+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
Select a language
Bilgi Bankası

F

KELİME ANLAMI
 Fail-safe Hata güvenliği ; (Herhangi bir hata durumunda veya bozulma olayında güvenli konuma geçebilme).

Bu terim; bir hata durumunda Güvenlik ile ilgili Anahtarlama tertibatının güvenlik konumunda kalma yeteneğini (Hata-güvenlikli) veya direkt olarak başka bir güvenlik konumuna geçme kabiliyetini ( Hata durumunda deterministik davranış) tanımlamaktadır. Hata analizi genellikle Tek Hata Güvenliği gerektirir. Bu; eğer tek bir hata bile meydana gelse, kararlaştırılmış güvenlik fonksiyonu sağlanmalıdır anlamına gelir.

Eş zamanlı iki bağımsız hatanın oluşumu varsayılmaz , eğer böyle bir risk varsa , kontrol çevrimleri yukarıda belirtilen varsayıma uygun olmalıdır.Hatanın etkisi/sonucu sistemin davranışları engellenmemelidir.
 Fault Hata , Arıza
 Feedback Control Loop  
Geri Besleme Kontrol Çevrimi

Geri Besleme Kontrol Çevrimi, kontak çoğaltma için amaçlanmış ve pozitif olarak tahrik edilen kontakları olan seri bağlı röleleri veya kontaktörleri denetlemede kullanılır. Denetlenmekte olan rölelerin seri bağlı, normalde kapalı kontakları (→ Geri Besleme Kontağı ) Güvenlikle ilgili anahtarlama tertibatının geri besleme Kontrol Çevrimine entegre edilmiştir. Eğer Çalıştırmayı Mümkün Kılma Akım Yolundaki kontaklardan biri kaynayacak olursa, geri besleme kontağı açık kalacağı için, Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı artık tekrar aktive edilemez. Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı, ancak Geri Besleme Kontrol Çevrimi kapandığında devreye alınabilir.
 Forced Contact  
Cebri Kontaklar

Pozitif Kılavuzlanmış Kontaklar
 Frequency Response  
Frekans Tepkisi; Bir Artımsal tip encoder’de, çıkış sinyali için mümkün olabilecek maximum frekans değerini belirtir. ( Hz. )
 FSD (Final Stop Device)  
Nihai Durdurma Donanımı

CFPD (Temassız Çalışan Koruyucu Tertibat ) nin Çıkış anahtarlama elemanı olan OSSD ünitesi kapalı (OFF) konuma geçtiğinde tetiklenen ve Makineyi Durduran Anahtarlama Donanımıdır.
 Function Test  
Fonksiyon Testi (Çalışma Durumunun Kontrolü)

Fonksiyon testi; kontrol sistemi tarafından Otomatik olarak veya işletme sırasında ve sabit zaman aralıklarında denetleme yapmak veya test etmek sureti ile Manuel olarak, veya gerektiğinde bunların bir kombinasyonu halinde yapılabilir(EN 60204-1 , P.9.4.2.4).
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
F
Bilgi Bankası

F

KELİME ANLAMI
 Fail-safe Hata güvenliği ; (Herhangi bir hata durumunda veya bozulma olayında güvenli konuma geçebilme).

Bu terim; bir hata durumunda Güvenlik ile ilgili Anahtarlama tertibatının güvenlik konumunda kalma yeteneğini (Hata-güvenlikli) veya direkt olarak başka bir güvenlik konumuna geçme kabiliyetini ( Hata durumunda deterministik davranış) tanımlamaktadır. Hata analizi genellikle Tek Hata Güvenliği gerektirir. Bu; eğer tek bir hata bile meydana gelse, kararlaştırılmış güvenlik fonksiyonu sağlanmalıdır anlamına gelir.

Eş zamanlı iki bağımsız hatanın oluşumu varsayılmaz , eğer böyle bir risk varsa , kontrol çevrimleri yukarıda belirtilen varsayıma uygun olmalıdır.Hatanın etkisi/sonucu sistemin davranışları engellenmemelidir.
 Fault Hata , Arıza
 Feedback Control Loop  
Geri Besleme Kontrol Çevrimi

Geri Besleme Kontrol Çevrimi, kontak çoğaltma için amaçlanmış ve pozitif olarak tahrik edilen kontakları olan seri bağlı röleleri veya kontaktörleri denetlemede kullanılır. Denetlenmekte olan rölelerin seri bağlı, normalde kapalı kontakları (→ Geri Besleme Kontağı ) Güvenlikle ilgili anahtarlama tertibatının geri besleme Kontrol Çevrimine entegre edilmiştir. Eğer Çalıştırmayı Mümkün Kılma Akım Yolundaki kontaklardan biri kaynayacak olursa, geri besleme kontağı açık kalacağı için, Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı artık tekrar aktive edilemez. Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı, ancak Geri Besleme Kontrol Çevrimi kapandığında devreye alınabilir.
 Forced Contact  
Cebri Kontaklar

Pozitif Kılavuzlanmış Kontaklar
 Frequency Response  
Frekans Tepkisi; Bir Artımsal tip encoder’de, çıkış sinyali için mümkün olabilecek maximum frekans değerini belirtir. ( Hz. )
 FSD (Final Stop Device)  
Nihai Durdurma Donanımı

CFPD (Temassız Çalışan Koruyucu Tertibat ) nin Çıkış anahtarlama elemanı olan OSSD ünitesi kapalı (OFF) konuma geçtiğinde tetiklenen ve Makineyi Durduran Anahtarlama Donanımıdır.
 Function Test  
Fonksiyon Testi (Çalışma Durumunun Kontrolü)

Fonksiyon testi; kontrol sistemi tarafından Otomatik olarak veya işletme sırasında ve sabit zaman aralıklarında denetleme yapmak veya test etmek sureti ile Manuel olarak, veya gerektiğinde bunların bir kombinasyonu halinde yapılabilir(EN 60204-1 , P.9.4.2.4).
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

F
Bilgi Bankası

F

KELİME ANLAMI
 Fail-safe Hata güvenliği ; (Herhangi bir hata durumunda veya bozulma olayında güvenli konuma geçebilme).

Bu terim; bir hata durumunda Güvenlik ile ilgili Anahtarlama tertibatının güvenlik konumunda kalma yeteneğini (Hata-güvenlikli) veya direkt olarak başka bir güvenlik konumuna geçme kabiliyetini ( Hata durumunda deterministik davranış) tanımlamaktadır. Hata analizi genellikle Tek Hata Güvenliği gerektirir. Bu; eğer tek bir hata bile meydana gelse, kararlaştırılmış güvenlik fonksiyonu sağlanmalıdır anlamına gelir.

Eş zamanlı iki bağımsız hatanın oluşumu varsayılmaz , eğer böyle bir risk varsa , kontrol çevrimleri yukarıda belirtilen varsayıma uygun olmalıdır.Hatanın etkisi/sonucu sistemin davranışları engellenmemelidir.
 Fault Hata , Arıza
 Feedback Control Loop  
Geri Besleme Kontrol Çevrimi

Geri Besleme Kontrol Çevrimi, kontak çoğaltma için amaçlanmış ve pozitif olarak tahrik edilen kontakları olan seri bağlı röleleri veya kontaktörleri denetlemede kullanılır. Denetlenmekte olan rölelerin seri bağlı, normalde kapalı kontakları (→ Geri Besleme Kontağı ) Güvenlikle ilgili anahtarlama tertibatının geri besleme Kontrol Çevrimine entegre edilmiştir. Eğer Çalıştırmayı Mümkün Kılma Akım Yolundaki kontaklardan biri kaynayacak olursa, geri besleme kontağı açık kalacağı için, Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı artık tekrar aktive edilemez. Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı, ancak Geri Besleme Kontrol Çevrimi kapandığında devreye alınabilir.
 Forced Contact  
Cebri Kontaklar

Pozitif Kılavuzlanmış Kontaklar
 Frequency Response  
Frekans Tepkisi; Bir Artımsal tip encoder’de, çıkış sinyali için mümkün olabilecek maximum frekans değerini belirtir. ( Hz. )
 FSD (Final Stop Device)  
Nihai Durdurma Donanımı

CFPD (Temassız Çalışan Koruyucu Tertibat ) nin Çıkış anahtarlama elemanı olan OSSD ünitesi kapalı (OFF) konuma geçtiğinde tetiklenen ve Makineyi Durduran Anahtarlama Donanımıdır.
 Function Test  
Fonksiyon Testi (Çalışma Durumunun Kontrolü)

Fonksiyon testi; kontrol sistemi tarafından Otomatik olarak veya işletme sırasında ve sabit zaman aralıklarında denetleme yapmak veya test etmek sureti ile Manuel olarak, veya gerektiğinde bunların bir kombinasyonu halinde yapılabilir(EN 60204-1 , P.9.4.2.4).
+90 (212) 661 87 42

F
Bilgi Bankası

F

KELİME ANLAMI
 Fail-safe Hata güvenliği ; (Herhangi bir hata durumunda veya bozulma olayında güvenli konuma geçebilme).

Bu terim; bir hata durumunda Güvenlik ile ilgili Anahtarlama tertibatının güvenlik konumunda kalma yeteneğini (Hata-güvenlikli) veya direkt olarak başka bir güvenlik konumuna geçme kabiliyetini ( Hata durumunda deterministik davranış) tanımlamaktadır. Hata analizi genellikle Tek Hata Güvenliği gerektirir. Bu; eğer tek bir hata bile meydana gelse, kararlaştırılmış güvenlik fonksiyonu sağlanmalıdır anlamına gelir.

Eş zamanlı iki bağımsız hatanın oluşumu varsayılmaz , eğer böyle bir risk varsa , kontrol çevrimleri yukarıda belirtilen varsayıma uygun olmalıdır.Hatanın etkisi/sonucu sistemin davranışları engellenmemelidir.
 Fault Hata , Arıza
 Feedback Control Loop  
Geri Besleme Kontrol Çevrimi

Geri Besleme Kontrol Çevrimi, kontak çoğaltma için amaçlanmış ve pozitif olarak tahrik edilen kontakları olan seri bağlı röleleri veya kontaktörleri denetlemede kullanılır. Denetlenmekte olan rölelerin seri bağlı, normalde kapalı kontakları (→ Geri Besleme Kontağı ) Güvenlikle ilgili anahtarlama tertibatının geri besleme Kontrol Çevrimine entegre edilmiştir. Eğer Çalıştırmayı Mümkün Kılma Akım Yolundaki kontaklardan biri kaynayacak olursa, geri besleme kontağı açık kalacağı için, Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı artık tekrar aktive edilemez. Güvenlik ile ilgili anahtarlama tertibatı, ancak Geri Besleme Kontrol Çevrimi kapandığında devreye alınabilir.
 Forced Contact  
Cebri Kontaklar

Pozitif Kılavuzlanmış Kontaklar
 Frequency Response  
Frekans Tepkisi; Bir Artımsal tip encoder’de, çıkış sinyali için mümkün olabilecek maximum frekans değerini belirtir. ( Hz. )
 FSD (Final Stop Device)  
Nihai Durdurma Donanımı

CFPD (Temassız Çalışan Koruyucu Tertibat ) nin Çıkış anahtarlama elemanı olan OSSD ünitesi kapalı (OFF) konuma geçtiğinde tetiklenen ve Makineyi Durduran Anahtarlama Donanımıdır.
 Function Test  
Fonksiyon Testi (Çalışma Durumunun Kontrolü)

Fonksiyon testi; kontrol sistemi tarafından Otomatik olarak veya işletme sırasında ve sabit zaman aralıklarında denetleme yapmak veya test etmek sureti ile Manuel olarak, veya gerektiğinde bunların bir kombinasyonu halinde yapılabilir(EN 60204-1 , P.9.4.2.4).