+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
Select a language

Encoderlerde İstenmeyen Magnetik Alan Kaynaklı Sinyal Bozulmalarının Engellenmesi ?

Encoder (Sinyal Üretici); bir milin dönme ya da ötelenme hareketine karşılık, sayısal(dijital) bir elektrik sinyali (kare ya da sincos dalga) üreten elektromekanik bir cihazdır.

Bu cihazın doğru çalışabilmesi için; ürettiği sinyallerin dış etkiler ile bozulmadan Kontrolcuya (PLC, Sürücü, Sayıcı vb.) kadar taşınması gerekmektedir.

Şimdi bu işi nasıl yapacağımıza yani Encoder’ler için Önemli Olan Çevresel Etkilerden biri hatta en önemlisi olan Magnetik Alan etkisini Ortadan Kaldırmak yada zararsız hale getirebilmek için Kullanılması Gereken Yöntemlere Kısaca bir Göz atalım.

Her Elektronik Cihazda olduğu gibi, Sakınılması Gereken en büyük etki Manyetik Alan Etkisidir.

Manyetik Alan Etkisini Değişik başlıklarda Değerlendirmek ve Tedbir almak Zorundayız.İzlenecek Yol ve Alınacak Tedbirler ile ilgili olarak üretici firmanın önerilerine uyulması gerekmektedir.

Aşağıda Türkiye temsilcisi olduğumuz HOHNER AUTOMAZIONE S.R.l. Firmasının Konu ile İlgili önerilerini örnek olması açısından sizlere açıklamaya çalışacağım.

A.Elektro-statik parazit:

Sürtünmeden kaynaklanan Bu tip Elektriksel parazitler şu önlemler alınarak engellenebilir. Encoder’in ürettiği Sinyaller; Ekranının Bir Ucu Açık, sadece bir uçtan (Kontrolcu Tarafından) topraklanmış bir Ekranlı kablo ile tarafından taşınmalıdır.

B.Elektro manyetik parazit:

Bu tip bir etkiyi ortadan kaldırmak güçlü manyetik alanların olduğu yerlerde oldukça zor olmaktadır.Bu durumda Kullanabileceğimiz bir koruma yöntemi;Sinyal Taşıma İşinin;

İç Yapısı Saç Örgüsü Gibi Düzenlenmiş kablo çiftlerinden oluşan Ekranlı Kablolar ile Yapılmasıdır. Böylece Manyetik Alanın Encoder Kablosu Üzerindeki Alan Etkisi sıfırlanmış olur

Topraklama noktasının seçimi:

Şu kurala Dikkat Edilmelidir ki; Encoderin gövdesi, daha iyi ve daha güvenilir bir çalışma için topraklanmalıdır ancak Toprak Devresi incelenmeli ve elektrik devresinin sadece tek tarafında Topraklama bulunmalıdır yani Encoder’i ; Yalnızca Kablosunun Ekranını Kontrol Cihazına Bağlandığı Tarafta Toprağa Bağlayarak Topraklayınız ama Aynı zamanda Makine Tarafında da Toprağa Bağlamaya Kalkmayınız.

Kablo yolu Seçimi: Güç ve sinyal kablolarını ayrı ayrı yerlerden geçiriniz. Sinyaller; Yapısı Saç Örgüsü Gibi Düzenlenmiş kablo çiftlerinden oluşan Ekranlı Kablolar ile taşınmalı ve güç kablolarından en az 30cm uzakta olan kablo kanallarından geçirilmelidir.

Buradaki güç kabloları Kavramı, transformatörün birincil ve ikincil devrelerini,

Motorları, sürücüleri ve 120 VAC veya daha yüksek gerilim ile çalışan, röle, fan gibi cihazları vb.besleyen kablolar için kullanılmaktadır.

Encoderden kontrolöre kadar olan kablonun tek parça olmasına özen gösteriniz.

Böylelikle indüklenen ve yayılan bozucu etkileri ve topraklama hatalarını

azaltmış olursunuz.

Eğer kullandığınız Encoderin kablosunda Kullanmadığınız Uçlar yada Çıkışlar varsa, Bunlar Parazit sebebi olabilirler. Bu problemi engellemek için, kullanılmayan bu uçları Aşağıdaki Talimatlara Uygun olarak Bağlayınız.

Kullanılmayan Uçlardan Sinyal Taşımayanları (Örneğin; A-B-Z Çıkışlı ve 7 Pinli Soketli Bir Encoder İçin 10 Damarlı Ekranlı Bir Kablo Kullanmış İseniz!, Kablonuzun Kullanılmayacak olan 5 Damarını) Koruyucu ekrana yada Güç Kaynağının 0VDC.Ucuna Bağlayınız. Bu Bağlantıyı Encoderin Bağlanacağı Kontrolcu Tarafında Yapınız.

Kullanılmayan Uçlardan Sinyal Taşıyanları (Örneğin; A-B-Z Çıkışlı Kablolu Bir Encoderin yalnızca A ve B Çıkışlarını Kullanıyorsanız! Kullanılmayan Z Çıkışını ) Encoder’in Çıkış Elektroniğine, Besleme Gerilimine ve Maksimum Yük Akımına Bağlı olarak uygun bir yük üzerinden Güç Kaynağının +VDC. ya da 0VDC.Ucuna Bağlayınız.

Kabloları Mümkün olduğunca Kıvırıp bükmeyiniz ve Düz olarak Taşıyınız.

Bunlara ek olarak, encoderin çalışması, encoderin güç beslemesindeki kısa süreli

Gerilim dalgalanmalardan da etkilenebilir. Encoder beslemesi için Kullanacağınız GÜÇ KAYNAĞI en azından , %±5 toleransa sahip olmalı ve Şebekede oluşan dalgalanmalardan etkilenmemelidir.

Konuyla ilgili Tedbirlerinizi alırken genel kuralları uygulamanın yanında üretici firmaların talimatlarını da dikkate almanız daha verimli bir çalışma için gereğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu konuyu Neticelendirmeden önce, Başarılı bir Encoder Uygulamasının olmazsa olmazı Kaplinlerden den ve Magnetik alan etkisinin engellenmesindeki rolünden de bahsetmemizin uygun olduğunu Düşünüyorum.

Konuyla ilgili Açıklamaları Türkiye temsilcisi olduğumuz HELICAL Firmasının Yekpare kaplinleri çerçevesinde yapılandırmaya çalışacağım.

Öncelikle Kaplin Nedir ve Neden Başarılı bir Encoder Uygulamasının olmazsa olmazlarından biridir.

Kaplin; encoder’i Motor ya da makineye bağlarken Kullanılan Esnek Bağlantı parçalarına denir.

Bu bağlantıda Kaplinin Kullanılmasının Öncelikli Sebebi; Montaj Sırasında yada daha sonraki kullanım aşamalarında ortaya çıkabilecek Olası Eksenel, Radyal, Açısal ve Paralellikteki Kaçıklıkların Mil üzerindeki bozucu etkilerinin minimize edilmesidir.

Türkiye temsilcisi olduğumuz HELICAL Firmasının Yekpare kaplinleri bu çerçevede bakım gerektirmemeleri ve üretim teknolojilerindeki üstünlükleri ile yeterli performansı sağlamaktadırlar.

Bunun Yanı sıra Tork sınırlaması, Isı yalıtımı, Makine yada motor gövdesinden gelebilecek olan Magnetik ya da Titreşim kaynaklı bozucu etkilerin engellenmesinde Kaplin Kullanılması ve o kullanıma uygun doğru kaplinin seçilmesi çok önemlidir. Unutmayalım Doğru kaplin Bizim için Aşağıda belirtilen hususlarda en büyük destekçimizdir.

Hizasızlıkların Karşılanması,
Optimize edilmiş tork kapasitesi,
Düzenlenebilir burkulma dayanımı,
Düzgün Yatak Yükleri oluşumuna destek,
Hızın Sabitlenmesi,
Değişen Çalışma Hızlarına Adapte olabilme,
Eksenel Uzama yada Kısalmaların Karşılanması,
Elektriksel olarak yalıtkanlık,
Isı yalıtımı,
Titreşimlerin absorbe edilmesi,

Şimdi Sinyal Bozucu Magnetik alan etkisinin çok yüksek olduğu bir ortamda Bir Encoder Uygulaması yapmaya çalıştığımızı düşünelim; Yukarıda belirtilen ve Topraklamanın Doğru yapılması, doğru kablo seçimi, Kablo yolunun doğru seçimi, Önerilen Özelliklere Sahip bir Besleme kaynağı Kullanılması gibi elektriksel olarak önerilen tüm tedbirleri almış olmamıza rağmen eğer hala Encoder sinyallerinin Kontrolcuya bozulmadan taşınması konusunda sorunlar yaşıyorsak bir de şu yöntemi denemeliyiz.

Encoderin toprak iletkenini, Makinenin Toprağından Ayırıp, Lastik takozlar, plastik vidalar vb. yalıtkan parçalar kullanarak Encoder gövdesini Motor yada makine gövdesinden izole etmeliyiz.

Peki bu işlemde kaplinin Rolü Nedir? Sorusunun Cevabı;Yalıtkan bir Kaplin Kullanarak, motor mili üzerinden Encodere geçmesi muhtemel Sinyal Bozucu Magnetik alan etkisinin engellenmesidir.

+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

Encoderlerde İstenmeyen Magnetik Alan Kaynaklı Sinyal Bozulmalarının Engellenmesi ?

Encoder (Sinyal Üretici); bir milin dönme ya da ötelenme hareketine karşılık, sayısal(dijital) bir elektrik sinyali (kare ya da sincos dalga) üreten elektromekanik bir cihazdır.

Bu cihazın doğru çalışabilmesi için; ürettiği sinyallerin dış etkiler ile bozulmadan Kontrolcuya (PLC, Sürücü, Sayıcı vb.) kadar taşınması gerekmektedir.

Şimdi bu işi nasıl yapacağımıza yani Encoder’ler için Önemli Olan Çevresel Etkilerden biri hatta en önemlisi olan Magnetik Alan etkisini Ortadan Kaldırmak yada zararsız hale getirebilmek için Kullanılması Gereken Yöntemlere Kısaca bir Göz atalım.

Her Elektronik Cihazda olduğu gibi, Sakınılması Gereken en büyük etki Manyetik Alan Etkisidir.

Manyetik Alan Etkisini Değişik başlıklarda Değerlendirmek ve Tedbir almak Zorundayız.İzlenecek Yol ve Alınacak Tedbirler ile ilgili olarak üretici firmanın önerilerine uyulması gerekmektedir.

Aşağıda Türkiye temsilcisi olduğumuz HOHNER AUTOMAZIONE S.R.l. Firmasının Konu ile İlgili önerilerini örnek olması açısından sizlere açıklamaya çalışacağım.

A.Elektro-statik parazit:

Sürtünmeden kaynaklanan Bu tip Elektriksel parazitler şu önlemler alınarak engellenebilir. Encoder’in ürettiği Sinyaller; Ekranının Bir Ucu Açık, sadece bir uçtan (Kontrolcu Tarafından) topraklanmış bir Ekranlı kablo ile tarafından taşınmalıdır.

B.Elektro manyetik parazit:

Bu tip bir etkiyi ortadan kaldırmak güçlü manyetik alanların olduğu yerlerde oldukça zor olmaktadır.Bu durumda Kullanabileceğimiz bir koruma yöntemi;Sinyal Taşıma İşinin;

İç Yapısı Saç Örgüsü Gibi Düzenlenmiş kablo çiftlerinden oluşan Ekranlı Kablolar ile Yapılmasıdır. Böylece Manyetik Alanın Encoder Kablosu Üzerindeki Alan Etkisi sıfırlanmış olur

Topraklama noktasının seçimi:

Şu kurala Dikkat Edilmelidir ki; Encoderin gövdesi, daha iyi ve daha güvenilir bir çalışma için topraklanmalıdır ancak Toprak Devresi incelenmeli ve elektrik devresinin sadece tek tarafında Topraklama bulunmalıdır yani Encoder’i ; Yalnızca Kablosunun Ekranını Kontrol Cihazına Bağlandığı Tarafta Toprağa Bağlayarak Topraklayınız ama Aynı zamanda Makine Tarafında da Toprağa Bağlamaya Kalkmayınız.

Kablo yolu Seçimi: Güç ve sinyal kablolarını ayrı ayrı yerlerden geçiriniz. Sinyaller; Yapısı Saç Örgüsü Gibi Düzenlenmiş kablo çiftlerinden oluşan Ekranlı Kablolar ile taşınmalı ve güç kablolarından en az 30cm uzakta olan kablo kanallarından geçirilmelidir.

Buradaki güç kabloları Kavramı, transformatörün birincil ve ikincil devrelerini,

Motorları, sürücüleri ve 120 VAC veya daha yüksek gerilim ile çalışan, röle, fan gibi cihazları vb.besleyen kablolar için kullanılmaktadır.

Encoderden kontrolöre kadar olan kablonun tek parça olmasına özen gösteriniz.

Böylelikle indüklenen ve yayılan bozucu etkileri ve topraklama hatalarını

azaltmış olursunuz.

Eğer kullandığınız Encoderin kablosunda Kullanmadığınız Uçlar yada Çıkışlar varsa, Bunlar Parazit sebebi olabilirler. Bu problemi engellemek için, kullanılmayan bu uçları Aşağıdaki Talimatlara Uygun olarak Bağlayınız.

Kullanılmayan Uçlardan Sinyal Taşımayanları (Örneğin; A-B-Z Çıkışlı ve 7 Pinli Soketli Bir Encoder İçin 10 Damarlı Ekranlı Bir Kablo Kullanmış İseniz!, Kablonuzun Kullanılmayacak olan 5 Damarını) Koruyucu ekrana yada Güç Kaynağının 0VDC.Ucuna Bağlayınız. Bu Bağlantıyı Encoderin Bağlanacağı Kontrolcu Tarafında Yapınız.

Kullanılmayan Uçlardan Sinyal Taşıyanları (Örneğin; A-B-Z Çıkışlı Kablolu Bir Encoderin yalnızca A ve B Çıkışlarını Kullanıyorsanız! Kullanılmayan Z Çıkışını ) Encoder’in Çıkış Elektroniğine, Besleme Gerilimine ve Maksimum Yük Akımına Bağlı olarak uygun bir yük üzerinden Güç Kaynağının +VDC. ya da 0VDC.Ucuna Bağlayınız.

Kabloları Mümkün olduğunca Kıvırıp bükmeyiniz ve Düz olarak Taşıyınız.

Bunlara ek olarak, encoderin çalışması, encoderin güç beslemesindeki kısa süreli

Gerilim dalgalanmalardan da etkilenebilir. Encoder beslemesi için Kullanacağınız GÜÇ KAYNAĞI en azından , %±5 toleransa sahip olmalı ve Şebekede oluşan dalgalanmalardan etkilenmemelidir.

Konuyla ilgili Tedbirlerinizi alırken genel kuralları uygulamanın yanında üretici firmaların talimatlarını da dikkate almanız daha verimli bir çalışma için gereğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu konuyu Neticelendirmeden önce, Başarılı bir Encoder Uygulamasının olmazsa olmazı Kaplinlerden den ve Magnetik alan etkisinin engellenmesindeki rolünden de bahsetmemizin uygun olduğunu Düşünüyorum.

Konuyla ilgili Açıklamaları Türkiye temsilcisi olduğumuz HELICAL Firmasının Yekpare kaplinleri çerçevesinde yapılandırmaya çalışacağım.

Öncelikle Kaplin Nedir ve Neden Başarılı bir Encoder Uygulamasının olmazsa olmazlarından biridir.

Kaplin; encoder’i Motor ya da makineye bağlarken Kullanılan Esnek Bağlantı parçalarına denir.

Bu bağlantıda Kaplinin Kullanılmasının Öncelikli Sebebi; Montaj Sırasında yada daha sonraki kullanım aşamalarında ortaya çıkabilecek Olası Eksenel, Radyal, Açısal ve Paralellikteki Kaçıklıkların Mil üzerindeki bozucu etkilerinin minimize edilmesidir.

Türkiye temsilcisi olduğumuz HELICAL Firmasının Yekpare kaplinleri bu çerçevede bakım gerektirmemeleri ve üretim teknolojilerindeki üstünlükleri ile yeterli performansı sağlamaktadırlar.

Bunun Yanı sıra Tork sınırlaması, Isı yalıtımı, Makine yada motor gövdesinden gelebilecek olan Magnetik ya da Titreşim kaynaklı bozucu etkilerin engellenmesinde Kaplin Kullanılması ve o kullanıma uygun doğru kaplinin seçilmesi çok önemlidir. Unutmayalım Doğru kaplin Bizim için Aşağıda belirtilen hususlarda en büyük destekçimizdir.

Hizasızlıkların Karşılanması,
Optimize edilmiş tork kapasitesi,
Düzenlenebilir burkulma dayanımı,
Düzgün Yatak Yükleri oluşumuna destek,
Hızın Sabitlenmesi,
Değişen Çalışma Hızlarına Adapte olabilme,
Eksenel Uzama yada Kısalmaların Karşılanması,
Elektriksel olarak yalıtkanlık,
Isı yalıtımı,
Titreşimlerin absorbe edilmesi,

Şimdi Sinyal Bozucu Magnetik alan etkisinin çok yüksek olduğu bir ortamda Bir Encoder Uygulaması yapmaya çalıştığımızı düşünelim; Yukarıda belirtilen ve Topraklamanın Doğru yapılması, doğru kablo seçimi, Kablo yolunun doğru seçimi, Önerilen Özelliklere Sahip bir Besleme kaynağı Kullanılması gibi elektriksel olarak önerilen tüm tedbirleri almış olmamıza rağmen eğer hala Encoder sinyallerinin Kontrolcuya bozulmadan taşınması konusunda sorunlar yaşıyorsak bir de şu yöntemi denemeliyiz.

Encoderin toprak iletkenini, Makinenin Toprağından Ayırıp, Lastik takozlar, plastik vidalar vb. yalıtkan parçalar kullanarak Encoder gövdesini Motor yada makine gövdesinden izole etmeliyiz.

Peki bu işlemde kaplinin Rolü Nedir? Sorusunun Cevabı;Yalıtkan bir Kaplin Kullanarak, motor mili üzerinden Encodere geçmesi muhtemel Sinyal Bozucu Magnetik alan etkisinin engellenmesidir.

+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

Encoderlerde İstenmeyen Magnetik Alan Kaynaklı Sinyal Bozulmalarının Engellenmesi ?

Encoder (Sinyal Üretici); bir milin dönme ya da ötelenme hareketine karşılık, sayısal(dijital) bir elektrik sinyali (kare ya da sincos dalga) üreten elektromekanik bir cihazdır.

Bu cihazın doğru çalışabilmesi için; ürettiği sinyallerin dış etkiler ile bozulmadan Kontrolcuya (PLC, Sürücü, Sayıcı vb.) kadar taşınması gerekmektedir.

Şimdi bu işi nasıl yapacağımıza yani Encoder’ler için Önemli Olan Çevresel Etkilerden biri hatta en önemlisi olan Magnetik Alan etkisini Ortadan Kaldırmak yada zararsız hale getirebilmek için Kullanılması Gereken Yöntemlere Kısaca bir Göz atalım.

Her Elektronik Cihazda olduğu gibi, Sakınılması Gereken en büyük etki Manyetik Alan Etkisidir.

Manyetik Alan Etkisini Değişik başlıklarda Değerlendirmek ve Tedbir almak Zorundayız.İzlenecek Yol ve Alınacak Tedbirler ile ilgili olarak üretici firmanın önerilerine uyulması gerekmektedir.

Aşağıda Türkiye temsilcisi olduğumuz HOHNER AUTOMAZIONE S.R.l. Firmasının Konu ile İlgili önerilerini örnek olması açısından sizlere açıklamaya çalışacağım.

A.Elektro-statik parazit:

Sürtünmeden kaynaklanan Bu tip Elektriksel parazitler şu önlemler alınarak engellenebilir. Encoder’in ürettiği Sinyaller; Ekranının Bir Ucu Açık, sadece bir uçtan (Kontrolcu Tarafından) topraklanmış bir Ekranlı kablo ile tarafından taşınmalıdır.

B.Elektro manyetik parazit:

Bu tip bir etkiyi ortadan kaldırmak güçlü manyetik alanların olduğu yerlerde oldukça zor olmaktadır.Bu durumda Kullanabileceğimiz bir koruma yöntemi;Sinyal Taşıma İşinin;

İç Yapısı Saç Örgüsü Gibi Düzenlenmiş kablo çiftlerinden oluşan Ekranlı Kablolar ile Yapılmasıdır. Böylece Manyetik Alanın Encoder Kablosu Üzerindeki Alan Etkisi sıfırlanmış olur

Topraklama noktasının seçimi:

Şu kurala Dikkat Edilmelidir ki; Encoderin gövdesi, daha iyi ve daha güvenilir bir çalışma için topraklanmalıdır ancak Toprak Devresi incelenmeli ve elektrik devresinin sadece tek tarafında Topraklama bulunmalıdır yani Encoder’i ; Yalnızca Kablosunun Ekranını Kontrol Cihazına Bağlandığı Tarafta Toprağa Bağlayarak Topraklayınız ama Aynı zamanda Makine Tarafında da Toprağa Bağlamaya Kalkmayınız.

Kablo yolu Seçimi: Güç ve sinyal kablolarını ayrı ayrı yerlerden geçiriniz. Sinyaller; Yapısı Saç Örgüsü Gibi Düzenlenmiş kablo çiftlerinden oluşan Ekranlı Kablolar ile taşınmalı ve güç kablolarından en az 30cm uzakta olan kablo kanallarından geçirilmelidir.

Buradaki güç kabloları Kavramı, transformatörün birincil ve ikincil devrelerini,

Motorları, sürücüleri ve 120 VAC veya daha yüksek gerilim ile çalışan, röle, fan gibi cihazları vb.besleyen kablolar için kullanılmaktadır.

Encoderden kontrolöre kadar olan kablonun tek parça olmasına özen gösteriniz.

Böylelikle indüklenen ve yayılan bozucu etkileri ve topraklama hatalarını

azaltmış olursunuz.

Eğer kullandığınız Encoderin kablosunda Kullanmadığınız Uçlar yada Çıkışlar varsa, Bunlar Parazit sebebi olabilirler. Bu problemi engellemek için, kullanılmayan bu uçları Aşağıdaki Talimatlara Uygun olarak Bağlayınız.

Kullanılmayan Uçlardan Sinyal Taşımayanları (Örneğin; A-B-Z Çıkışlı ve 7 Pinli Soketli Bir Encoder İçin 10 Damarlı Ekranlı Bir Kablo Kullanmış İseniz!, Kablonuzun Kullanılmayacak olan 5 Damarını) Koruyucu ekrana yada Güç Kaynağının 0VDC.Ucuna Bağlayınız. Bu Bağlantıyı Encoderin Bağlanacağı Kontrolcu Tarafında Yapınız.

Kullanılmayan Uçlardan Sinyal Taşıyanları (Örneğin; A-B-Z Çıkışlı Kablolu Bir Encoderin yalnızca A ve B Çıkışlarını Kullanıyorsanız! Kullanılmayan Z Çıkışını ) Encoder’in Çıkış Elektroniğine, Besleme Gerilimine ve Maksimum Yük Akımına Bağlı olarak uygun bir yük üzerinden Güç Kaynağının +VDC. ya da 0VDC.Ucuna Bağlayınız.

Kabloları Mümkün olduğunca Kıvırıp bükmeyiniz ve Düz olarak Taşıyınız.

Bunlara ek olarak, encoderin çalışması, encoderin güç beslemesindeki kısa süreli

Gerilim dalgalanmalardan da etkilenebilir. Encoder beslemesi için Kullanacağınız GÜÇ KAYNAĞI en azından , %±5 toleransa sahip olmalı ve Şebekede oluşan dalgalanmalardan etkilenmemelidir.

Konuyla ilgili Tedbirlerinizi alırken genel kuralları uygulamanın yanında üretici firmaların talimatlarını da dikkate almanız daha verimli bir çalışma için gereğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu konuyu Neticelendirmeden önce, Başarılı bir Encoder Uygulamasının olmazsa olmazı Kaplinlerden den ve Magnetik alan etkisinin engellenmesindeki rolünden de bahsetmemizin uygun olduğunu Düşünüyorum.

Konuyla ilgili Açıklamaları Türkiye temsilcisi olduğumuz HELICAL Firmasının Yekpare kaplinleri çerçevesinde yapılandırmaya çalışacağım.

Öncelikle Kaplin Nedir ve Neden Başarılı bir Encoder Uygulamasının olmazsa olmazlarından biridir.

Kaplin; encoder’i Motor ya da makineye bağlarken Kullanılan Esnek Bağlantı parçalarına denir.

Bu bağlantıda Kaplinin Kullanılmasının Öncelikli Sebebi; Montaj Sırasında yada daha sonraki kullanım aşamalarında ortaya çıkabilecek Olası Eksenel, Radyal, Açısal ve Paralellikteki Kaçıklıkların Mil üzerindeki bozucu etkilerinin minimize edilmesidir.

Türkiye temsilcisi olduğumuz HELICAL Firmasının Yekpare kaplinleri bu çerçevede bakım gerektirmemeleri ve üretim teknolojilerindeki üstünlükleri ile yeterli performansı sağlamaktadırlar.

Bunun Yanı sıra Tork sınırlaması, Isı yalıtımı, Makine yada motor gövdesinden gelebilecek olan Magnetik ya da Titreşim kaynaklı bozucu etkilerin engellenmesinde Kaplin Kullanılması ve o kullanıma uygun doğru kaplinin seçilmesi çok önemlidir. Unutmayalım Doğru kaplin Bizim için Aşağıda belirtilen hususlarda en büyük destekçimizdir.

Hizasızlıkların Karşılanması,
Optimize edilmiş tork kapasitesi,
Düzenlenebilir burkulma dayanımı,
Düzgün Yatak Yükleri oluşumuna destek,
Hızın Sabitlenmesi,
Değişen Çalışma Hızlarına Adapte olabilme,
Eksenel Uzama yada Kısalmaların Karşılanması,
Elektriksel olarak yalıtkanlık,
Isı yalıtımı,
Titreşimlerin absorbe edilmesi,

Şimdi Sinyal Bozucu Magnetik alan etkisinin çok yüksek olduğu bir ortamda Bir Encoder Uygulaması yapmaya çalıştığımızı düşünelim; Yukarıda belirtilen ve Topraklamanın Doğru yapılması, doğru kablo seçimi, Kablo yolunun doğru seçimi, Önerilen Özelliklere Sahip bir Besleme kaynağı Kullanılması gibi elektriksel olarak önerilen tüm tedbirleri almış olmamıza rağmen eğer hala Encoder sinyallerinin Kontrolcuya bozulmadan taşınması konusunda sorunlar yaşıyorsak bir de şu yöntemi denemeliyiz.

Encoderin toprak iletkenini, Makinenin Toprağından Ayırıp, Lastik takozlar, plastik vidalar vb. yalıtkan parçalar kullanarak Encoder gövdesini Motor yada makine gövdesinden izole etmeliyiz.

Peki bu işlemde kaplinin Rolü Nedir? Sorusunun Cevabı;Yalıtkan bir Kaplin Kullanarak, motor mili üzerinden Encodere geçmesi muhtemel Sinyal Bozucu Magnetik alan etkisinin engellenmesidir.

+90 (212) 661 87 42

Encoderlerde İstenmeyen Magnetik Alan Kaynaklı Sinyal Bozulmalarının Engellenmesi ?

Encoder (Sinyal Üretici); bir milin dönme ya da ötelenme hareketine karşılık, sayısal(dijital) bir elektrik sinyali (kare ya da sincos dalga) üreten elektromekanik bir cihazdır.

Bu cihazın doğru çalışabilmesi için; ürettiği sinyallerin dış etkiler ile bozulmadan Kontrolcuya (PLC, Sürücü, Sayıcı vb.) kadar taşınması gerekmektedir.

Şimdi bu işi nasıl yapacağımıza yani Encoder’ler için Önemli Olan Çevresel Etkilerden biri hatta en önemlisi olan Magnetik Alan etkisini Ortadan Kaldırmak yada zararsız hale getirebilmek için Kullanılması Gereken Yöntemlere Kısaca bir Göz atalım.

Her Elektronik Cihazda olduğu gibi, Sakınılması Gereken en büyük etki Manyetik Alan Etkisidir.

Manyetik Alan Etkisini Değişik başlıklarda Değerlendirmek ve Tedbir almak Zorundayız.İzlenecek Yol ve Alınacak Tedbirler ile ilgili olarak üretici firmanın önerilerine uyulması gerekmektedir.

Aşağıda Türkiye temsilcisi olduğumuz HOHNER AUTOMAZIONE S.R.l. Firmasının Konu ile İlgili önerilerini örnek olması açısından sizlere açıklamaya çalışacağım.

A.Elektro-statik parazit:

Sürtünmeden kaynaklanan Bu tip Elektriksel parazitler şu önlemler alınarak engellenebilir. Encoder’in ürettiği Sinyaller; Ekranının Bir Ucu Açık, sadece bir uçtan (Kontrolcu Tarafından) topraklanmış bir Ekranlı kablo ile tarafından taşınmalıdır.

B.Elektro manyetik parazit:

Bu tip bir etkiyi ortadan kaldırmak güçlü manyetik alanların olduğu yerlerde oldukça zor olmaktadır.Bu durumda Kullanabileceğimiz bir koruma yöntemi;Sinyal Taşıma İşinin;

İç Yapısı Saç Örgüsü Gibi Düzenlenmiş kablo çiftlerinden oluşan Ekranlı Kablolar ile Yapılmasıdır. Böylece Manyetik Alanın Encoder Kablosu Üzerindeki Alan Etkisi sıfırlanmış olur

Topraklama noktasının seçimi:

Şu kurala Dikkat Edilmelidir ki; Encoderin gövdesi, daha iyi ve daha güvenilir bir çalışma için topraklanmalıdır ancak Toprak Devresi incelenmeli ve elektrik devresinin sadece tek tarafında Topraklama bulunmalıdır yani Encoder’i ; Yalnızca Kablosunun Ekranını Kontrol Cihazına Bağlandığı Tarafta Toprağa Bağlayarak Topraklayınız ama Aynı zamanda Makine Tarafında da Toprağa Bağlamaya Kalkmayınız.

Kablo yolu Seçimi: Güç ve sinyal kablolarını ayrı ayrı yerlerden geçiriniz. Sinyaller; Yapısı Saç Örgüsü Gibi Düzenlenmiş kablo çiftlerinden oluşan Ekranlı Kablolar ile taşınmalı ve güç kablolarından en az 30cm uzakta olan kablo kanallarından geçirilmelidir.

Buradaki güç kabloları Kavramı, transformatörün birincil ve ikincil devrelerini,

Motorları, sürücüleri ve 120 VAC veya daha yüksek gerilim ile çalışan, röle, fan gibi cihazları vb.besleyen kablolar için kullanılmaktadır.

Encoderden kontrolöre kadar olan kablonun tek parça olmasına özen gösteriniz.

Böylelikle indüklenen ve yayılan bozucu etkileri ve topraklama hatalarını

azaltmış olursunuz.

Eğer kullandığınız Encoderin kablosunda Kullanmadığınız Uçlar yada Çıkışlar varsa, Bunlar Parazit sebebi olabilirler. Bu problemi engellemek için, kullanılmayan bu uçları Aşağıdaki Talimatlara Uygun olarak Bağlayınız.

Kullanılmayan Uçlardan Sinyal Taşımayanları (Örneğin; A-B-Z Çıkışlı ve 7 Pinli Soketli Bir Encoder İçin 10 Damarlı Ekranlı Bir Kablo Kullanmış İseniz!, Kablonuzun Kullanılmayacak olan 5 Damarını) Koruyucu ekrana yada Güç Kaynağının 0VDC.Ucuna Bağlayınız. Bu Bağlantıyı Encoderin Bağlanacağı Kontrolcu Tarafında Yapınız.

Kullanılmayan Uçlardan Sinyal Taşıyanları (Örneğin; A-B-Z Çıkışlı Kablolu Bir Encoderin yalnızca A ve B Çıkışlarını Kullanıyorsanız! Kullanılmayan Z Çıkışını ) Encoder’in Çıkış Elektroniğine, Besleme Gerilimine ve Maksimum Yük Akımına Bağlı olarak uygun bir yük üzerinden Güç Kaynağının +VDC. ya da 0VDC.Ucuna Bağlayınız.

Kabloları Mümkün olduğunca Kıvırıp bükmeyiniz ve Düz olarak Taşıyınız.

Bunlara ek olarak, encoderin çalışması, encoderin güç beslemesindeki kısa süreli

Gerilim dalgalanmalardan da etkilenebilir. Encoder beslemesi için Kullanacağınız GÜÇ KAYNAĞI en azından , %±5 toleransa sahip olmalı ve Şebekede oluşan dalgalanmalardan etkilenmemelidir.

Konuyla ilgili Tedbirlerinizi alırken genel kuralları uygulamanın yanında üretici firmaların talimatlarını da dikkate almanız daha verimli bir çalışma için gereğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu konuyu Neticelendirmeden önce, Başarılı bir Encoder Uygulamasının olmazsa olmazı Kaplinlerden den ve Magnetik alan etkisinin engellenmesindeki rolünden de bahsetmemizin uygun olduğunu Düşünüyorum.

Konuyla ilgili Açıklamaları Türkiye temsilcisi olduğumuz HELICAL Firmasının Yekpare kaplinleri çerçevesinde yapılandırmaya çalışacağım.

Öncelikle Kaplin Nedir ve Neden Başarılı bir Encoder Uygulamasının olmazsa olmazlarından biridir.

Kaplin; encoder’i Motor ya da makineye bağlarken Kullanılan Esnek Bağlantı parçalarına denir.

Bu bağlantıda Kaplinin Kullanılmasının Öncelikli Sebebi; Montaj Sırasında yada daha sonraki kullanım aşamalarında ortaya çıkabilecek Olası Eksenel, Radyal, Açısal ve Paralellikteki Kaçıklıkların Mil üzerindeki bozucu etkilerinin minimize edilmesidir.

Türkiye temsilcisi olduğumuz HELICAL Firmasının Yekpare kaplinleri bu çerçevede bakım gerektirmemeleri ve üretim teknolojilerindeki üstünlükleri ile yeterli performansı sağlamaktadırlar.

Bunun Yanı sıra Tork sınırlaması, Isı yalıtımı, Makine yada motor gövdesinden gelebilecek olan Magnetik ya da Titreşim kaynaklı bozucu etkilerin engellenmesinde Kaplin Kullanılması ve o kullanıma uygun doğru kaplinin seçilmesi çok önemlidir. Unutmayalım Doğru kaplin Bizim için Aşağıda belirtilen hususlarda en büyük destekçimizdir.

Hizasızlıkların Karşılanması,
Optimize edilmiş tork kapasitesi,
Düzenlenebilir burkulma dayanımı,
Düzgün Yatak Yükleri oluşumuna destek,
Hızın Sabitlenmesi,
Değişen Çalışma Hızlarına Adapte olabilme,
Eksenel Uzama yada Kısalmaların Karşılanması,
Elektriksel olarak yalıtkanlık,
Isı yalıtımı,
Titreşimlerin absorbe edilmesi,

Şimdi Sinyal Bozucu Magnetik alan etkisinin çok yüksek olduğu bir ortamda Bir Encoder Uygulaması yapmaya çalıştığımızı düşünelim; Yukarıda belirtilen ve Topraklamanın Doğru yapılması, doğru kablo seçimi, Kablo yolunun doğru seçimi, Önerilen Özelliklere Sahip bir Besleme kaynağı Kullanılması gibi elektriksel olarak önerilen tüm tedbirleri almış olmamıza rağmen eğer hala Encoder sinyallerinin Kontrolcuya bozulmadan taşınması konusunda sorunlar yaşıyorsak bir de şu yöntemi denemeliyiz.

Encoderin toprak iletkenini, Makinenin Toprağından Ayırıp, Lastik takozlar, plastik vidalar vb. yalıtkan parçalar kullanarak Encoder gövdesini Motor yada makine gövdesinden izole etmeliyiz.

Peki bu işlemde kaplinin Rolü Nedir? Sorusunun Cevabı;Yalıtkan bir Kaplin Kullanarak, motor mili üzerinden Encodere geçmesi muhtemel Sinyal Bozucu Magnetik alan etkisinin engellenmesidir.