+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com
Select a language

DOLD STOK FİYAT LİSTESİ

MK9151.12 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.12 2-450K-OHM AC220-240V
0044508
50€ NET
detay »
AI 838 AC50/60HZ 2,5-5A
AI 838 AC50/60HZ 2,5-5A
0000873
100€ NET
detay »
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 230/400V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 230/400V
0039121
64€ NET
detay »
BO5988.48/024 24VDC+AC230VAC
BO5988.48/024 24VDC+AC230VAC
0040376
140€ NET
detay »
OA5602.18/2003L1/61 DC24V
OA5602.18/2003L1/61 DC24V
0040727
11€ NET
detay »
AI 941N.001 3AC50HZ 400V
AI 941N.001 3AC50HZ 400V
0040771
75€ NET
detay »
ET 1415.012 Safety Röle Soketi
ET 1415.012 Safety Röle Soketi
0041065
3€ NET
detay »
OA 5603.57/2213L1/61 DC24V
OA 5603.57/2213L1/61 DC24V
0041602
16€ NET
detay »
EF7610.24/012 AC50/60HZ 230V 16M
EF7610.24/012 AC50/60HZ 230V 16M
0036972
75€ NET
detay »
OA 5603.58/2293L1/61 DC24V
OA 5603.58/2293L1/61 DC24V
0043894
15€ NET
detay »
BD5980N.02 AC50/60HZ 230V
BD5980N.02 AC50/60HZ 230V
0035299
100€ NET
detay »
BN5930.48/204 AC50/60HZ 110V/ DC60V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 110V/ DC60V
0044713
125€ NET
detay »
BA9042 3AC50HZ 110V
BA9042 3AC50HZ 110V
0044786
78€ NET
detay »
BN5930.48/204 AC50/60HZ 230V/DC110V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 230V/DC110V
0045350
170€ NET
detay »
BL 5931.63DC24V.E/S
BL 5931.63DC24V.E/S
0046160
175€ NET
detay »
MK9162.11 AC50/60HZ 230V
MK9162.11 AC50/60HZ 230V
0046365
30€ NET
detay »
BD5936.17 AC/DC24-60V
BD5936.17 AC/DC24-60V
0046762
138€ NET
detay »
BO5988.62 DC24V
BO5988.62 DC24V
0046910
167€ NET
detay »
BL5933.48-024
BL5933.48-024
0047042
183€ NET
detay »
BO 5988.48/024 24VDC+AC110VAC.
BO 5988.48/024 24VDC+AC110VAC.
0041779
144€ NET
detay »
BA9042 3AC50HZ 380V
BA9042 3AC50HZ 380V
0026752
100€ NET
detay »
AI 931 AC50-500V UH AC50/60 HZ 230V
AI 931 AC50-500V UH AC50/60 HZ 230V
0001130
95€ NET
detay »
AI 941N.001 3AC60HZ 440V
AI 941N.001 3AC60HZ 440V
0001260
75€ NET
detay »
MK9988.51 AC50/60HZ 220-240V
MK9988.51 AC50/60HZ 220-240V
0003532
65€ NET
detay »
ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC220V
ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC220V
0004973
15€ NET
detay »
EC7616.32/100 50/60HZ 24V ,15-1000S
EC7616.32/100 50/60HZ 24V ,15-1000S
0012754
100€ NET
detay »
MK9988.52 AC50/60HZ 220-240V
MK9988.52 AC50/60HZ 220-240V
0013875
53€ NET
detay »
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 380V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 380V
0014461
110€ NET
detay »
BN 5986.02 DC24V
BN 5986.02 DC24V
0037668
150€ NET
detay »
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 15-300S
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 15-300S
0024443
40€ NET
detay »
OA 5612.54/2463L1/61 DC24V
OA 5612.54/2463L1/61 DC24V
0047951
5€ NET
detay »
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
0028484
60€ NET
detay »
MK9056.12 AC50/60HZ 220-240V
MK9056.12 AC50/60HZ 220-240V
0028781
56€ NET
detay »
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
0031639
95€ NET
detay »
BA9042/002 3AC50HZ 110V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 110V 0,5-10S
0032334
85€ NET
detay »
MK9052.11 DC24V
MK9052.11 DC24V
0032820
37€ NET
detay »
IK3076.12/004 AC50/60HZ 230-240V
IK3076.12/004 AC50/60HZ 230-240V
0033416
27€ NET
detay »
IK3071.12 AC/DC110-127V
IK3071.12 AC/DC110-127V
0033844
30€ NET
detay »
BN 5983.54 DC24V
BN 5983.54 DC24V
0034172
150€ NET
detay »
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
0022746
45€ NET
detay »
LG5933.48 DC24V
LG5933.48 DC24V
0058247
100€ NET
detay »
ET 1415.041 RAY TİPİ SOKET
ET 1415.041 RAY TİPİ SOKET
0055571
2€ NET
detay »
ET 1415.911 DC6-24V LED
ET 1415.911 DC6-24V LED
0055909
1€ NET
detay »
OA 5669.12/693/61 DC24V
OA 5669.12/693/61 DC24V
0055938
4€ NET
detay »
MK9163N.12 AC/DC24V
MK9163N.12 AC/DC24V
0055974
28€ NET
detay »
MK9163N.12/100 AC/DC24V
MK9163N.12/100 AC/DC24V
0055975
28€ NET
detay »
MK8852.12 AC/DC24V
MK8852.12 AC/DC24V
0056441
70€ NET
detay »
BI 5928.93 AC230V,3-30s.
BI 5928.93 AC230V,3-30s.
0056518
154€ NET
detay »
MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 1,5-30S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 1,5-30S
0047127
36€ NET
detay »
BH 5906.03/00MF2DC24
BH 5906.03/00MF2DC24
0057038
250€ NET
detay »
HC 3096.48/500 DC24V
HC 3096.48/500 DC24V
0054723
25€ NET
detay »
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
0058565
85€ NET
detay »
SSR İÇİN SOĞUTUCU
SSR İÇİN SOĞUTUCU
0059048
9€ NET
detay »
LH5946.48/61 20-400mV UH AC230V
LH5946.48/61 20-400mV UH AC230V
0059267
240€ NET
detay »
LG 5925.54 AC/DC24V
LG 5925.54 AC/DC24V
0061293
70€ NET
detay »
LG7927.97/61 AC/DC24V 3-30S
LG7927.97/61 AC/DC24V 3-30S
0062949
70€ NET
detay »
LG5929.54/61 AC/DC24V
LG5929.54/61 AC/DC24V
0064086
55€ NET
detay »
BI 9220 .03/800 3AC400V 2.2KW
BI 9220 .03/800 3AC400V 2.2KW
0066632
290€ NET
detay »
ND5016/024
ND5016/024
0066009
30€ NET
detay »
PH9260.91 AC48-480V AC100A
PH9260.91 AC48-480V AC100A
0056822
25€ NET
detay »
BL 5931.64/003 DC24V E/S RELAY
BL 5931.64/003 DC24V E/S RELAY
0052719
185€ NET
detay »
HO 309717DC24V
HO 309717DC24V
HO 3097.17 DC24V Röle Modülü
25€ NET
detay »
IP9077.39 3/N AC400/230V 0,1-20S
IP9077.39 3/N AC400/230V 0,1-20S
0048222
200€ NET
detay »
BL 5927.45 DC24V E/S
BL 5927.45 DC24V E/S
0048558
160€ NET
detay »
BD 5939.22 DC24V.
BD 5939.22 DC24V.
0049956
150€ NET
detay »
BH5933.48 AC230V 50/60HZ
BH5933.48 AC230V 50/60HZ
0050071
155€ NET
detay »
BH5933.48 AC24V 50/60HZ
BH5933.48 AC24V 50/60HZ
0050072
125€ NET
detay »
BG5924.02 AC230V 50/60HZ
BG5924.02 AC230V 50/60HZ
0050718
55€ NET
detay »
BG 5924.48/207 AC230V
BG 5924.48/207 AC230V
0050723
75€ NET
detay »
BI 5928.50 ACDC24V,1-10s.
BI 5928.50 ACDC24V,1-10s.
0055485
155€ NET
detay »
OA 5612.54/2490L1/61 DC24V
OA 5612.54/2490L1/61 DC24V
0052053
10€ NET
detay »
IL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S
IL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S
0055138
68€ NET
detay »
IL5880.12 AC50-400HZ 380-415V
IL5880.12 AC50-400HZ 380-415V
0053379
88€ NET
detay »
IL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V
IL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V
0053380
75€ NET
detay »
BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V
0053683
97€ NET
detay »
IL9087.11 3AC50/60HZ 400/230V
IL9087.11 3AC50/60HZ 400/230V
0053794
49€ NET
detay »
MK7854N.82/61 AC/DC12-240V
MK7854N.82/61 AC/DC12-240V
0054053
68€ NET
detay »
MK9163N.12 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12 AC50/60HZ 230V
0054096
25€ NET
detay »
MK9163N.12/100 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12/100 AC50/60HZ 230V
0054097
33€ NET
detay »
BN5930.48/204 DC24V
BN5930.48/204 DC24V
0047617
124€ NET
detay »
BG5924.48 AC/DC24V
BG5924.48 AC/DC24V
0050982
95€ NET
detay »
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

DOLD STOK FİYAT LİSTESİ

MK9151.12 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.12 2-450K-OHM AC220-240V
0044508
50€ NET
detay »
AI 838 AC50/60HZ 2,5-5A
AI 838 AC50/60HZ 2,5-5A
0000873
100€ NET
detay »
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 230/400V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 230/400V
0039121
64€ NET
detay »
BO5988.48/024 24VDC+AC230VAC
BO5988.48/024 24VDC+AC230VAC
0040376
140€ NET
detay »
OA5602.18/2003L1/61 DC24V
OA5602.18/2003L1/61 DC24V
0040727
11€ NET
detay »
AI 941N.001 3AC50HZ 400V
AI 941N.001 3AC50HZ 400V
0040771
75€ NET
detay »
ET 1415.012 Safety Röle Soketi
ET 1415.012 Safety Röle Soketi
0041065
3€ NET
detay »
OA 5603.57/2213L1/61 DC24V
OA 5603.57/2213L1/61 DC24V
0041602
16€ NET
detay »
EF7610.24/012 AC50/60HZ 230V 16M
EF7610.24/012 AC50/60HZ 230V 16M
0036972
75€ NET
detay »
OA 5603.58/2293L1/61 DC24V
OA 5603.58/2293L1/61 DC24V
0043894
15€ NET
detay »
BD5980N.02 AC50/60HZ 230V
BD5980N.02 AC50/60HZ 230V
0035299
100€ NET
detay »
BN5930.48/204 AC50/60HZ 110V/ DC60V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 110V/ DC60V
0044713
125€ NET
detay »
BA9042 3AC50HZ 110V
BA9042 3AC50HZ 110V
0044786
78€ NET
detay »
BN5930.48/204 AC50/60HZ 230V/DC110V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 230V/DC110V
0045350
170€ NET
detay »
BL 5931.63DC24V.E/S
BL 5931.63DC24V.E/S
0046160
175€ NET
detay »
MK9162.11 AC50/60HZ 230V
MK9162.11 AC50/60HZ 230V
0046365
30€ NET
detay »
BD5936.17 AC/DC24-60V
BD5936.17 AC/DC24-60V
0046762
138€ NET
detay »
BO5988.62 DC24V
BO5988.62 DC24V
0046910
167€ NET
detay »
BL5933.48-024
BL5933.48-024
0047042
183€ NET
detay »
BO 5988.48/024 24VDC+AC110VAC.
BO 5988.48/024 24VDC+AC110VAC.
0041779
144€ NET
detay »
BA9042 3AC50HZ 380V
BA9042 3AC50HZ 380V
0026752
100€ NET
detay »
AI 931 AC50-500V UH AC50/60 HZ 230V
AI 931 AC50-500V UH AC50/60 HZ 230V
0001130
95€ NET
detay »
AI 941N.001 3AC60HZ 440V
AI 941N.001 3AC60HZ 440V
0001260
75€ NET
detay »
MK9988.51 AC50/60HZ 220-240V
MK9988.51 AC50/60HZ 220-240V
0003532
65€ NET
detay »
ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC220V
ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC220V
0004973
15€ NET
detay »
EC7616.32/100 50/60HZ 24V ,15-1000S
EC7616.32/100 50/60HZ 24V ,15-1000S
0012754
100€ NET
detay »
MK9988.52 AC50/60HZ 220-240V
MK9988.52 AC50/60HZ 220-240V
0013875
53€ NET
detay »
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 380V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 380V
0014461
110€ NET
detay »
BN 5986.02 DC24V
BN 5986.02 DC24V
0037668
150€ NET
detay »
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 15-300S
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 15-300S
0024443
40€ NET
detay »
OA 5612.54/2463L1/61 DC24V
OA 5612.54/2463L1/61 DC24V
0047951
5€ NET
detay »
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
0028484
60€ NET
detay »
MK9056.12 AC50/60HZ 220-240V
MK9056.12 AC50/60HZ 220-240V
0028781
56€ NET
detay »
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
0031639
95€ NET
detay »
BA9042/002 3AC50HZ 110V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 110V 0,5-10S
0032334
85€ NET
detay »
MK9052.11 DC24V
MK9052.11 DC24V
0032820
37€ NET
detay »
IK3076.12/004 AC50/60HZ 230-240V
IK3076.12/004 AC50/60HZ 230-240V
0033416
27€ NET
detay »
IK3071.12 AC/DC110-127V
IK3071.12 AC/DC110-127V
0033844
30€ NET
detay »
BN 5983.54 DC24V
BN 5983.54 DC24V
0034172
150€ NET
detay »
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
0022746
45€ NET
detay »
LG5933.48 DC24V
LG5933.48 DC24V
0058247
100€ NET
detay »
ET 1415.041 RAY TİPİ SOKET
ET 1415.041 RAY TİPİ SOKET
0055571
2€ NET
detay »
ET 1415.911 DC6-24V LED
ET 1415.911 DC6-24V LED
0055909
1€ NET
detay »
OA 5669.12/693/61 DC24V
OA 5669.12/693/61 DC24V
0055938
4€ NET
detay »
MK9163N.12 AC/DC24V
MK9163N.12 AC/DC24V
0055974
28€ NET
detay »
MK9163N.12/100 AC/DC24V
MK9163N.12/100 AC/DC24V
0055975
28€ NET
detay »
MK8852.12 AC/DC24V
MK8852.12 AC/DC24V
0056441
70€ NET
detay »
BI 5928.93 AC230V,3-30s.
BI 5928.93 AC230V,3-30s.
0056518
154€ NET
detay »
MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 1,5-30S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 1,5-30S
0047127
36€ NET
detay »
BH 5906.03/00MF2DC24
BH 5906.03/00MF2DC24
0057038
250€ NET
detay »
HC 3096.48/500 DC24V
HC 3096.48/500 DC24V
0054723
25€ NET
detay »
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
0058565
85€ NET
detay »
SSR İÇİN SOĞUTUCU
SSR İÇİN SOĞUTUCU
0059048
9€ NET
detay »
LH5946.48/61 20-400mV UH AC230V
LH5946.48/61 20-400mV UH AC230V
0059267
240€ NET
detay »
LG 5925.54 AC/DC24V
LG 5925.54 AC/DC24V
0061293
70€ NET
detay »
LG7927.97/61 AC/DC24V 3-30S
LG7927.97/61 AC/DC24V 3-30S
0062949
70€ NET
detay »
LG5929.54/61 AC/DC24V
LG5929.54/61 AC/DC24V
0064086
55€ NET
detay »
BI 9220 .03/800 3AC400V 2.2KW
BI 9220 .03/800 3AC400V 2.2KW
0066632
290€ NET
detay »
ND5016/024
ND5016/024
0066009
30€ NET
detay »
PH9260.91 AC48-480V AC100A
PH9260.91 AC48-480V AC100A
0056822
25€ NET
detay »
BL 5931.64/003 DC24V E/S RELAY
BL 5931.64/003 DC24V E/S RELAY
0052719
185€ NET
detay »
HO 309717DC24V
HO 309717DC24V
HO 3097.17 DC24V Röle Modülü
25€ NET
detay »
IP9077.39 3/N AC400/230V 0,1-20S
IP9077.39 3/N AC400/230V 0,1-20S
0048222
200€ NET
detay »
BL 5927.45 DC24V E/S
BL 5927.45 DC24V E/S
0048558
160€ NET
detay »
BD 5939.22 DC24V.
BD 5939.22 DC24V.
0049956
150€ NET
detay »
BH5933.48 AC230V 50/60HZ
BH5933.48 AC230V 50/60HZ
0050071
155€ NET
detay »
BH5933.48 AC24V 50/60HZ
BH5933.48 AC24V 50/60HZ
0050072
125€ NET
detay »
BG5924.02 AC230V 50/60HZ
BG5924.02 AC230V 50/60HZ
0050718
55€ NET
detay »
BG 5924.48/207 AC230V
BG 5924.48/207 AC230V
0050723
75€ NET
detay »
BI 5928.50 ACDC24V,1-10s.
BI 5928.50 ACDC24V,1-10s.
0055485
155€ NET
detay »
OA 5612.54/2490L1/61 DC24V
OA 5612.54/2490L1/61 DC24V
0052053
10€ NET
detay »
IL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S
IL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S
0055138
68€ NET
detay »
IL5880.12 AC50-400HZ 380-415V
IL5880.12 AC50-400HZ 380-415V
0053379
88€ NET
detay »
IL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V
IL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V
0053380
75€ NET
detay »
BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V
0053683
97€ NET
detay »
IL9087.11 3AC50/60HZ 400/230V
IL9087.11 3AC50/60HZ 400/230V
0053794
49€ NET
detay »
MK7854N.82/61 AC/DC12-240V
MK7854N.82/61 AC/DC12-240V
0054053
68€ NET
detay »
MK9163N.12 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12 AC50/60HZ 230V
0054096
25€ NET
detay »
MK9163N.12/100 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12/100 AC50/60HZ 230V
0054097
33€ NET
detay »
BN5930.48/204 DC24V
BN5930.48/204 DC24V
0047617
124€ NET
detay »
BG5924.48 AC/DC24V
BG5924.48 AC/DC24V
0050982
95€ NET
detay »
+90 (212) 661 87 42
info@donusumtr.com

DOLD STOK FİYAT LİSTESİ

MK9151.12 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.12 2-450K-OHM AC220-240V
0044508
50€ NET
detay »
AI 838 AC50/60HZ 2,5-5A
AI 838 AC50/60HZ 2,5-5A
0000873
100€ NET
detay »
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 230/400V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 230/400V
0039121
64€ NET
detay »
BO5988.48/024 24VDC+AC230VAC
BO5988.48/024 24VDC+AC230VAC
0040376
140€ NET
detay »
OA5602.18/2003L1/61 DC24V
OA5602.18/2003L1/61 DC24V
0040727
11€ NET
detay »
AI 941N.001 3AC50HZ 400V
AI 941N.001 3AC50HZ 400V
0040771
75€ NET
detay »
ET 1415.012 Safety Röle Soketi
ET 1415.012 Safety Röle Soketi
0041065
3€ NET
detay »
OA 5603.57/2213L1/61 DC24V
OA 5603.57/2213L1/61 DC24V
0041602
16€ NET
detay »
EF7610.24/012 AC50/60HZ 230V 16M
EF7610.24/012 AC50/60HZ 230V 16M
0036972
75€ NET
detay »
OA 5603.58/2293L1/61 DC24V
OA 5603.58/2293L1/61 DC24V
0043894
15€ NET
detay »
BD5980N.02 AC50/60HZ 230V
BD5980N.02 AC50/60HZ 230V
0035299
100€ NET
detay »
BN5930.48/204 AC50/60HZ 110V/ DC60V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 110V/ DC60V
0044713
125€ NET
detay »
BA9042 3AC50HZ 110V
BA9042 3AC50HZ 110V
0044786
78€ NET
detay »
BN5930.48/204 AC50/60HZ 230V/DC110V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 230V/DC110V
0045350
170€ NET
detay »
BL 5931.63DC24V.E/S
BL 5931.63DC24V.E/S
0046160
175€ NET
detay »
MK9162.11 AC50/60HZ 230V
MK9162.11 AC50/60HZ 230V
0046365
30€ NET
detay »
BD5936.17 AC/DC24-60V
BD5936.17 AC/DC24-60V
0046762
138€ NET
detay »
BO5988.62 DC24V
BO5988.62 DC24V
0046910
167€ NET
detay »
BL5933.48-024
BL5933.48-024
0047042
183€ NET
detay »
BO 5988.48/024 24VDC+AC110VAC.
BO 5988.48/024 24VDC+AC110VAC.
0041779
144€ NET
detay »
BA9042 3AC50HZ 380V
BA9042 3AC50HZ 380V
0026752
100€ NET
detay »
AI 931 AC50-500V UH AC50/60 HZ 230V
AI 931 AC50-500V UH AC50/60 HZ 230V
0001130
95€ NET
detay »
AI 941N.001 3AC60HZ 440V
AI 941N.001 3AC60HZ 440V
0001260
75€ NET
detay »
MK9988.51 AC50/60HZ 220-240V
MK9988.51 AC50/60HZ 220-240V
0003532
65€ NET
detay »
ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC220V
ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC220V
0004973
15€ NET
detay »
EC7616.32/100 50/60HZ 24V ,15-1000S
EC7616.32/100 50/60HZ 24V ,15-1000S
0012754
100€ NET
detay »
MK9988.52 AC50/60HZ 220-240V
MK9988.52 AC50/60HZ 220-240V
0013875
53€ NET
detay »
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 380V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 380V
0014461
110€ NET
detay »
BN 5986.02 DC24V
BN 5986.02 DC24V
0037668
150€ NET
detay »
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 15-300S
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 15-300S
0024443
40€ NET
detay »
OA 5612.54/2463L1/61 DC24V
OA 5612.54/2463L1/61 DC24V
0047951
5€ NET
detay »
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
0028484
60€ NET
detay »
MK9056.12 AC50/60HZ 220-240V
MK9056.12 AC50/60HZ 220-240V
0028781
56€ NET
detay »
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
0031639
95€ NET
detay »
BA9042/002 3AC50HZ 110V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 110V 0,5-10S
0032334
85€ NET
detay »
MK9052.11 DC24V
MK9052.11 DC24V
0032820
37€ NET
detay »
IK3076.12/004 AC50/60HZ 230-240V
IK3076.12/004 AC50/60HZ 230-240V
0033416
27€ NET
detay »
IK3071.12 AC/DC110-127V
IK3071.12 AC/DC110-127V
0033844
30€ NET
detay »
BN 5983.54 DC24V
BN 5983.54 DC24V
0034172
150€ NET
detay »
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
0022746
45€ NET
detay »
LG5933.48 DC24V
LG5933.48 DC24V
0058247
100€ NET
detay »
ET 1415.041 RAY TİPİ SOKET
ET 1415.041 RAY TİPİ SOKET
0055571
2€ NET
detay »
ET 1415.911 DC6-24V LED
ET 1415.911 DC6-24V LED
0055909
1€ NET
detay »
OA 5669.12/693/61 DC24V
OA 5669.12/693/61 DC24V
0055938
4€ NET
detay »
MK9163N.12 AC/DC24V
MK9163N.12 AC/DC24V
0055974
28€ NET
detay »
MK9163N.12/100 AC/DC24V
MK9163N.12/100 AC/DC24V
0055975
28€ NET
detay »
MK8852.12 AC/DC24V
MK8852.12 AC/DC24V
0056441
70€ NET
detay »
BI 5928.93 AC230V,3-30s.
BI 5928.93 AC230V,3-30s.
0056518
154€ NET
detay »
MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 1,5-30S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 1,5-30S
0047127
36€ NET
detay »
BH 5906.03/00MF2DC24
BH 5906.03/00MF2DC24
0057038
250€ NET
detay »
HC 3096.48/500 DC24V
HC 3096.48/500 DC24V
0054723
25€ NET
detay »
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
0058565
85€ NET
detay »
SSR İÇİN SOĞUTUCU
SSR İÇİN SOĞUTUCU
0059048
9€ NET
detay »
LH5946.48/61 20-400mV UH AC230V
LH5946.48/61 20-400mV UH AC230V
0059267
240€ NET
detay »
LG 5925.54 AC/DC24V
LG 5925.54 AC/DC24V
0061293
70€ NET
detay »
LG7927.97/61 AC/DC24V 3-30S
LG7927.97/61 AC/DC24V 3-30S
0062949
70€ NET
detay »
LG5929.54/61 AC/DC24V
LG5929.54/61 AC/DC24V
0064086
55€ NET
detay »
BI 9220 .03/800 3AC400V 2.2KW
BI 9220 .03/800 3AC400V 2.2KW
0066632
290€ NET
detay »
ND5016/024
ND5016/024
0066009
30€ NET
detay »
PH9260.91 AC48-480V AC100A
PH9260.91 AC48-480V AC100A
0056822
25€ NET
detay »
BL 5931.64/003 DC24V E/S RELAY
BL 5931.64/003 DC24V E/S RELAY
0052719
185€ NET
detay »
HO 309717DC24V
HO 309717DC24V
HO 3097.17 DC24V Röle Modülü
25€ NET
detay »
IP9077.39 3/N AC400/230V 0,1-20S
IP9077.39 3/N AC400/230V 0,1-20S
0048222
200€ NET
detay »
BL 5927.45 DC24V E/S
BL 5927.45 DC24V E/S
0048558
160€ NET
detay »
BD 5939.22 DC24V.
BD 5939.22 DC24V.
0049956
150€ NET
detay »
BH5933.48 AC230V 50/60HZ
BH5933.48 AC230V 50/60HZ
0050071
155€ NET
detay »
BH5933.48 AC24V 50/60HZ
BH5933.48 AC24V 50/60HZ
0050072
125€ NET
detay »
BG5924.02 AC230V 50/60HZ
BG5924.02 AC230V 50/60HZ
0050718
55€ NET
detay »
BG 5924.48/207 AC230V
BG 5924.48/207 AC230V
0050723
75€ NET
detay »
BI 5928.50 ACDC24V,1-10s.
BI 5928.50 ACDC24V,1-10s.
0055485
155€ NET
detay »
OA 5612.54/2490L1/61 DC24V
OA 5612.54/2490L1/61 DC24V
0052053
10€ NET
detay »
IL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S
IL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S
0055138
68€ NET
detay »
IL5880.12 AC50-400HZ 380-415V
IL5880.12 AC50-400HZ 380-415V
0053379
88€ NET
detay »
IL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V
IL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V
0053380
75€ NET
detay »
BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V
0053683
97€ NET
detay »
IL9087.11 3AC50/60HZ 400/230V
IL9087.11 3AC50/60HZ 400/230V
0053794
49€ NET
detay »
MK7854N.82/61 AC/DC12-240V
MK7854N.82/61 AC/DC12-240V
0054053
68€ NET
detay »
MK9163N.12 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12 AC50/60HZ 230V
0054096
25€ NET
detay »
MK9163N.12/100 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12/100 AC50/60HZ 230V
0054097
33€ NET
detay »
BN5930.48/204 DC24V
BN5930.48/204 DC24V
0047617
124€ NET
detay »
BG5924.48 AC/DC24V
BG5924.48 AC/DC24V
0050982
95€ NET
detay »
+90 (212) 661 87 42

DOLD STOK FİYAT LİSTESİ

MK9151.12 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.12 2-450K-OHM AC220-240V
0044508
50€ NET
detay »
AI 838 AC50/60HZ 2,5-5A
AI 838 AC50/60HZ 2,5-5A
0000873
100€ NET
detay »
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 230/400V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 230/400V
0039121
64€ NET
detay »
BO5988.48/024 24VDC+AC230VAC
BO5988.48/024 24VDC+AC230VAC
0040376
140€ NET
detay »
OA5602.18/2003L1/61 DC24V
OA5602.18/2003L1/61 DC24V
0040727
11€ NET
detay »
AI 941N.001 3AC50HZ 400V
AI 941N.001 3AC50HZ 400V
0040771
75€ NET
detay »
ET 1415.012 Safety Röle Soketi
ET 1415.012 Safety Röle Soketi
0041065
3€ NET
detay »
OA 5603.57/2213L1/61 DC24V
OA 5603.57/2213L1/61 DC24V
0041602
16€ NET
detay »
EF7610.24/012 AC50/60HZ 230V 16M
EF7610.24/012 AC50/60HZ 230V 16M
0036972
75€ NET
detay »
OA 5603.58/2293L1/61 DC24V
OA 5603.58/2293L1/61 DC24V
0043894
15€ NET
detay »
BD5980N.02 AC50/60HZ 230V
BD5980N.02 AC50/60HZ 230V
0035299
100€ NET
detay »
BN5930.48/204 AC50/60HZ 110V/ DC60V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 110V/ DC60V
0044713
125€ NET
detay »
BA9042 3AC50HZ 110V
BA9042 3AC50HZ 110V
0044786
78€ NET
detay »
BN5930.48/204 AC50/60HZ 230V/DC110V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 230V/DC110V
0045350
170€ NET
detay »
BL 5931.63DC24V.E/S
BL 5931.63DC24V.E/S
0046160
175€ NET
detay »
MK9162.11 AC50/60HZ 230V
MK9162.11 AC50/60HZ 230V
0046365
30€ NET
detay »
BD5936.17 AC/DC24-60V
BD5936.17 AC/DC24-60V
0046762
138€ NET
detay »
BO5988.62 DC24V
BO5988.62 DC24V
0046910
167€ NET
detay »
BL5933.48-024
BL5933.48-024
0047042
183€ NET
detay »
BO 5988.48/024 24VDC+AC110VAC.
BO 5988.48/024 24VDC+AC110VAC.
0041779
144€ NET
detay »
BA9042 3AC50HZ 380V
BA9042 3AC50HZ 380V
0026752
100€ NET
detay »
AI 931 AC50-500V UH AC50/60 HZ 230V
AI 931 AC50-500V UH AC50/60 HZ 230V
0001130
95€ NET
detay »
AI 941N.001 3AC60HZ 440V
AI 941N.001 3AC60HZ 440V
0001260
75€ NET
detay »
MK9988.51 AC50/60HZ 220-240V
MK9988.51 AC50/60HZ 220-240V
0003532
65€ NET
detay »
ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC220V
ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC220V
0004973
15€ NET
detay »
EC7616.32/100 50/60HZ 24V ,15-1000S
EC7616.32/100 50/60HZ 24V ,15-1000S
0012754
100€ NET
detay »
MK9988.52 AC50/60HZ 220-240V
MK9988.52 AC50/60HZ 220-240V
0013875
53€ NET
detay »
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 380V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 380V
0014461
110€ NET
detay »
BN 5986.02 DC24V
BN 5986.02 DC24V
0037668
150€ NET
detay »
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 15-300S
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 15-300S
0024443
40€ NET
detay »
OA 5612.54/2463L1/61 DC24V
OA 5612.54/2463L1/61 DC24V
0047951
5€ NET
detay »
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
0028484
60€ NET
detay »
MK9056.12 AC50/60HZ 220-240V
MK9056.12 AC50/60HZ 220-240V
0028781
56€ NET
detay »
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
0031639
95€ NET
detay »
BA9042/002 3AC50HZ 110V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 110V 0,5-10S
0032334
85€ NET
detay »
MK9052.11 DC24V
MK9052.11 DC24V
0032820
37€ NET
detay »
IK3076.12/004 AC50/60HZ 230-240V
IK3076.12/004 AC50/60HZ 230-240V
0033416
27€ NET
detay »
IK3071.12 AC/DC110-127V
IK3071.12 AC/DC110-127V
0033844
30€ NET
detay »
BN 5983.54 DC24V
BN 5983.54 DC24V
0034172
150€ NET
detay »
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
0022746
45€ NET
detay »
LG5933.48 DC24V
LG5933.48 DC24V
0058247
100€ NET
detay »
ET 1415.041 RAY TİPİ SOKET
ET 1415.041 RAY TİPİ SOKET
0055571
2€ NET
detay »
ET 1415.911 DC6-24V LED
ET 1415.911 DC6-24V LED
0055909
1€ NET
detay »
OA 5669.12/693/61 DC24V
OA 5669.12/693/61 DC24V
0055938
4€ NET
detay »
MK9163N.12 AC/DC24V
MK9163N.12 AC/DC24V
0055974
28€ NET
detay »
MK9163N.12/100 AC/DC24V
MK9163N.12/100 AC/DC24V
0055975
28€ NET
detay »
MK8852.12 AC/DC24V
MK8852.12 AC/DC24V
0056441
70€ NET
detay »
BI 5928.93 AC230V,3-30s.
BI 5928.93 AC230V,3-30s.
0056518
154€ NET
detay »
MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 1,5-30S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 1,5-30S
0047127
36€ NET
detay »
BH 5906.03/00MF2DC24
BH 5906.03/00MF2DC24
0057038
250€ NET
detay »
HC 3096.48/500 DC24V
HC 3096.48/500 DC24V
0054723
25€ NET
detay »
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
0058565
85€ NET
detay »
SSR İÇİN SOĞUTUCU
SSR İÇİN SOĞUTUCU
0059048
9€ NET
detay »
LH5946.48/61 20-400mV UH AC230V
LH5946.48/61 20-400mV UH AC230V
0059267
240€ NET
detay »
LG 5925.54 AC/DC24V
LG 5925.54 AC/DC24V
0061293
70€ NET
detay »
LG7927.97/61 AC/DC24V 3-30S
LG7927.97/61 AC/DC24V 3-30S
0062949
70€ NET
detay »
LG5929.54/61 AC/DC24V
LG5929.54/61 AC/DC24V
0064086
55€ NET
detay »
BI 9220 .03/800 3AC400V 2.2KW
BI 9220 .03/800 3AC400V 2.2KW
0066632
290€ NET
detay »
ND5016/024
ND5016/024
0066009
30€ NET
detay »
PH9260.91 AC48-480V AC100A
PH9260.91 AC48-480V AC100A
0056822
25€ NET
detay »
BL 5931.64/003 DC24V E/S RELAY
BL 5931.64/003 DC24V E/S RELAY
0052719
185€ NET
detay »
HO 309717DC24V
HO 309717DC24V
HO 3097.17 DC24V Röle Modülü
25€ NET
detay »
IP9077.39 3/N AC400/230V 0,1-20S
IP9077.39 3/N AC400/230V 0,1-20S
0048222
200€ NET
detay »
BL 5927.45 DC24V E/S
BL 5927.45 DC24V E/S
0048558
160€ NET
detay »
BD 5939.22 DC24V.
BD 5939.22 DC24V.
0049956
150€ NET
detay »
BH5933.48 AC230V 50/60HZ
BH5933.48 AC230V 50/60HZ
0050071
155€ NET
detay »
BH5933.48 AC24V 50/60HZ
BH5933.48 AC24V 50/60HZ
0050072
125€ NET
detay »
BG5924.02 AC230V 50/60HZ
BG5924.02 AC230V 50/60HZ
0050718
55€ NET
detay »
BG 5924.48/207 AC230V
BG 5924.48/207 AC230V
0050723
75€ NET
detay »
BI 5928.50 ACDC24V,1-10s.
BI 5928.50 ACDC24V,1-10s.
0055485
155€ NET
detay »
OA 5612.54/2490L1/61 DC24V
OA 5612.54/2490L1/61 DC24V
0052053
10€ NET
detay »
IL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S
IL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S
0055138
68€ NET
detay »
IL5880.12 AC50-400HZ 380-415V
IL5880.12 AC50-400HZ 380-415V
0053379
88€ NET
detay »
IL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V
IL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V
0053380
75€ NET
detay »
BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V
0053683
97€ NET
detay »
IL9087.11 3AC50/60HZ 400/230V
IL9087.11 3AC50/60HZ 400/230V
0053794
49€ NET
detay »
MK7854N.82/61 AC/DC12-240V
MK7854N.82/61 AC/DC12-240V
0054053
68€ NET
detay »
MK9163N.12 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12 AC50/60HZ 230V
0054096
25€ NET
detay »
MK9163N.12/100 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12/100 AC50/60HZ 230V
0054097
33€ NET
detay »
BN5930.48/204 DC24V
BN5930.48/204 DC24V
0047617
124€ NET
detay »
BG5924.48 AC/DC24V
BG5924.48 AC/DC24V
0050982
95€ NET
detay »