+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
Select a language
Bilgi Bankası

A

KELİME ANLAMI
 Absolute Encoder Mutlak encoder yer değiştirmenin ya da şaft dönüşünün her çözülebilir hareketinde benzeri olmayan bir çıkış bilgisi sağlayan encodedir.
 Accuracy Doğruluk Artımsal olarak kodlanmış disk ile bağlantılı olarak; her bir artımın ya da bit ayrıtının teorik pozisyonu ile gerçek pozisyon ayrıtı arasındaki farktır.
Acknowledgment Path ( Feedback Contact ) Geçiş İzin Yolu (Geri Besleme Kontağı) Genişleme ünitelerinde, geri besleme kontağı pozitif olarak tahrik edilen rölelerin normalde kapalı kontaklarının seri bağlanmasından oluşan bir devredir. Geri besleme kontağı, pozitif olarak tahrik edilen bu rölelerin anahtarlama davranışını denetlemede kullanılır. Geri besleme kontağı, Güvenliğe yönelik bir çıkış sinyali olarak kullanılamaz. Bu kontaklar Genişleme Unitelerinin (Kontak arttırma Blokları) , Ana (Temel) ünitelere bağlanabilmesi için gerekli olan kontaklardır.
Actuator Çalıştırıcı Motor,valf, sinyal lambaları, röleler, motor yol verme kontaktörleri gibi mekanizmaları çalıştırmaya yarayan tertibat.
 Alarm Current Path (Control Contact) Alarm Akımı Yolu (Kontrol Kontağı) Bir alarm akımı yolu, Güvenliğe yönelik olmayan bir çıkış sinyalini üretmek için kullanılır. Alarm akımı yolları, normalde kapalı veya normalde açık kontaklar olabilir.
 Alarm Signal Alarm Sinyali encoderlerde karşılaşılabilecek hataların, örneğin cam diskinin kırılması, kirlenmesi, kısa-devre, sinyal hattının kısa devresi ve besleme geriliminin düşük olması vb. tespit edilmesini sağlayan sinyaldir
 Ambient Temperature Ortam Sıcaklığı teste tabi tutulan ya da çalıştırılan alet ve cihazları çevreleyen ortalama sıcaklıktır.
 Analogue Signal Analog Sinyal sinyal seviyesi sürekli değişen bir sinyaldir.
 Angular Misalignment Açısal Kaçıklık Şaft Kaçıklığı ile Şaftta ve Montaj Yüzeyinde en kötü pozisyonda ölçülen değer farklılıklarının toplamını ifade eden , Montaj yüzeyi düzlemi ile Encoder şaftı arasındaki mevcut diklikteki maksimum sapmadır.
 AOPDDR Aktif Optik Elektronik Koruyucu Tertibat Çift yönlü çalışan ( Cisimden Yansımalı ), Algılama Fonksiyonu; cihaz içerisinde oluşturulan optik ışınımların algılama mesafesi içerisindeki şeffaf olmayan bir nesneden yansıması durumunda çalışan Aktif Optik Elektronik bir Koruyucu Tertibattır.Bu tip Optik Elektronik Koruyucu tertibatın, Hata Güvenlikli Mesafe Denetleyicisine Sahip Olmaları Gereklidir.
 ASSUME Varsaymak
 Automation Otomasyon
 Axial Eksenel
 Axial Load (maximum) Maksimum Aksiyal Yük Maksimum aksiyal yük; encoderin çalışma ömründe veya performansında azalmaya neden olmayacak şekilde şafta uygulanabilecek olan maksimum yük miktarıdır.
 Axial Loading Aksiyal Yük Dönüş ekseni boyunca şaftın bitim yüzeyine doğru uygulanan yüktür.
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
A
Bilgi Bankası

A

KELİME ANLAMI
 Absolute Encoder Mutlak encoder yer değiştirmenin ya da şaft dönüşünün her çözülebilir hareketinde benzeri olmayan bir çıkış bilgisi sağlayan encodedir.
 Accuracy Doğruluk Artımsal olarak kodlanmış disk ile bağlantılı olarak; her bir artımın ya da bit ayrıtının teorik pozisyonu ile gerçek pozisyon ayrıtı arasındaki farktır.
Acknowledgment Path ( Feedback Contact ) Geçiş İzin Yolu (Geri Besleme Kontağı) Genişleme ünitelerinde, geri besleme kontağı pozitif olarak tahrik edilen rölelerin normalde kapalı kontaklarının seri bağlanmasından oluşan bir devredir. Geri besleme kontağı, pozitif olarak tahrik edilen bu rölelerin anahtarlama davranışını denetlemede kullanılır. Geri besleme kontağı, Güvenliğe yönelik bir çıkış sinyali olarak kullanılamaz. Bu kontaklar Genişleme Unitelerinin (Kontak arttırma Blokları) , Ana (Temel) ünitelere bağlanabilmesi için gerekli olan kontaklardır.
Actuator Çalıştırıcı Motor,valf, sinyal lambaları, röleler, motor yol verme kontaktörleri gibi mekanizmaları çalıştırmaya yarayan tertibat.
 Alarm Current Path (Control Contact) Alarm Akımı Yolu (Kontrol Kontağı) Bir alarm akımı yolu, Güvenliğe yönelik olmayan bir çıkış sinyalini üretmek için kullanılır. Alarm akımı yolları, normalde kapalı veya normalde açık kontaklar olabilir.
 Alarm Signal Alarm Sinyali encoderlerde karşılaşılabilecek hataların, örneğin cam diskinin kırılması, kirlenmesi, kısa-devre, sinyal hattının kısa devresi ve besleme geriliminin düşük olması vb. tespit edilmesini sağlayan sinyaldir
 Ambient Temperature Ortam Sıcaklığı teste tabi tutulan ya da çalıştırılan alet ve cihazları çevreleyen ortalama sıcaklıktır.
 Analogue Signal Analog Sinyal sinyal seviyesi sürekli değişen bir sinyaldir.
 Angular Misalignment Açısal Kaçıklık Şaft Kaçıklığı ile Şaftta ve Montaj Yüzeyinde en kötü pozisyonda ölçülen değer farklılıklarının toplamını ifade eden , Montaj yüzeyi düzlemi ile Encoder şaftı arasındaki mevcut diklikteki maksimum sapmadır.
 AOPDDR Aktif Optik Elektronik Koruyucu Tertibat Çift yönlü çalışan ( Cisimden Yansımalı ), Algılama Fonksiyonu; cihaz içerisinde oluşturulan optik ışınımların algılama mesafesi içerisindeki şeffaf olmayan bir nesneden yansıması durumunda çalışan Aktif Optik Elektronik bir Koruyucu Tertibattır.Bu tip Optik Elektronik Koruyucu tertibatın, Hata Güvenlikli Mesafe Denetleyicisine Sahip Olmaları Gereklidir.
 ASSUME Varsaymak
 Automation Otomasyon
 Axial Eksenel
 Axial Load (maximum) Maksimum Aksiyal Yük Maksimum aksiyal yük; encoderin çalışma ömründe veya performansında azalmaya neden olmayacak şekilde şafta uygulanabilecek olan maksimum yük miktarıdır.
 Axial Loading Aksiyal Yük Dönüş ekseni boyunca şaftın bitim yüzeyine doğru uygulanan yüktür.
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

A
Bilgi Bankası

A

KELİME ANLAMI
 Absolute Encoder Mutlak encoder yer değiştirmenin ya da şaft dönüşünün her çözülebilir hareketinde benzeri olmayan bir çıkış bilgisi sağlayan encodedir.
 Accuracy Doğruluk Artımsal olarak kodlanmış disk ile bağlantılı olarak; her bir artımın ya da bit ayrıtının teorik pozisyonu ile gerçek pozisyon ayrıtı arasındaki farktır.
Acknowledgment Path ( Feedback Contact ) Geçiş İzin Yolu (Geri Besleme Kontağı) Genişleme ünitelerinde, geri besleme kontağı pozitif olarak tahrik edilen rölelerin normalde kapalı kontaklarının seri bağlanmasından oluşan bir devredir. Geri besleme kontağı, pozitif olarak tahrik edilen bu rölelerin anahtarlama davranışını denetlemede kullanılır. Geri besleme kontağı, Güvenliğe yönelik bir çıkış sinyali olarak kullanılamaz. Bu kontaklar Genişleme Unitelerinin (Kontak arttırma Blokları) , Ana (Temel) ünitelere bağlanabilmesi için gerekli olan kontaklardır.
Actuator Çalıştırıcı Motor,valf, sinyal lambaları, röleler, motor yol verme kontaktörleri gibi mekanizmaları çalıştırmaya yarayan tertibat.
 Alarm Current Path (Control Contact) Alarm Akımı Yolu (Kontrol Kontağı) Bir alarm akımı yolu, Güvenliğe yönelik olmayan bir çıkış sinyalini üretmek için kullanılır. Alarm akımı yolları, normalde kapalı veya normalde açık kontaklar olabilir.
 Alarm Signal Alarm Sinyali encoderlerde karşılaşılabilecek hataların, örneğin cam diskinin kırılması, kirlenmesi, kısa-devre, sinyal hattının kısa devresi ve besleme geriliminin düşük olması vb. tespit edilmesini sağlayan sinyaldir
 Ambient Temperature Ortam Sıcaklığı teste tabi tutulan ya da çalıştırılan alet ve cihazları çevreleyen ortalama sıcaklıktır.
 Analogue Signal Analog Sinyal sinyal seviyesi sürekli değişen bir sinyaldir.
 Angular Misalignment Açısal Kaçıklık Şaft Kaçıklığı ile Şaftta ve Montaj Yüzeyinde en kötü pozisyonda ölçülen değer farklılıklarının toplamını ifade eden , Montaj yüzeyi düzlemi ile Encoder şaftı arasındaki mevcut diklikteki maksimum sapmadır.
 AOPDDR Aktif Optik Elektronik Koruyucu Tertibat Çift yönlü çalışan ( Cisimden Yansımalı ), Algılama Fonksiyonu; cihaz içerisinde oluşturulan optik ışınımların algılama mesafesi içerisindeki şeffaf olmayan bir nesneden yansıması durumunda çalışan Aktif Optik Elektronik bir Koruyucu Tertibattır.Bu tip Optik Elektronik Koruyucu tertibatın, Hata Güvenlikli Mesafe Denetleyicisine Sahip Olmaları Gereklidir.
 ASSUME Varsaymak
 Automation Otomasyon
 Axial Eksenel
 Axial Load (maximum) Maksimum Aksiyal Yük Maksimum aksiyal yük; encoderin çalışma ömründe veya performansında azalmaya neden olmayacak şekilde şafta uygulanabilecek olan maksimum yük miktarıdır.
 Axial Loading Aksiyal Yük Dönüş ekseni boyunca şaftın bitim yüzeyine doğru uygulanan yüktür.
+90 (212) 661 87 42

A
Bilgi Bankası

A

KELİME ANLAMI
 Absolute Encoder Mutlak encoder yer değiştirmenin ya da şaft dönüşünün her çözülebilir hareketinde benzeri olmayan bir çıkış bilgisi sağlayan encodedir.
 Accuracy Doğruluk Artımsal olarak kodlanmış disk ile bağlantılı olarak; her bir artımın ya da bit ayrıtının teorik pozisyonu ile gerçek pozisyon ayrıtı arasındaki farktır.
Acknowledgment Path ( Feedback Contact ) Geçiş İzin Yolu (Geri Besleme Kontağı) Genişleme ünitelerinde, geri besleme kontağı pozitif olarak tahrik edilen rölelerin normalde kapalı kontaklarının seri bağlanmasından oluşan bir devredir. Geri besleme kontağı, pozitif olarak tahrik edilen bu rölelerin anahtarlama davranışını denetlemede kullanılır. Geri besleme kontağı, Güvenliğe yönelik bir çıkış sinyali olarak kullanılamaz. Bu kontaklar Genişleme Unitelerinin (Kontak arttırma Blokları) , Ana (Temel) ünitelere bağlanabilmesi için gerekli olan kontaklardır.
Actuator Çalıştırıcı Motor,valf, sinyal lambaları, röleler, motor yol verme kontaktörleri gibi mekanizmaları çalıştırmaya yarayan tertibat.
 Alarm Current Path (Control Contact) Alarm Akımı Yolu (Kontrol Kontağı) Bir alarm akımı yolu, Güvenliğe yönelik olmayan bir çıkış sinyalini üretmek için kullanılır. Alarm akımı yolları, normalde kapalı veya normalde açık kontaklar olabilir.
 Alarm Signal Alarm Sinyali encoderlerde karşılaşılabilecek hataların, örneğin cam diskinin kırılması, kirlenmesi, kısa-devre, sinyal hattının kısa devresi ve besleme geriliminin düşük olması vb. tespit edilmesini sağlayan sinyaldir
 Ambient Temperature Ortam Sıcaklığı teste tabi tutulan ya da çalıştırılan alet ve cihazları çevreleyen ortalama sıcaklıktır.
 Analogue Signal Analog Sinyal sinyal seviyesi sürekli değişen bir sinyaldir.
 Angular Misalignment Açısal Kaçıklık Şaft Kaçıklığı ile Şaftta ve Montaj Yüzeyinde en kötü pozisyonda ölçülen değer farklılıklarının toplamını ifade eden , Montaj yüzeyi düzlemi ile Encoder şaftı arasındaki mevcut diklikteki maksimum sapmadır.
 AOPDDR Aktif Optik Elektronik Koruyucu Tertibat Çift yönlü çalışan ( Cisimden Yansımalı ), Algılama Fonksiyonu; cihaz içerisinde oluşturulan optik ışınımların algılama mesafesi içerisindeki şeffaf olmayan bir nesneden yansıması durumunda çalışan Aktif Optik Elektronik bir Koruyucu Tertibattır.Bu tip Optik Elektronik Koruyucu tertibatın, Hata Güvenlikli Mesafe Denetleyicisine Sahip Olmaları Gereklidir.
 ASSUME Varsaymak
 Automation Otomasyon
 Axial Eksenel
 Axial Load (maximum) Maksimum Aksiyal Yük Maksimum aksiyal yük; encoderin çalışma ömründe veya performansında azalmaya neden olmayacak şekilde şafta uygulanabilecek olan maksimum yük miktarıdır.
 Axial Loading Aksiyal Yük Dönüş ekseni boyunca şaftın bitim yüzeyine doğru uygulanan yüktür.