlarının kesilmesine sebep olan engellerden kurtulana kadar). Bu periyod süresince, ısık bariyeri korunan giristen yapılan girisler için koruma saglayamaz. Bu nedenle,tüm operasyonlar uzman personelin ciddi gözetiminde yapılmak zorundadır.

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

4.ilave sensör donanımı
Muting fonksinonunun oluşması için gerekli olan bu sensörler(uygulamaya göre 2-3 veya 4 adet olabilir); pnp dark-on foto-elektrik, no indüktif,kapasitif ya da mekanik switchlerden oluşturulabilir.(malzemeyi gördüğünde sensör çıkışının aktif olması gerekmektedir)

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

5.muting lambası
Muting durumunun oluştuğu, makine operatörü ve diğer çalışanlara görsel olarak da bildirilmelidir. Sarı ışık(muting lambası) muting fonksiyonunun başladığını
Yani makinada koruma sensörlerinin yada makine güvenliğinin geçici olarak devre dışı olduğunu göstermeli ve bu sebeple; muting lambasının sağlamlığı muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerleri tarafından kontrol edilmelidir.

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

C)Uyarılar,Önlemler

Lütfen dikkat:yukarıdaki bilgiler; muting fonksiyonu konusunda sizleri yalnızca fikir sahibi edebilmek için derlenmiş ve hazırlamış bilgilerdir.

Asıl olan ve uymanız gereken kurallar; makinanızın, makinanızda muting fonksiyonunu oluşturmak için kullanmış olduğunuz /kullanacağınız  emniyet fonksiyonuna haiz donanımların(örneğin.ışık bariyerleri) , ilave sensör donanımların(örneğin.2-3 yada 4 adet pnp dark-on foto-elektrik sensör) imalatçılarının makina ve malzemeler ile birlikte vermek zorunda oldukları kurma ve kullanma kılavuzlarında belirtilen uyarılar ve bilgilerdir.

Hangi muting süresinin (time-out) kullanılacağına, fotoseller arasındaki mesafenin ve override’nin ne olacagına sistemin fiziksel durumu ve isletmenin gereksinimlerine göre tarafınızca karar verilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili normlarda (örneğin. En 415-4) yada içeriklerinde değişiklikler söz konusu olabileceğinden; uygulamanızı yapacağınız tarihte ilgili normları araştırıp değişiklikleri takip etmek gerektiğini lütfen unutmayınız.

Konunun dikkate alınmasını ve uygulamalarda karşılaşacağınız sorunlar ile ilgili hiçbir yasal sorumluğu kabul etmeyeceğimizi peşinen bildirmekteyiz.

D)Lütfen Farklı Muting Uygulamalarının Gösterildiği Ekteki Örnekleri İnceleyiniz.
Muting konusunda ingilizce makale için aşağıdaki linke bakınız:
http://www.donusumtr.com/resimler/kategori/articolo_muting_eng_qo_r_jtojq.pdf

"paletleme makinalarında muting" konusundaki ingilizce sunum için aşağıdaki linkte bakınız:
http://www.donusumtr.com/resimler/kategori/mutingts62046_wu_r_pzupw.pdf

E)Türkiye Temsilcisi Olduğumuz Reer Spa.Firmasının Konuyla İlgili Hazırlamış Olduğu Bir Örnek Video’yu Aşağıda İzleyebilirsiniz.

 

 
MUTING FONKSIYONU
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

Muting Fonksiyonu

A)Işık Bariyerlerinde Muting Özelliği
muting sessizleştirme (geçici olarak devre dışı bırakma) nedir:

Geçici olarak devre dışı bırakma ( şöntleme ) fonksiyonu (en 91946-1’den) ; kişileri ve nesneleri birbirinden ayırt edebilmek için, ilave sensör donanımı kullanılarak emniyet fonksiyonunun zaman sınırlı  ve otomatik olarak devre dışı bırakılmasıdır(şöntlenmesidir).

Örneğin; paletleme sistemlerinde ;  palet , tehlikeli  paletleme bölgesine girerken  yada çıkarken sistemin durmaması için, muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerine bağlı 2 yada 3  fotosel  yada switch’in(ilave sensör donanımı)  bu geçiş esnasında aktif hale getirilerek, geçiş süresi boyunca  ışık bariyerinin koruma  fonksiyonunun devre dışı bırakılması  gerekir.

Koruma cihazlarındaki muting özelliği güvenliğin kurulumunda aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi olası bir problem ortaya çıkartmaktadır.

Örneğin; en 415-4 (paletleyici ve palet çözücüler) paletlenmiş yüklerin tamamen ve otomatik olarak makine tarafından yönlendirildiği paketleme makineleri ile ilgilidir.

Normal çalışma koşulları altında iç bölgenin hem girişinde hem de çıkışında bir risk söz konusudur.  Koruma cihazı ( örnek.ışık bariyeri ) paletin geçtiği anda devre dışı bırakılmalıdır (muting), fakat aynı zamanda bir operatöründe varlığı tespit edilebilmelidir. Bu sebeple muting sistemi palet ve operatör arasında bir ayrım yapabilmelidir.

En 415-4 ‘e göre tanımlanan muting koşulları aşağıdaki verilmiştir.

- Muting işlemi; çalıştırma çevrimi esnasında yüklü palet tehlikeli bölgeye girişi engellediğinde oluşmalıdır.
- Muting otomatik olmalıdır.
- Muting tek bir elektrik sinyaline bağlı olmamalıdır.
- Muting tamamıyle yazılım (software)  sinyallerine bağlı olmamalıdır.
- Eğer muting sinyalleri geçersiz bir kombinasyonun parçası olarak oluşuyorsa (örn.sinyallerin geliş sıralaması farklı ise), sinyaller bir muting

Durumuna izin  vermemelidir , ya da makinenin kilitlenmesini sağlamaları gerekmektedir.
- Muting durumu ,  palet tespit bölgesini geçer geçmez  deaktive edilmelidir (ortadan kaldırılmalıdır).
- Muting durumunun oluştuğu, makine operatörü ve diğer çalışanlara görsel olarak da bildirilmelidir.sarı ışık(muting lambası) muting fonksiyonunun başladığını

Yani makinada koruma sensörlerinin yada makine güvenliğinin geçici olarak devre dışı olduğunu göstermeli ve bu sebeple; muting lambasının sağlamlığı muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerleri tarafından kontrol edilmelidir.

B.Muting İle İlgili Genel Kavramlar

1.Otomatik veya manuel yeniden başlatma/çalıştırma seçeneği
Muting durumu oluşmadan ışık bariyerinin kesilmesi makinanın durmasına neden olacağından;  makinayı yeniden başlama için otomatik veya manuel çalıştırma seçenekleri mevcuttur.
Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

2.Time-out seçeneği
Zaman aşımı süresi(time-out); muting süresini belirleyen zamanlama fonksiyonudur.
Hangi muting süresinin (time-out) kullanılacağına, fotoseller arasındaki mesafenin ve override’nin ne olacağına sistemin fiziksel durumu ve isletmenin gereksinimlerine göre karar verilmesi gerekmektedir.
İlave sensör donanımının her iki ya da üç sensörünün kesilmesi ile başlayan muting fonksiyonunun maksimum süresi; elektriksel  bağlantılar yada sofware ile 30s., sonsuz(ınfinite) ya da muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin müsaade ettiği zamanlara ayarlanabilir ve zaman aşımı süresi (time-out) dolduktan sonra, ya da sensörlerden biri yada her ikisinin ışınlarının kesilmesi durumu ortadan kalktığında ışık perdesi kesilirse; ısık barıyerı’nin ossd çıkısları kesilir (off durumuna geçer) yani makine duruşa geçer.

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

3.Override(yığılma problemini giderme)seçeneği
Override fonksiyonu, korunan girişin malzeme yığılması sebebiyle hatalı muting aktivasyon sıralamasının ortaya çıkması ve dolayısıyla makinenin durması
Durumunda kullanılmalıdır. Korunan girişin malzeme yığılması sebebiyle hatalı muting aktivasyon sıralamasının ortaya çıkması durumuda, ısık barıyerı’nin ossd çıkısları aktif degildir çünkü ısık bariyeri ve/veya en az bir muting sensörü kesilmemiştir. Bu durumda muting lambası yanıp/söner(override talebi).

Bu fonksiyon ısık barıyerı’nin ossd çıkıslarını aktive eder bu sayade korunmus bölgenin engellenmesine neden olan malzeme yığılmalarının temizlenmesine olanak sağlar.
Overrıde fonksiyonunun aktif olduğu tüm evre süresince, muting ışığı yanıp söner. Periyodik olarak bu ışığın etkinligini kontrol edin. (muting ve override evreleri süresince) zaman aşımı fonksiyonu(time-out) ile entegre yığılma problemi giderme fonksiyonu (override) iki farklı şekilde başlatılabilir.

 1.puls komutlu(bir start butonu vasıtası ile otomatik kitleme)
 2. Manuel komutlu (yay geri dönüşlü bir anahtar vasıtasıyle )

Uyarı!! Puls komutlu override otomatik olarak ısık bariyeri çıkıslarını aktive eder (hem ısık bariyeri hem muting sensörleri, ışınlarının kesilmesine sebep olan engellerden kurtulana kadar). Bu periyod süresince, ısık bariyeri korunan giristen yapılan girisler için koruma saglayamaz. Bu nedenle,tüm operasyonlar uzman personelin ciddi gözetiminde yapılmak zorundadır.

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

4.ilave sensör donanımı
Muting fonksinonunun oluşması için gerekli olan bu sensörler(uygulamaya göre 2-3 veya 4 adet olabilir); pnp dark-on foto-elektrik, no indüktif,kapasitif ya da mekanik switchlerden oluşturulabilir.(malzemeyi gördüğünde sensör çıkışının aktif olması gerekmektedir)

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

5.muting lambası
Muting durumunun oluştuğu, makine operatörü ve diğer çalışanlara görsel olarak da bildirilmelidir. Sarı ışık(muting lambası) muting fonksiyonunun başladığını
Yani makinada koruma sensörlerinin yada makine güvenliğinin geçici olarak devre dışı olduğunu göstermeli ve bu sebeple; muting lambasının sağlamlığı muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerleri tarafından kontrol edilmelidir.

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

C)Uyarılar,Önlemler

Lütfen dikkat:yukarıdaki bilgiler; muting fonksiyonu konusunda sizleri yalnızca fikir sahibi edebilmek için derlenmiş ve hazırlamış bilgilerdir.

Asıl olan ve uymanız gereken kurallar; makinanızın, makinanızda muting fonksiyonunu oluşturmak için kullanmış olduğunuz /kullanacağınız  emniyet fonksiyonuna haiz donanımların(örneğin.ışık bariyerleri) , ilave sensör donanımların(örneğin.2-3 yada 4 adet pnp dark-on foto-elektrik sensör) imalatçılarının makina ve malzemeler ile birlikte vermek zorunda oldukları kurma ve kullanma kılavuzlarında belirtilen uyarılar ve bilgilerdir.

Hangi muting süresinin (time-out) kullanılacağına, fotoseller arasındaki mesafenin ve override’nin ne olacagına sistemin fiziksel durumu ve isletmenin gereksinimlerine göre tarafınızca karar verilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili normlarda (örneğin. En 415-4) yada içeriklerinde değişiklikler söz konusu olabileceğinden; uygulamanızı yapacağınız tarihte ilgili normları araştırıp değişiklikleri takip etmek gerektiğini lütfen unutmayınız.

Konunun dikkate alınmasını ve uygulamalarda karşılaşacağınız sorunlar ile ilgili hiçbir yasal sorumluğu kabul etmeyeceğimizi peşinen bildirmekteyiz.

D)Lütfen Farklı Muting Uygulamalarının Gösterildiği Ekteki Örnekleri İnceleyiniz.
Muting konusunda ingilizce makale için aşağıdaki linke bakınız:
http://www.donusumtr.com/resimler/kategori/articolo_muting_eng_qo_r_jtojq.pdf

"paletleme makinalarında muting" konusundaki ingilizce sunum için aşağıdaki linkte bakınız:
http://www.donusumtr.com/resimler/kategori/mutingts62046_wu_r_pzupw.pdf

E)Türkiye Temsilcisi Olduğumuz Reer Spa.Firmasının Konuyla İlgili Hazırlamış Olduğu Bir Örnek Video’yu Aşağıda İzleyebilirsiniz.

 

 
MUTING FONKSIYONU
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

Muting Fonksiyonu

A)Işık Bariyerlerinde Muting Özelliği
muting sessizleştirme (geçici olarak devre dışı bırakma) nedir:

Geçici olarak devre dışı bırakma ( şöntleme ) fonksiyonu (en 91946-1’den) ; kişileri ve nesneleri birbirinden ayırt edebilmek için, ilave sensör donanımı kullanılarak emniyet fonksiyonunun zaman sınırlı  ve otomatik olarak devre dışı bırakılmasıdır(şöntlenmesidir).

Örneğin; paletleme sistemlerinde ;  palet , tehlikeli  paletleme bölgesine girerken  yada çıkarken sistemin durmaması için, muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerine bağlı 2 yada 3  fotosel  yada switch’in(ilave sensör donanımı)  bu geçiş esnasında aktif hale getirilerek, geçiş süresi boyunca  ışık bariyerinin koruma  fonksiyonunun devre dışı bırakılması  gerekir.

Koruma cihazlarındaki muting özelliği güvenliğin kurulumunda aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi olası bir problem ortaya çıkartmaktadır.

Örneğin; en 415-4 (paletleyici ve palet çözücüler) paletlenmiş yüklerin tamamen ve otomatik olarak makine tarafından yönlendirildiği paketleme makineleri ile ilgilidir.

Normal çalışma koşulları altında iç bölgenin hem girişinde hem de çıkışında bir risk söz konusudur.  Koruma cihazı ( örnek.ışık bariyeri ) paletin geçtiği anda devre dışı bırakılmalıdır (muting), fakat aynı zamanda bir operatöründe varlığı tespit edilebilmelidir. Bu sebeple muting sistemi palet ve operatör arasında bir ayrım yapabilmelidir.

En 415-4 ‘e göre tanımlanan muting koşulları aşağıdaki verilmiştir.

- Muting işlemi; çalıştırma çevrimi esnasında yüklü palet tehlikeli bölgeye girişi engellediğinde oluşmalıdır.
- Muting otomatik olmalıdır.
- Muting tek bir elektrik sinyaline bağlı olmamalıdır.
- Muting tamamıyle yazılım (software)  sinyallerine bağlı olmamalıdır.
- Eğer muting sinyalleri geçersiz bir kombinasyonun parçası olarak oluşuyorsa (örn.sinyallerin geliş sıralaması farklı ise), sinyaller bir muting

Durumuna izin  vermemelidir , ya da makinenin kilitlenmesini sağlamaları gerekmektedir.
- Muting durumu ,  palet tespit bölgesini geçer geçmez  deaktive edilmelidir (ortadan kaldırılmalıdır).
- Muting durumunun oluştuğu, makine operatörü ve diğer çalışanlara görsel olarak da bildirilmelidir.sarı ışık(muting lambası) muting fonksiyonunun başladığını

Yani makinada koruma sensörlerinin yada makine güvenliğinin geçici olarak devre dışı olduğunu göstermeli ve bu sebeple; muting lambasının sağlamlığı muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerleri tarafından kontrol edilmelidir.

B.Muting İle İlgili Genel Kavramlar

1.Otomatik veya manuel yeniden başlatma/çalıştırma seçeneği
Muting durumu oluşmadan ışık bariyerinin kesilmesi makinanın durmasına neden olacağından;  makinayı yeniden başlama için otomatik veya manuel çalıştırma seçenekleri mevcuttur.
Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

2.Time-out seçeneği
Zaman aşımı süresi(time-out); muting süresini belirleyen zamanlama fonksiyonudur.
Hangi muting süresinin (time-out) kullanılacağına, fotoseller arasındaki mesafenin ve override’nin ne olacağına sistemin fiziksel durumu ve isletmenin gereksinimlerine göre karar verilmesi gerekmektedir.
İlave sensör donanımının her iki ya da üç sensörünün kesilmesi ile başlayan muting fonksiyonunun maksimum süresi; elektriksel  bağlantılar yada sofware ile 30s., sonsuz(ınfinite) ya da muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin müsaade ettiği zamanlara ayarlanabilir ve zaman aşımı süresi (time-out) dolduktan sonra, ya da sensörlerden biri yada her ikisinin ışınlarının kesilmesi durumu ortadan kalktığında ışık perdesi kesilirse; ısık barıyerı’nin ossd çıkısları kesilir (off durumuna geçer) yani makine duruşa geçer.

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

3.Override(yığılma problemini giderme)seçeneği
Override fonksiyonu, korunan girişin malzeme yığılması sebebiyle hatalı muting aktivasyon sıralamasının ortaya çıkması ve dolayısıyla makinenin durması
Durumunda kullanılmalıdır. Korunan girişin malzeme yığılması sebebiyle hatalı muting aktivasyon sıralamasının ortaya çıkması durumuda, ısık barıyerı’nin ossd çıkısları aktif degildir çünkü ısık bariyeri ve/veya en az bir muting sensörü kesilmemiştir. Bu durumda muting lambası yanıp/söner(override talebi).

Bu fonksiyon ısık barıyerı’nin ossd çıkıslarını aktive eder bu sayade korunmus bölgenin engellenmesine neden olan malzeme yığılmalarının temizlenmesine olanak sağlar.
Overrıde fonksiyonunun aktif olduğu tüm evre süresince, muting ışığı yanıp söner. Periyodik olarak bu ışığın etkinligini kontrol edin. (muting ve override evreleri süresince) zaman aşımı fonksiyonu(time-out) ile entegre yığılma problemi giderme fonksiyonu (override) iki farklı şekilde başlatılabilir.

 1.puls komutlu(bir start butonu vasıtası ile otomatik kitleme)
 2. Manuel komutlu (yay geri dönüşlü bir anahtar vasıtasıyle )

Uyarı!! Puls komutlu override otomatik olarak ısık bariyeri çıkıslarını aktive eder (hem ısık bariyeri hem muting sensörleri, ışınlarının kesilmesine sebep olan engellerden kurtulana kadar). Bu periyod süresince, ısık bariyeri korunan giristen yapılan girisler için koruma saglayamaz. Bu nedenle,tüm operasyonlar uzman personelin ciddi gözetiminde yapılmak zorundadır.

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

4.ilave sensör donanımı
Muting fonksinonunun oluşması için gerekli olan bu sensörler(uygulamaya göre 2-3 veya 4 adet olabilir); pnp dark-on foto-elektrik, no indüktif,kapasitif ya da mekanik switchlerden oluşturulabilir.(malzemeyi gördüğünde sensör çıkışının aktif olması gerekmektedir)

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

5.muting lambası
Muting durumunun oluştuğu, makine operatörü ve diğer çalışanlara görsel olarak da bildirilmelidir. Sarı ışık(muting lambası) muting fonksiyonunun başladığını
Yani makinada koruma sensörlerinin yada makine güvenliğinin geçici olarak devre dışı olduğunu göstermeli ve bu sebeple; muting lambasının sağlamlığı muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerleri tarafından kontrol edilmelidir.

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

C)Uyarılar,Önlemler

Lütfen dikkat:yukarıdaki bilgiler; muting fonksiyonu konusunda sizleri yalnızca fikir sahibi edebilmek için derlenmiş ve hazırlamış bilgilerdir.

Asıl olan ve uymanız gereken kurallar; makinanızın, makinanızda muting fonksiyonunu oluşturmak için kullanmış olduğunuz /kullanacağınız  emniyet fonksiyonuna haiz donanımların(örneğin.ışık bariyerleri) , ilave sensör donanımların(örneğin.2-3 yada 4 adet pnp dark-on foto-elektrik sensör) imalatçılarının makina ve malzemeler ile birlikte vermek zorunda oldukları kurma ve kullanma kılavuzlarında belirtilen uyarılar ve bilgilerdir.

Hangi muting süresinin (time-out) kullanılacağına, fotoseller arasındaki mesafenin ve override’nin ne olacagına sistemin fiziksel durumu ve isletmenin gereksinimlerine göre tarafınızca karar verilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili normlarda (örneğin. En 415-4) yada içeriklerinde değişiklikler söz konusu olabileceğinden; uygulamanızı yapacağınız tarihte ilgili normları araştırıp değişiklikleri takip etmek gerektiğini lütfen unutmayınız.

Konunun dikkate alınmasını ve uygulamalarda karşılaşacağınız sorunlar ile ilgili hiçbir yasal sorumluğu kabul etmeyeceğimizi peşinen bildirmekteyiz.

D)Lütfen Farklı Muting Uygulamalarının Gösterildiği Ekteki Örnekleri İnceleyiniz.
Muting konusunda ingilizce makale için aşağıdaki linke bakınız:
http://www.donusumtr.com/resimler/kategori/articolo_muting_eng_qo_r_jtojq.pdf

"paletleme makinalarında muting" konusundaki ingilizce sunum için aşağıdaki linkte bakınız:
http://www.donusumtr.com/resimler/kategori/mutingts62046_wu_r_pzupw.pdf

E)Türkiye Temsilcisi Olduğumuz Reer Spa.Firmasının Konuyla İlgili Hazırlamış Olduğu Bir Örnek Video’yu Aşağıda İzleyebilirsiniz.

 

 
MUTING FONKSIYONU
+90 (212) 661 87 42

Muting Fonksiyonu

A)Işık Bariyerlerinde Muting Özelliği
muting sessizleştirme (geçici olarak devre dışı bırakma) nedir:

Geçici olarak devre dışı bırakma ( şöntleme ) fonksiyonu (en 91946-1’den) ; kişileri ve nesneleri birbirinden ayırt edebilmek için, ilave sensör donanımı kullanılarak emniyet fonksiyonunun zaman sınırlı  ve otomatik olarak devre dışı bırakılmasıdır(şöntlenmesidir).

Örneğin; paletleme sistemlerinde ;  palet , tehlikeli  paletleme bölgesine girerken  yada çıkarken sistemin durmaması için, muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerine bağlı 2 yada 3  fotosel  yada switch’in(ilave sensör donanımı)  bu geçiş esnasında aktif hale getirilerek, geçiş süresi boyunca  ışık bariyerinin koruma  fonksiyonunun devre dışı bırakılması  gerekir.

Koruma cihazlarındaki muting özelliği güvenliğin kurulumunda aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi olası bir problem ortaya çıkartmaktadır.

Örneğin; en 415-4 (paletleyici ve palet çözücüler) paletlenmiş yüklerin tamamen ve otomatik olarak makine tarafından yönlendirildiği paketleme makineleri ile ilgilidir.

Normal çalışma koşulları altında iç bölgenin hem girişinde hem de çıkışında bir risk söz konusudur.  Koruma cihazı ( örnek.ışık bariyeri ) paletin geçtiği anda devre dışı bırakılmalıdır (muting), fakat aynı zamanda bir operatöründe varlığı tespit edilebilmelidir. Bu sebeple muting sistemi palet ve operatör arasında bir ayrım yapabilmelidir.

En 415-4 ‘e göre tanımlanan muting koşulları aşağıdaki verilmiştir.

- Muting işlemi; çalıştırma çevrimi esnasında yüklü palet tehlikeli bölgeye girişi engellediğinde oluşmalıdır.
- Muting otomatik olmalıdır.
- Muting tek bir elektrik sinyaline bağlı olmamalıdır.
- Muting tamamıyle yazılım (software)  sinyallerine bağlı olmamalıdır.
- Eğer muting sinyalleri geçersiz bir kombinasyonun parçası olarak oluşuyorsa (örn.sinyallerin geliş sıralaması farklı ise), sinyaller bir muting

Durumuna izin  vermemelidir , ya da makinenin kilitlenmesini sağlamaları gerekmektedir.
- Muting durumu ,  palet tespit bölgesini geçer geçmez  deaktive edilmelidir (ortadan kaldırılmalıdır).
- Muting durumunun oluştuğu, makine operatörü ve diğer çalışanlara görsel olarak da bildirilmelidir.sarı ışık(muting lambası) muting fonksiyonunun başladığını

Yani makinada koruma sensörlerinin yada makine güvenliğinin geçici olarak devre dışı olduğunu göstermeli ve bu sebeple; muting lambasının sağlamlığı muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerleri tarafından kontrol edilmelidir.

B.Muting İle İlgili Genel Kavramlar

1.Otomatik veya manuel yeniden başlatma/çalıştırma seçeneği
Muting durumu oluşmadan ışık bariyerinin kesilmesi makinanın durmasına neden olacağından;  makinayı yeniden başlama için otomatik veya manuel çalıştırma seçenekleri mevcuttur.
Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

2.Time-out seçeneği
Zaman aşımı süresi(time-out); muting süresini belirleyen zamanlama fonksiyonudur.
Hangi muting süresinin (time-out) kullanılacağına, fotoseller arasındaki mesafenin ve override’nin ne olacağına sistemin fiziksel durumu ve isletmenin gereksinimlerine göre karar verilmesi gerekmektedir.
İlave sensör donanımının her iki ya da üç sensörünün kesilmesi ile başlayan muting fonksiyonunun maksimum süresi; elektriksel  bağlantılar yada sofware ile 30s., sonsuz(ınfinite) ya da muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin müsaade ettiği zamanlara ayarlanabilir ve zaman aşımı süresi (time-out) dolduktan sonra, ya da sensörlerden biri yada her ikisinin ışınlarının kesilmesi durumu ortadan kalktığında ışık perdesi kesilirse; ısık barıyerı’nin ossd çıkısları kesilir (off durumuna geçer) yani makine duruşa geçer.

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

3.Override(yığılma problemini giderme)seçeneği
Override fonksiyonu, korunan girişin malzeme yığılması sebebiyle hatalı muting aktivasyon sıralamasının ortaya çıkması ve dolayısıyla makinenin durması
Durumunda kullanılmalıdır. Korunan girişin malzeme yığılması sebebiyle hatalı muting aktivasyon sıralamasının ortaya çıkması durumuda, ısık barıyerı’nin ossd çıkısları aktif degildir çünkü ısık bariyeri ve/veya en az bir muting sensörü kesilmemiştir. Bu durumda muting lambası yanıp/söner(override talebi).

Bu fonksiyon ısık barıyerı’nin ossd çıkıslarını aktive eder bu sayade korunmus bölgenin engellenmesine neden olan malzeme yığılmalarının temizlenmesine olanak sağlar.
Overrıde fonksiyonunun aktif olduğu tüm evre süresince, muting ışığı yanıp söner. Periyodik olarak bu ışığın etkinligini kontrol edin. (muting ve override evreleri süresince) zaman aşımı fonksiyonu(time-out) ile entegre yığılma problemi giderme fonksiyonu (override) iki farklı şekilde başlatılabilir.

 1.puls komutlu(bir start butonu vasıtası ile otomatik kitleme)
 2. Manuel komutlu (yay geri dönüşlü bir anahtar vasıtasıyle )

Uyarı!! Puls komutlu override otomatik olarak ısık bariyeri çıkıslarını aktive eder (hem ısık bariyeri hem muting sensörleri, ışınlarının kesilmesine sebep olan engellerden kurtulana kadar). Bu periyod süresince, ısık bariyeri korunan giristen yapılan girisler için koruma saglayamaz. Bu nedenle,tüm operasyonlar uzman personelin ciddi gözetiminde yapılmak zorundadır.

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

4.ilave sensör donanımı
Muting fonksinonunun oluşması için gerekli olan bu sensörler(uygulamaya göre 2-3 veya 4 adet olabilir); pnp dark-on foto-elektrik, no indüktif,kapasitif ya da mekanik switchlerden oluşturulabilir.(malzemeyi gördüğünde sensör çıkışının aktif olması gerekmektedir)

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

5.muting lambası
Muting durumunun oluştuğu, makine operatörü ve diğer çalışanlara görsel olarak da bildirilmelidir. Sarı ışık(muting lambası) muting fonksiyonunun başladığını
Yani makinada koruma sensörlerinin yada makine güvenliğinin geçici olarak devre dışı olduğunu göstermeli ve bu sebeple; muting lambasının sağlamlığı muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerleri tarafından kontrol edilmelidir.

Uyarı.(lütfen makinenizde kullandığınız; muting fonksiyonlu güvenlik kontrolcüleri ya da kendinden muting fonksıyonlu ışık bariyerlerinin kullanma kılavuzundaki konuyla ilgili uyarılara dikkat ediniz)

C)Uyarılar,Önlemler

Lütfen dikkat:yukarıdaki bilgiler; muting fonksiyonu konusunda sizleri yalnızca fikir sahibi edebilmek için derlenmiş ve hazırlamış bilgilerdir.

Asıl olan ve uymanız gereken kurallar; makinanızın, makinanızda muting fonksiyonunu oluşturmak için kullanmış olduğunuz /kullanacağınız  emniyet fonksiyonuna haiz donanımların(örneğin.ışık bariyerleri) , ilave sensör donanımların(örneğin.2-3 yada 4 adet pnp dark-on foto-elektrik sensör) imalatçılarının makina ve malzemeler ile birlikte vermek zorunda oldukları kurma ve kullanma kılavuzlarında belirtilen uyarılar ve bilgilerdir.

Hangi muting süresinin (time-out) kullanılacağına, fotoseller arasındaki mesafenin ve override’nin ne olacagına sistemin fiziksel durumu ve isletmenin gereksinimlerine göre tarafınızca karar verilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili normlarda (örneğin. En 415-4) yada içeriklerinde değişiklikler söz konusu olabileceğinden; uygulamanızı yapacağınız tarihte ilgili normları araştırıp değişiklikleri takip etmek gerektiğini lütfen unutmayınız.

Konunun dikkate alınmasını ve uygulamalarda karşılaşacağınız sorunlar ile ilgili hiçbir yasal sorumluğu kabul etmeyeceğimizi peşinen bildirmekteyiz.

D)Lütfen Farklı Muting Uygulamalarının Gösterildiği Ekteki Örnekleri İnceleyiniz.
Muting konusunda ingilizce makale için aşağıdaki linke bakınız:
http://www.donusumtr.com/resimler/kategori/articolo_muting_eng_qo_r_jtojq.pdf

"paletleme makinalarında muting" konusundaki ingilizce sunum için aşağıdaki linkte bakınız:
http://www.donusumtr.com/resimler/kategori/mutingts62046_wu_r_pzupw.pdf

E)Türkiye Temsilcisi Olduğumuz Reer Spa.Firmasının Konuyla İlgili Hazırlamış Olduğu Bir Örnek Video’yu Aşağıda İzleyebilirsiniz.

 

 
MUTING FONKSIYONU